Χρέος ποὺ μόνον ἀνεβαίνει

Μία ματιὰ στὰ ὅσα συμβαίνουν στὸ ἑλληνικὸ χρηματιστήριο καὶ στὶς μετοχὲς τῶν Τραπεζῶν, δείχνουν τὸ τί ἔρχεται πάλι, ἐφ΄ ὅσον, κατὰ πῶς φαίνεται, θέλουν νὰ χρησιμοποιήσουν ἀκόμη καὶ τὶς τράπεζες γιὰ προεκλογικοὺς λόγους.

Τὶς τράπεζες, τῶν ὁποίων ἡ χρηματιστηριακὴ ἀξία τὸ 2010 ἦταν στὰ τριάντα (30) δισεκατομμύρια εὐρῶ καὶ σήμερα εἶναι κάτω ἀπὸ τέσσερα (4) δισεκατομμύρια.

«Ἐκάϋσαν» καὶ τὰ σαράντα (40) δισεκατομμύρια τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως, μὲ τὰ ὄποια συμμετεῖχε τὸ κράτος δηλαδὴ χρήματα τοῦ κόσμου.
Ἕνα ποσὸ ποὺ ἀντιστοιεχεῖ σὲ ΕΝΦΙΑ 16 χρόνων.

Καὶ ὁ λογαριασμὸς τοῦ χρέους ἀνεβαίνει.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply