Αὐτὸ εἶναι Ὡραῖο. Αὐτὸ θὰ σοῦ ἀρέση.

Ἔχουμε προσέξει πώς οὐδέποτε ὁ Ὅμηρος περιέγραψε τήν Ἑλένη μὲ κάποιο ἰδιαίτερον χαρακτηριστικόν.
Ἁπλῶς ἀνέφερε πὼς ἦτο ὡραῖα.
Ὡραῖα ὅμως πῶς;  Ὑψηλή; Κοντή; Ξανθιά; Μελαχρινή; Κοκκινομάλα; Καστανομάτα; Γαλανομάτα; Πρασινομάτα; Λεπτή; Χονδρή; Μέ, ἤ χωρίς καμπῦλες; Οὐδεὶς γνωρίζει.
Ἁπλῶς ὁ καθεὶς φαντάζεται ὅ,τι τὸν …ἐξυπηρετεῖ.
Καὶ πολὺ σωστὰ δῆλα δὴ πράττει ὁ παπποῦς Ὅμηρος. Διότι ἡ αἴσθησις τοῦ ὡραίου, σὲ πολὺ μεγάλο βαθμό, εἶναι ὑποκειμενική…
Ἐκτός… Συνέχεια

Ἦταν ἀναμενομένη ἡ δολοφονία Cox;

Ἦταν ἀναμενομένη ἡ δολοφονία Cox;Μία …«πρόβλεψις»;  Μία …«προφητεία»;
Ἤ μήπως μία …γνῶσις πού προκύπτει ἀπό τήν παρατήρησιν τῶν γεγονότων, βάσει τοῦ …«ἤθους» τῶν «ἐπικυριάρχων»;
Ὑπάρχει προηγούμενον; Μπᾶ…;;; Συνέχεια

Ἂχ Ἕλενά «μας»…

Ποῦ ἤσουν τότε;;

2010:
Τὸ 2010 ἔπαιρνες ἀκόμη σύνταξιν. Ἦταν νόμιμο.
Ἠθικό ὅμως ἦταν;
Ὅταν μάλιστα τόσες καί τόσες, μὴ γνωστῶν γονέων θυγατέρες καὶ μὲ πραγματικὲς ἀνάγκες, δέν ἔπαιρναν;

2015:
Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2015 πῆρες θέσεις γιὰ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως ἀλλὰ καὶ μακρὰν τοῦ τΣΥΡΙΖΑ. Πολὺ καλὰ ἔκανες.

Ἐκεῖνο τὸ σύμφωνον, ποὺ ἐπίσης οἱ Rothschild καὶ ὁ Soros καὶ ὁ Economist τόσα χρόνια πληρώνουν πράκτορες ἐπὶ πρακτόρων, ἐντὸς κι ἐκτὸς κυβερνητικῶν σχημάτων, Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ Μ.Κ.Ο. γιὰ νὰ ἐπιβάλουν ὡς …ἀναγκαῖον οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν, τῶν μὴ σχετιζομένων μὲ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀντιλαμβανόμεθα, κατανοοῦμε καὶ ἀναγνωρίζουμε. Συνέχεια

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν…

Προσωπικῶς, σὰν Φιλονόη, εἶμαι γενικῶς κατὰ τῶν ἐμβολιασμῶν. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ἀγνοῶ τὸ τὶ ἔχουν προσφέρει σοβαροὶ ἐρευνητὲς στὸν ἐν λόγῳ τομέα. Οὔτε θεωρῶ  πὼς ὅλα τὰ ἐμβόλια ἔχουν (στὴν ἀρχική τους ἔκδοσιν) δημιουργηθεῖ γιὰ νὰ βλάψουν. Αὐτὸ ποὺ προσωπικῶς πιστεύω εἶναι ὅτι τὰ ἐμβολια, ἀρχικῶς, στόχευαν στὴν ἀντιμετώπισιν σοβαρῶν ἀσθενειῶν ἀλλά, στὴν πορεία, ἀπὸ διαφόρους «καλοθελητές» χρησιμοποιήθησαν καὶ χρησιμοποιοῦνται γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: τὸν ἀποπληθυσμό μας. Συνέχεια

Ἡ «Ἐλευθεροτυπία», ἡ δημοσιογραφικὴ …«ἐλευθεροτυπία» καὶ μπόλικοι …πράκτορες!!!

Η Μάνια Τεγοπούλου, στην οποία …συμπτωματικά κατέληγαν οι προκηρύξεις των δολοφόνων της 17ΝΟΕ, γιατί ήταν εξασφαλισμένο ότι θα δημοσιευθούν και θα προβληθούν με κατάλληλο …«αντιεξουσιαστικό» σχολιασμό, χωρίς να χλευαστούν για την ακατάσχετη μπουρδολογία που περιείχαν, ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης ΚΑΙ της Αμερικανικής Πρεσβείας.
Συνέχεια

Διασπορὰ πρακτόρων σὲ ὅλα τὰ ΜΜΕ ὅπως στὴν Ἑλλάδα, ἔτσι καὶ στὴν Τουρκία.

Και στην Ελλάδα έχουμε διασπορά πρακτόρων στα ΜΜΕ, αλλά ποτέ δεν κινήθηκε εισαγγελέας εναντίον τους για εσχάτη προδοσία, κατασκοπεία και διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Διασπορὰ πρακτόρων σὲ ὅλα τὰ ΜΜΕ ὅπως στὴν Ἑλλάδα, ἔτσι καὶ στὴν Τουρκία.1 Συνέχεια