Θυμήθηκε πὼς …ὑπάρχει καὶ ἡ Greenpeace!!!

Διάβαζα ἕνα σχόλιο τῆς φίλης Ἐλευθερίας γιὰ τὸ ὅτι ἡ σέχτα τῆς Greenpeace, πιστὴ στὸ ῥαντεβοῦ της ὑπὲρ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, τοποθετήθηκε κατὰ τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς στὸν Σαρωνικὸ ἀπὸ τὸ δεξαμενόπλοιο ποὺ βυθίσθηκε.

Συνέχεια

Τὸ Round Up φεύγει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη…

Τὸ Round Up φεύγει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη...3

Ψεκάζουν τὰ πάντα μὲ τοξικὰ ζιζανιοκτόνα τῆς Monsanto!!!
Εὑρέθη σὲ παιδικὲς χαρὲς καὶ σὲ μπῦρες!
Συνέχεια

Ἡ TTIP, ἡ CETA καὶ ἡ TISA

Μέσω των τριών ανίερων, μυστικών διατλαντικών συμφωνιών, γίνεται προσπάθεια να υποδουλωθούν πλήρως οι Πολίτες από την παγκόσμια ελίτ – με την πλήρη κατάργηση της εθνικής τους κυριαρχίας, της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου

Μέσω των τριών ανίερων, μυστικών διατλαντικών συμφωνιών, γίνεται προσπάθεια να υποδουλωθούν πλήρως οι Πολίτες από την παγκόσμια ελίτ – με την πλήρη κατάργηση της εθνικής τους κυριαρχίας, της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου

«Με τις συμφωνίες TTIP και CETA, οι μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις του πλανήτη και τα λόμπι τους, αποκτούν άνευ προηγουμένου εξουσίες – αφού θα μπορούν να επηρεάζουν και να αλλάζουν την νομοθεσία προς όφελός τους ή να μηνύουν σε ιδιωτικά δικαστήρια τις κυβερνήσεις που δεν συμμορφώνονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, καμία χώρα δεν θα έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί επενδύσεις ή προϊόντα μιας εταιρείας, ακόμα και αν αυτά ενέχουν κινδύνους για την υγεία των πολιτών, το πε

Συνέχεια

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (3)

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (3)

Συμπτωματικὰ τὸ 1933, πυρπολεῖται τὸ Reichstag, κάτι ἰδιαιτέρως βολικὸ γιὰ τὸν Hitler καὶ ὅσους προωθοῦν τὸ Hitler Project.

Ὁ Hitler ἔσπευσε ἀμέσως νὰ κατηγορήσῃ τὸ σύνηθες φόβητρο τῆς ἐποχῆς, τοὺς κομμουνιστές, ἀλλὰ οἱ ἐμπρηστὲς οὐδέποτε ἀπεκαλύφθησαν.

Διότι γιὰ τὸν Hitler, ποὺ ἐξοπλίσθη κι ἐχρηματοδοτήθη ἀπὸ τοὺς Duponts, Bushes, Harrimans, Rockefellers, Ford, Standard Oil, IT&T καὶ ὅλους τοὺς ὑπολοίπους, ὁ ἐμπρησμὸς τοῦ Reichstag εἶναι τὸ γεγονὸς τύπου Pearl Harbor ἢ 9/11, ποὺ θὰ δημιουργήση κλίμα φόβου καὶ ἀβεβαιότητος στοὺς Γερμανοὺς καὶ θὰ χρησιμοποιηθῆ σὰν πρόφασις γιὰ νὰ συλληφθοῦν οἱ πολιτικοὶ ἀντίπαλοι καὶ οἱ ὑποστηρικτές τους, χωρὶς κατηγορία καὶ χωρὶς να ἀκολουθήσῃ δίκη. Ἐπίσης βοηθᾶ να ψηφισθῇ ὁ νόμος «Ermachtigungsgesetz», ἕνα εἶδος ναζιστικῆς «Patriot Act»,  ποὺ ίνει τὴν ἐξουσία στὸ καθεστὼς τοῦ Hitler να κάνῃ ὅ,τι κρίνῃ καλλίτερο. Συνέχεια

Γιατί ἡ Greenpeace …«κτυπᾶ» τήν TTIP;

Γιατί ἡ Greanpeace ...«κτυπᾶ» τήν TTIP;10Ἐδῶ καὶ μερικὲς ἡμέρες, διαβάζοντας γιὰ τὶς ὀργισμένες δράσεις καὶ ἐπιθέσεις τῆς Greanpeace  κατὰ τῆς συμφωνίας TTIP, μοῦ γεννήθησαν κάποιες ἔντονες ἀπορίες. Ἀπορίες ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ παρελθὸν τῆς Greanpeace, ποὺ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη λειτουργεῖ σὰν τὸ μακρὺ χέρι τῶν πολυθενικῶν, κρύβοντας τὰ πραγματικὰ προβλήματα στὸ βάθος βάθος κάποιων …χρηματοδοτήσεων. Στὴν δὲ Ἰνδία κατηγοροῦν εὐθέως τὴν ὀργώνωσιν γιὰ πρακτοριλίκι καὶ γιὰ οἰκονομικὲς ἀπάτες καὶ γιὰ ἐγκληματικὲς δράσεις κατὰ τοῦ πλανήτου, τῶν Ἰνδῶν καὶ τῆς Ἀσίας γενικότερα. Συνέχεια

Πακιστανὸς δήμαρχος στὸ Λονδῖνο, ὅπως Βρεταννὸς διοικητὴς στὶς Ἰνδίες…

O Χίτλερ εἶχε δίκιο: Τὸ μέλλον τοῦ Βρεταννικοῦ λαοῦ εἶναι νὰ πεθάνῃ στὸ καταραμένο του νησὶ γιατὶ ὑποστήριξε τὰ ἐγκλήματα τῶν ἡγετῶν τοῦ.

Πακιστανὸς δήμαρχος στὸ Λονδῖνο, ὅπως Βρεταννὸς διοικητὴς στὶς Ἰνδίες... Συνέχεια