Θὰ γελάσουμε πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς (δ)

Ὀρφανός, ποὺ σὰν …ὀρφανὸ συμπεριφέρεται, σήμερα.
Αὐτὸ ποὺ ἦταν στὸ «ποτάμι» τοῦ σταύρακα, ποὺ ἔφυγε διότι ὀ σταύραξ ἦταν ὅ,τι νἆναι, ποὺ πῆγε στὸ μπακογιαννόπουλο τῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων, γιὰ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων καὶ ποὺ ὡς κλασσικὸ χρήσιμο ὀρφανὸ κατέληξε σήμερα στὸ μΠατΣοΚ/ΚΙΝΑΛ.

Συνέχεια

Ὑπέρ-μ«πατριῶτες» νεο-«ἐθνοσωτῆρες» ἐν ὄψει

Νὰ γνωρίζετε τί εἶναι ὁ ESM ὁ ὀποῖος πλέον ἐλέγχεται μέσῳ τοῦ Ὑπὲρ – ταμείου [ΤΑΙΠΕΔ]

Ἐπίσης νὰ γνωρίζετε ποιοὶ τὸ ἐψήφισαν στὶς 14.08.2015 καὶ τώρα κάνουν πὼς εἶναι «πατριῶτες» καὶ ἀντιστέκονταν!! Συνέχεια

Μέχρι «Κίτσο» μποροῦσες νὰ φθάσῃς!

Ναὶ … εἶναι ἀλήθεια …
Σὲ λίγο καιρὸ θὰ πληρωνόμαστε μὲ δραχμές…
Ὅπως καὶ σὺ φαντάζομαι… ὅπως καὶ αὐτοὶ ποὺ σὲ ψήφισαν γιὰ νὰ παίζῃς μὲ ἄλλα παιδάκια στὸ twitter…

Ναί… εἶναι ἀλήθεια ὅ,τι ἐκεῖ στὰ μισοφωτισμένα πατάρια τῆς Φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν ἔχασες ὅτι πιὸ πολύτιμο εἶχες καὶ ποὺ ὁ μπαμπάς σου καμάρωνε – κάποτε – γι’ αὐτό…
Συνέχεια