Γνωστοὶ οἱ Γεωργιάδηδες τοῦ κόσμου μας

Ἔργα καὶ ἡμέραι τῆς φιλελεσικῆς
«πορφυρογεννήτου» ἀριστείας,
ποὺ μᾶς κουνᾶ, μὲ ἀναίδεια, τὸ δάκτυλο…

(Ὁ «περὶ οὗ ὁ λόγος δεξὶ χέρι τοῦ Κούλη», πού, σὲ παλαιότερες ἐποχές, τὸν ἐπεστράτευε ἡ ντόρα (ὡς ΥΠΕΞ) γιὰ νὰ γυρνᾷ τὰ κανάλια καὶ νὰ ἀποκαλῇ τὸ Σκοπιανὸ ὡς «χαμένη ὑπόθεση»…)

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν  Δ.Μ.: Συνέχεια

Οἱ δολοφόνοι μὲ τὶς ντουντοῦκες (τοῦ Περάματος)…

Οἱ δολοφόνοι μὲ τὶς ντουντοῦκες (τοῦ Περάματος)...Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ὑπῆρξα μάρτυρας ἐνὸς παράξενου περιστατικοῦ.
Ἤμουν στὸ Πέραμα ὅταν ἀντιλήφτηκα μίαν ὀμήγυρη ἀπὸ ἐργαζομένους στὸ πλοῖο νὰ συζητοῦν ἔντονα…
Ἡ συζήτησις γιὰ τὴν κυβέρνηση τοῦ Σύριζα καὶ γιὰ τὸ μνημόνιο.

Κάποια στιγμὴ ἔνας παλαιὸς γνώριμος (ἀπεργὸς καὶ ἀπεργοσπάστης κατὰ τὸ δοκοῦν στὸ παρελθόν) πῆρε τὸν λόγο ὑπὲρ τοῦ Σύριζα καὶ -ἀφοῦ δὲν εἶχε ἐπιχειρήματα- ἄρχισε νὰ καταφέρεται ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικιστῶν…
Μπλα-μπλά… Συνέχεια

Τὸ Norman Atlantic καὶ οἱ καλικάντζαροι τῶν ἐκλογῶν

Ἑλλάς!!!
Ἡ χώρα μὲ τὸ τρίτο μεγαλύτερο μῆκος ἀκτογραμμῶν στὸν πλανήτη…

(Τὸ ἀνάγλυφο τῆς ἑλληνικῆς ἀκτογραμμῆς ἐκτείνεται σὲ ἔνα μῆκος 18.400 χλμ. Σὰν μέτρο συγκρίσεως, ἡ Μεγάλη Βρετανία ἔχει μῆκος ἀκτογραμμὼν 12.429 χλμ
Τὸ ἑλληνικὸ ἀρχιπέλαγος ἀριθμεῖ πέραν τῶν 9000 νησιῶν, νησίδων, βραχονησίδων, ἀνάμεσα στα ὁποία δραστηριοποιοῦνται περὶ τὰ 9.000+ σκάφη ἀναψυχῆς, 115.000+ ἀλιευτικὰ σκάφη, 600+ ἀκτοπλοϊκὰ πλοῖα, τὰ ὁποῖα μεταφέρουν πάνω ἀπὸ 45.000.000 ἐπιβάτες τὸ χρόνο.) Συνέχεια