Χρηματιστηριακές «φοῦσκες» ἤ γεωπολιτικά παίγνια;

Κάτι δὲν ἀντιλαμβάνομαι.

Ἡ κυβέρνησις λέει ὅτι οἱ τράπεζες εἶναι θωρακισμένες καὶ χάνουν σὲ λίγες ἡμέρες κοντὰ στὸ 25% τῆς ἀξίας τους στὸ ΧΑΑ.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ διεθνεῖς οἶκοι ἀναβαθμίζουν καὶ τὶς 4 συστημικὲς τράπεζες.

Ὑπάρχουν δύο καὶ μόνον δύο ἐξηγήσεις.

  • ἢ τὸ ΧΑΑ εἶναι ἀπέραντο κωλοχανεῖο
  • οἱ διεθνεῖς οἶκοι παίζουν πολιτικὰ (καὶ γεωπολιτικὰ παίγνια).

Ὅσον μὲ ἀφορᾶ (καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχω κάποιαν ἐκτίμηση στὶς φοῦσκες μὲ τυπωμένα χαρτιά), προσανατολίζομαι στὴν δευτέρα πιθανότητα.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *