Γενοκτονίες …ἀνύπαρκτες!!!

Καμμία «ἡμέρα μνήμης» γιὰ τὶς χιλιάδες ἰθαγενῶν τῆς Ὠκεανίας, ποὺ ἐξόντωσαν Εὐρωπαῖοι

Μᾶλλον ἔχει διαφύγει στὴν διεθνὴ κοινότητα αὐτὴ ἡ Γενοκτονία…

Ἔχει διαφύγει καὶ στοὺς ἐπαγγελματίες «ἀνθρωπιστές», «ἀντιῤῥατσιστές», ὑπερασπιστὲς τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων».

Συνέχεια

Ὁ χειρότερος μαζικὸς φονεὺς λαῶν…

Βρεταννία. Ὁ χειρότερος μαζικὸς φονεὺς τῶν λαῶν…

Ὁ χειρότερος μαζικὸς φονεὺς λαῶν...2
Κεφάλαιον Αὐστραλία…

«Ἔθαβαν τὰ παιδιὰ ὄρθια, μέχρι τὸν λαιμό
καὶ μετὰ κλωτσοῦσαν τὰ κεφάλια τους.
Νικητὴς αὐτὸς ποὺ ἀποσποῦσε τὸ κεφάλι ἀπὸ τὸ σῶμα…» Συνέχεια

Τὰ μαῦρα αὐστραλιανὰ …«ζῷα»

Μία σελίδα ντροπῆς!
Λευκὸς Αὐστραλὸς «ἀνθρωπος» φωτογραφίζεται μὲ ἰθαγενεῖς (Aborigenes) οἱ ὀποῖοι μέχρι τὸ 1967 !!! ΔΕΝ ΕΘΕΩΡΟΥΝΤΟ ἄνθρωποι καὶ σὲ κάποιες ἐπαρχίες τῆς Αὐστραλίας προστατεύονταν ἀπὸ τὴ Νομοθεσία Χλωρίδας καὶ Πανίδας (Flora and Fauna Act)…
Συνέχεια

Οἱ Ἀβορίγινες ἦσαν ἄνθρωποι;

Ἤ πίθηκοι; Ἄνθρωποι ἤ ἀνθρωποειδῆ;
Ἀνθρωποειδῆ ἦσαν… Ὁπωσδήποτε ἀνθρωποειδῆ…
Δὲν τὸ λέω ἐγὼ φυσικὰ ἀλλὰ ἡ …Αὐστραλιανὴ κυβέρνησις…

Ὤ… Ναί…
Ἡ Αὐστραλιανὴ κυβέρνησις τοῦ 1967 (Holt) ἔθεσε ἐρώτημα στοὺς πολῖτες της γιὰ τὸ ἐὰν οἱ Αὐστραλιανοὶ ἰθαγενεῖς ἦσαν ἄνθρωποι…
Ὤ… ναί…!!! Συνέβῃ κι αὐτό! Συνέχεια

Τὰ ἐγκλήματα στὴν Νότιο Ἀφρικὴ τὰ διέπραξαν λευκοί. Ὄνομα δέν ἔχουν;

Ὄνομα δέν ἔχουν αὐτοί οἱ λευκοί; Τί στά κομμάτια λευκοί εἶναι; Εἶναι κι Ἕλληνες μέσα σέ αὐτούς;
Ἤ μήπως, ὡς συνήθως, τό κατεστημένο δημιουργεῖ ἐνοχικές συνθῆκες, πρό κειμένου νά δικαιολογήσῃ τά δικά του ἐγκλήματα;

Ἦσαν λοιπόν κι Ἕλληνες μέσα σέ αὐτούς τούς λευκούς; Ἤ ὄχι;
Εἰδικῶς στὴν Νότιο Ἀφρική, γιὰ ὅλα τὰ ἐγκλήματα ποὺ διεπράχθησαν ἐκεῖ, καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα μοῦ μεταβιβάζουν εὐθύνη, ἐγώ θά τήν δεχθῶ; Ἔτσι; Ἐπεί δή ἔτυχε νά γεννηθῶ ἀνήκοντας στήν λευκή φυλή; Συνέχεια