Ἰπεκτσί, ῥόταρυ, ΕΛΙΑΜΕΠ κι …«ἑλληνοτουρκική» φιλία!!!

Θεωρητικῶς, μόνον θεωρητικῶς, δὲν θὰ  μποροῦσε νὰ ὑπάρχῃ αὐτὴ ἡ «ἑλληνοτουρκική» φιλία, γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: διότι ὁ Τοῦρκος, ἀκόμη καὶ σήμερα ποὺ μιλᾶμε καὶ θεωρεῖται …πεπολιτισμένος, μᾶς θεωρεῖ χαμένη του ἀποικία. Ὅταν λοιπὸν κάποιος σὲ θεωρῇ ἐν δυνάμει δοῦλο του (βλέπε κι ἀμέτρητες ἐναέριες παραβιάσεις γιὰ παράδειγμα), φιλίες ὁποιουδήποτε εἴδους δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρξουν κατ’ οὐδέναν τρόπο. Ἐκτὸς ἐὰν τραβᾷ ἡ ὄρεξίς σου μερικὲς σφαγὲς ἀκόμη, γιὰ νὰ μάθῃς νὰ μὴν σηκώνῃς κεφάλι ὁριστικῶς καὶ τελεσιδίκως. Διότι ὅσο προσκυνᾷ κάποιος τὸν ἐν δυνάμει ἀφέντη, ἐθελοτυφλώντας κι ἐλπίζοντα στὸν μικρότερο δυνατὸ …πότον, τόσο πιὸ κοντὰ στὸ τέλος του ὁδηγεῖται. Οἱ προσκυνημένοι, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦσαν πάντα ἀναλώσιμοι. Κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ μία τέτοια φιλία, αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρεται σὲ ἰδίους τρόπους ἀντιμετωπίσεως, σὲ σεβασμὸ καὶ σὲ αὐτοσεβασμό. Κι ἐπεὶ δὴ ὅλα αὐτὰ μαζὺ δὲν ὑπάρχουν, παρὰ μόνον προσκυνημένοι καὶ πρόθυμοι πολιτικάντηδες, αὐτὸ τὸ ἀνέκδοτον παρακρύωσε. Ὄχι μόνον φιλία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ ἔπρεπε καὶ νὰ στιγματίζονται ὅσοι τὴν προωθοῦν μά, κυρίως, νὰ στραβοκυττάζουμε ἀγριεμένα ὅποιον κι ὅ,τι πασχίζει νὰ μᾶς ἀλλοιώσῃ τὸ (λίγο) μυαλὸ ποὺ μᾶς ἀμέμεινε.

Ἐν τούτοις ὅμως τὸ παραμυθάκι καὶ διαφημίζεται καὶ ἀναπαράγεται καὶ προθεῖται κι ἂς εἶναι πλῆρες παρανοϊκότητος καὶ ἀσαφείας.
Εἴτε γιατὶ οἱ στοὲς αὐτὸ διετάχθησαν νὰ κάνουν…

Συνέχεια

Ἀπὸ κοινωνία Ἀρίστων, κοινωνία Ἀχρήστων…

Βανδῆδες, Φουρθιώτηδες, Ῥουβᾶδες, μπασκετοπίθηκοι καὶ ποδοσφαιροχιμπαντζῆδες, «κύριοι» καὶ «κυρόες» μὲ ὑπερατοῦ τὸν κῶλο, ἐνεργειακοὶ ἐξορκιστές, συνδικα-ληστές, πουλημένες γενεὲς τοῦ πολυτεχνείου σὲ πράκτορες ἀνακτόρων καὶ μετανιωμένα τραβέλια ἐνδεδυμένα πλέον καλόγριες χωρὶς ἐσώρουχα. Συνέχεια

Μήνυμα γιὰ τὸν σάκη…

Διάβασα κάπου για την επερχομένη είσοδο του Σάκη Ρουβά στην πολιτική… σκουπίζω τα δάκρυα  …και γράφω… κάποιος -που να’χει λογαριασμό- ας το στείλει και στην πνευματική σαβούρα του X-Factor.

Μήνυμα γιὰ τὸν σάκη... Συνέχεια

Πολιτικοποιώντας τὸν …Σάκη!!!

Ὅταν ἔχουν φθαρεῖ τὰ πιὸ πιστά σου μεταμνημονιακὰ μαντρόσκυλα (Σώτη, Μανδραβέλης, Χωμενίδης κλπ), πρέπει νὰ βρῇς ἕνα «φρέσκο» πρόσωπο νὰ ἀναλάβῃ δράση ἐκεῖ ποὺ οἱ παλαιότεροι μπούκωσαν.

Κατ’ ἀρχὴν πρέπει νὰ εἶναι οὔλτρα ἀναγνωρίσιμο, ὀλίγον ἀκόμη ἄφθαρτον, στὸν γενικὸ πληθυσμὸ συμπαθὲς καί, ἂν μπορῇς. νὰ τσιμπήσῃς καὶ ἀπολιτὶκ νεολαία, βάζοντας τὴν μούρη του παντοῦ, εἶναι ἀκόμη καλλίτερα.
Ὅμως πρέπει νὰ εἶσαι προσεχτικός, μὴν τὸν πετάξῃς στὴν ἀρένα ἀπότομα καὶ τὸν κάψεις στὸ Συνέχεια

Ἡ «Ἑλλάδα» τῆς ξεφτίλας!

Τὶς εἰδήσεις ἀπὸ τὸ «καλλιτεχνικὸ» στερέωμα μοῦ τὶς ἔφερε ἡ Μαρία. 
Βλέπετε, ἀπὸ τὴν μία ἡ δωδεκαετὴς ἀποχή μου ἀπὸ τὴν τηλεόρασι, ἀπὸ  τὴν ἄλλην ἡ καθημερινή μου ἐνασχόλησις μὲ ἄλλου εἴδους ζητήματα, μὲ ἔχουν φέρει σὲ ἕνα σημεῖον ποὺ δὲν «βλέπω» καὶ τὴν ἄλλην πλευρά, αὐτὴν τῆς ξεφτίλας. 

Διάβαζα λοιπόν, κατόπιν ἐνημερώσεως τῆς Μαρίας, γιὰ τὰ καμώματα τοῦ  Ῥέμου. 
Συνέχεια