Καὶ Θέλω καὶ Μπορῶ!!!

Καὶ  Θέλω καὶ Μπορῶ!!!ΔΕΝ ὑπάρχει «δὲν μπορῶ»!!!
Ὑπάρχει ΔΕΝ θέλω.
Τὰ «δὲν μπορῶ» ἄς τὰ ἀφήσουμε γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν παραιτηθεῖ ἤδη ἀπὸ τὶς ζωές  τους.

Ἐμεῖς, ἐὰν θέλουμε νὰ λογιζόμεθα ἄνθρωποι…
…ἐὰν θέλουμε νὰ κτίσουμε ἕνα ὄμορφο μέλλον γιὰ τὰ παιδιά μας…
…ἐὰν θέλουμε νὰ θεωρούμεθα νικητὲς τῆς ζωῆς…
…ὀφείλουμε διαρκῶς, κάθε στιγμή, νὰ ξεχνᾶμε τὰ «δὲν μπορῶ» καὶ νὰ θέτουμε, στὴν θέσιν τους τὰ «ΘΕΛΩ»!!!!
Θέλω καὶ κατ’  ἐπέκτασιν, ὅ,τι καὶ νὰ γίνῃ, ΜΠΟΡΩ!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Στὴν φωτογραφία ἕνας μικρὸς ἥρως ποὺ ἄν καὶ ἡ φύσις του τοῦ ὑπαγορεύει νὰ μὴν μπορῇ, αὐτὸς καὶ θέλει καὶ μπορεῖ.

φωτογραφία

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply