Σκαρφαλώνοντας στὰ Μετέωρα πρὸς …ἄγραν ψήφων!

ταν τ διάβασα μπιασαν τ γέλια!
Εναι πίστευτοι καραγκιόζηδες! π πολ παλαιά τος συμβαίνει ατό!
πλς μες ργήσαμε ννοίξουμε τ μάτια μας κα ν δομε τν λήθεια τους!

Βέβαια, στς μέρες μας, τστεον εναι λλο
Τότε κυνηγοσαν τος ψηφοφόρους πουδήποτε, κόμη κα στ μοναστήρια τν Μετεώρων.
Τώρα συμβαίνει τντίθετον! Συνέχεια

Κατσαντώνης.

Ὁ προ-ἥρως. Ὁ διδάσκαλος τόσων καὶ τόσων ἀγωνιστῶν ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴ ἐπανάστασι. Ὁ ἀπό τοὺς πολλούς λησμονημένος Κατσαντώνης. Ἕδρασε κυρίως στὰ Ἄγραφα. Κοντά του ἐμαθήτευσε ὁ Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Ἀδέλφια του  ὁ Χασιώτης κι ὁ Λεπενιώτης, συμπολεμιστὲς καὶ σύντροφοι. Ἀκόμη καὶ στὸν θάνατο μαζὺ ἐπορεύθησαν μὲ τὸν Χασιώτη. Ἕναν ἀπὸ τοὺς φρικτοτέρους ποὺ ἐπεφύλαξε ὁ Ἀλῆ γιὰ τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Ἐλευθερίας. Ἐφονεύθη τὸ 1808, μέσα σὲ φρικτούς πόνους. Ὁ Ἀλῆ πασσᾶς διέταξε νὰ τὸν θανατώσουν σπάζοντάς του τὰ κόκκαλα. Συνέχεια