Χρηματιστηριακές «φοῦσκες» ἤ γεωπολιτικά παίγνια;

Κάτι δὲν ἀντιλαμβάνομαι.

Ἡ κυβέρνησις λέει ὅτι οἱ τράπεζες εἶναι θωρακισμένες καὶ χάνουν σὲ λίγες ἡμέρες κοντὰ στὸ 25% τῆς ἀξίας τους στὸ ΧΑΑ.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ διεθνεῖς οἶκοι ἀναβαθμίζουν καὶ τὶς 4 συστημικὲς τράπεζες.

Ὑπάρχουν δύο καὶ μόνον δύο ἐξηγήσεις.

ἢ τὸ ΧΑΑ εἶναι ἀπέραντο κωλοχανεῖο ἢ οἱ διεθνεῖς οἶκοι παίζουν πολιτικὰ (καὶ γεωπολιτικὰ παίγνια).

Ὅσον μὲ ἀφορᾶ (καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχω κάποιαν ἐκτίμηση στὶς φοῦσκες μὲ τυπωμένα χαρτιά), προσανατολίζομαι στὴν δευτέρας πιθανότητα.

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 124 times, 1 visits today)
Leave a Reply