Μία μαύρη, ξεχασμένη ἐπέτειος.

Ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1974 ἦταν ἡ τελευταῖα ἡμέρα ἀνταλλαγῆς αἰχμαλώτων, μετὰ ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τῶν μογγόλων στὴν Κύπρο. (Θὰ ἔπρεπε πάντα νὰ συμπληρώνουμε δίπλα στὴν εἰσβολὴ καὶ τὰ ὅσα τὴν ἀφοροῦν,  τὶς μεθοδεύσεις τοῦ ΝΑΤΟ, Συνέχεια

Ἑλένη Φωκᾶ! Μία γυναίκα ἢ …ὃλη ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος;

Ἑλένη Φωκᾶ! Μία γυναίκα ἢ ...ὃλη ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος;1Διάβασα τήν παρακάτω συνέντευξι καί δάκρυσα…

Ὃλοι γνωρίζουμε τήν Ἑλένη Φωκᾶ! Ὃλοι θαυμάσαμε καί ζηλέψαμε τό θάρρος της καί τήν δύναμί της!

Ὃμως, ἒνοιωσα μίαν μεγάλη πίκρα… Δέν εἶναι ἡ Ἑλένη καί ἡ προσωπική της ἱστορία πού μέ πίκρανε τόσο… Εἶναι πού στό πρόσωπό της, στίς ἐμπειρίες της, στίς τραγωδίες της εἶδα τήν Πατρίδα μου! Εἶδα ὃλη τήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος μας! Ὃλες τίς προδοσίες! Ὃλους τούς βιασμούς! Ὃλον τόν θάνατο ἀλλά καί κάθε Ἀνάστασι!!

Αὐτή ἡ γυναίκα, ὃσο κι ἐὰν χτυπήθηκε, στάθηκε ὂρθια! Πολέμησε, μέ τά μικρά της χέρια, μέ τά ἀνύπαρκτα ὃπλα της, μέ τούς φευγάτους συμμάχους της… Καὶ ἐστάθη ὂρθια! Ὂρθια!!

Συνέχεια