Λεβέντη-κη ὑπερψήφισις τετάρτου μνημονίου!!!

Πρὶν λίγα λεπτὰ στὸ «Ε» tv, ὁ πρώην ὑπάλληλος τοῦ πατρὸς Τσίπρα (καὶ γερμανοτσολιάς) Λεβέντης ἀπὸ κούνια, ἦταν σαφέστατος!!

Ὅ,τι κι ἐὰν ψηφίσῃ γιὰ τὸ τέταρτον μνημόνιον ἦταν ξεκάθαρος.
Ἦταν σὰν νὰ τὸ ἔχῃ ὑπερψηφίσῃ πρῶτος!!!

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

(Visited 103 times, 1 visits today)
Leave a Reply