Ἀγναντεύοντας τολμηροὺς …ἐπενδυτές!!!

Ἐχθὲς ἡ μετοχὴ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ἔκλεισε στὰ 1,70 εὐρῶ. 
Ὅσο ἀκριβῶς μία φθηνὴ τυρόπιττα.
Συνέχεια

Χρέος ποὺ μόνον ἀνεβαίνει

Μία ματιὰ στὰ ὅσα συμβαίνουν στὸ ἑλληνικὸ χρηματιστήριο καὶ στὶς μετοχὲς τῶν Τραπεζῶν, δείχνουν τὸ τί ἔρχεται πάλι, ἐφ΄ ὅσον, κατὰ πῶς φαίνεται, θέλουν νὰ χρησιμοποιήσουν ἀκόμη καὶ τὶς τράπεζες γιὰ προεκλογικοὺς λόγους.

Συνέχεια

Χρηματιστηριακὰ παίγνια καὶ ἅλωσις Α΄ κατοικίας

Πολλοὶ νομίζουν ὅτι ΧΑΑ σημαίνει Χρηματιστήριο Ἀξιῶν Ἀθηνῶν.

Μποῦρδες!

Χασομέρι Ἀνεπάγγελτων Ἀεριτζήδων σημαίνει.

Αὐτὰ τὰ ματζούνια ποὺ χρησιμοποιεῖτε ἐσεῖς οἱ ἄθεοι ὅταν ἀσχολεῖσθε μὲ τὸ ΧΑΑ φαίνεται νὰ μὴν πιάνουν … Ἀλ6!! Συνέχεια

Χρηματιστηριακές «φοῦσκες» ἤ γεωπολιτικά παίγνια;

Κάτι δὲν ἀντιλαμβάνομαι.

Ἡ κυβέρνησις λέει ὅτι οἱ τράπεζες εἶναι θωρακισμένες καὶ χάνουν σὲ λίγες ἡμέρες κοντὰ στὸ 25% τῆς ἀξίας τους στὸ ΧΑΑ.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ διεθνεῖς οἶκοι ἀναβαθμίζουν καὶ τὶς 4 συστημικὲς τράπεζες. Συνέχεια

Φουκαράδες κατεστραμμένοι κι ἀτιμώρητοι ἐγκληματίες

Χαλυβουργία Θεσσαλίας, 2000 (νῦν Ἑλλάδος)…

Κάνω τὴν πρωϊνή μου «βόλτα» στὸ ἔργο.
Μὲ πλησιάζει ἐργάτη (ὄχι τεχνίτης, ἐπαναλαμβάνω ἐργάτης ἀνειδίκευτος). Συνέχεια

Τὸ ἔγκλημα τοῦ χρηματιστηρίου ἀκόμη ἀτιμώρητο παραμένει…

Τὸ ἔγκλημα τοῦ χρηματιστηρίου ἀκόμη ἀτιμώρητο παραμένει...«…Αυτά λέγονταν από τον κ. Λαλιώτη – σε συνεννόηση με τον κ. Σημίτη – όταν οι «φούσκες» πήγαιναν καλά.
Αυτά λέγονταν τότε που ο κ. Λαλιώτης – σε συνεννόηση με τον κ. Σημίτη – έστηνε προεκλογικά σποτ στην τηλεόραση και «έστελνε» τον κοσμάκη στην Σοφοκλέους….» 
Συνέχεια