Θέλουν Τσίπρας καὶ Ἱερώνυμος νὰ κρυφθοῦν ἀλλὰ οἱ …«συμπτώσεις» δὲν τοὺς ἀφήνουν!!!

Ὁ Ἱερώνυμος (προκαθήμενος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας), παρῳμοίωσε τὸν (ἄθεο) Τσίπρα ὡς νέο Σαοῦλ (Ἀπόστολο Παῦλο), μετὰ τὴν κοινή τους προσπάθεια νὰ ἀπαλειφθῇ ἡ Ὀρθοδοξία ἀπὸ ἐπίσημος θρησκεία τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους καὶ Ἔθνους!!!!

Συνέχεια

Ὡραία ταξίματα γιὰ καλλίτερα …μαντρώματα!!!

-«Λοιπόν Τζερώνυμο…
Θα βάλω τους …παπαγάλους της ενημερώσεως, να πούν ότι συναντηθήκαμε μυστικά πριν 4 ημέρες και ότι συμφωνήσαμε, να βάλουμε εμπρος εκείνη την εταιρία, που είχε φτιάξει ο Σαμαράς, για την διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας και ότι τα κέρδη θα τα μοιράζονται στα ίσα κράτος και εκκλησία».
-«Φοβερή ιδέα, δεν πιστεύω, όμως, Αλέξιε να θέλεις και να την εφαρμόσεις;»

Συνέχεια

Δὲν χρειάζονται συλλαλητήρια ἀλλὰ …συνεννόησις!!!

Κατά πώς είπε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, «δεν χρειάζονται συλλαλητήρια αλλά συνεννόηση και ομοψυχία», στο θέμα του ονόματος των Σκοπίων.
Συνέχεια

Θέλουμε νά ἀναδειχθῇ τό μνημεῖον τῆς Ἀμφιπόλεως;

Ἄχθος Ἀρούρης…

Συνέχεια

Χέρι-χέρι …ἐναντίον μας!!!

«Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία προχωροῦν ἡνωμένες».

Χέρι-χέρι ...ἐναντίον μας!!!

Κυττᾶξτε τους!
Κυττᾶξτε τους καλά! Συνέχεια

Ὁ ἁγιασμὸς τῆς ἀριστερᾶς

Προχθὲς ὁ Ἱερώνυμος,  ἐξ αἴφνης, θυμήθηκε τὸν Αἴσωπο καὶ τὸν Θουκυδίδη, ἀναφέροντας χαρακτηριστικά: «τὰ σπίτια μας καίγονται κι ἐμεῖς τραγουδᾶμε»!!!Ὁ ἁγιασμὸς τῆς ἀριστερᾶς

Ἔτσι συνῴψισε ὁ Θουκυδίδης τὴν καταστροφικὴ ἀδυναμία τῆς Ἀθηναϊκῆς Πολιτείας νὰ ἀντιληφθῇ τὰ πραγματικὰ διακυβεύματα καὶ νὰ τὰ ἀντιμετωπίσῃ μὲ ὀρθὴ προτεραιότητα. Συνέχεια