Καλόμερος ἤ Βοναπάρτης;

Τὸ περιεχόμενον τοῦ παρακάτω κειμένου, μοῦ εἶναι γνωστὸ ἐδῶ καὶ τοὐλάχιστον μία δεκαετία. (Δὲν θυμᾶμαι ποῦ τὸ εἶχα διαβάσει.) 
Οὐδέποτε ὅμως ἀνεζήτησα στὴν βιβλιογραφία κάποιες ἀποδείξεις, διότι πάντα προηγοῦντο τὰ τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας.
Σήμερα ὅμως ὁ φίλος Χρῆστος μοῦ τὸ θύμισε καὶ σᾶς τὸ παρουσιάζω. 
Συνέχεια

Κατσαντώνης.

Ὁ προ-ἥρως. Ὁ διδάσκαλος τόσων καὶ τόσων ἀγωνιστῶν ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴ ἐπανάστασι. Ὁ ἀπό τοὺς πολλούς λησμονημένος Κατσαντώνης. Ἕδρασε κυρίως στὰ Ἄγραφα. Κοντά του ἐμαθήτευσε ὁ Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Ἀδέλφια του  ὁ Χασιώτης κι ὁ Λεπενιώτης, συμπολεμιστὲς καὶ σύντροφοι. Ἀκόμη καὶ στὸν θάνατο μαζὺ ἐπορεύθησαν μὲ τὸν Χασιώτη. Ἕναν ἀπὸ τοὺς φρικτοτέρους ποὺ ἐπεφύλαξε ὁ Ἀλῆ γιὰ τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Ἐλευθερίας. Ἐφονεύθη τὸ 1808, μέσα σὲ φρικτούς πόνους. Ὁ Ἀλῆ πασσᾶς διέταξε νὰ τὸν θανατώσουν σπάζοντάς του τὰ κόκκαλα. Συνέχεια