Θέλουμε νά ἀναδειχθῇ τό μνημεῖον τῆς Ἀμφιπόλεως;

Ἄχθος Ἀρούρης…

Ὅταν ἡ Γενικὴ Γραμματεὺς τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἐπισκέπεται καὶ ζητᾶ ὁδηγίες γιὰ τὸν τάφο τῆς Ἀμφιπόλεως, ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τῶν χριστιανῶν, τότε δὲν μιλᾶμε γιὰ τὸν τάφο τῆς Ἀμφιπόλεως, ἀλλὰ γιὰ τὸν τάφο τοῦ Ἑλληνισμοῦ…!!!

Κόης Ὀδυσσεὺς

 

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply