Τὰ μαῦρα αὐστραλιανὰ …«ζῷα»

Μία σελίδα ντροπῆς!
Λευκὸς Αὐστραλὸς «ἀνθρωπος» φωτογραφίζεται μὲ ἰθαγενεῖς (Aborigenes) οἱ ὀποῖοι μέχρι τὸ 1967 !!! ΔΕΝ ΕΘΕΩΡΟΥΝΤΟ ἄνθρωποι καὶ σὲ κάποιες ἐπαρχίες τῆς Αὐστραλίας προστατεύονταν ἀπὸ τὴ Νομοθεσία Χλωρίδας καὶ Πανίδας (Flora and Fauna Act)…Τὰ μαῦρα αὐστραλιανὰ ...«ζῷα»

Ἀπόστολος Βρανᾶς

Σημείωση: Στὸ Δημοψήφισμα τοῦ 1967, ὄπου ἄλλαξαν τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Σύνταγμα γιὰ νὰ διορθωθεῖ αὐτὸ τὸ θέμα, περίπου 1 στοὺς 11 Αὐστραλοὺς ΔΕΝ τὸ ἐνέκρινε …
Εὐτυχῶς, περίπου 10 στοὺς 11 τὸ ἐνέκριναν!

(Visited 71 times, 1 visits today)
Leave a Reply