Ἡ Πύρρειος νίκη τοῦ Γκαίρινγκ (ἀναδημοσίευσις)

Κρήτη μου ὄμορφο νησί, πού ΄γραψες Ἱστορία,

δίχως στρατό πολέμησες μιάν αὐτοκρατορία

      Ἡ μάχη τῆς Κρήτης ὅπως ἐπεκράτησε νά λέγεται ἠ ἐπική ἀντίστασι τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς νήσου κατά τῶν Γερμανῶν εἰσβολέων τό τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ  Μαΐου τοῦ 1941, εἶναι τό τελευταῖο μεγάλο γεγονός στήν Ἱστορία τῆς Κρήτης. Ἡ μάχη αὐτή εἶναι «ὁ δραματικός ἐπίλογος τοῦ Ἑλληνοιταλικοῦ πολέμου.

      Μετά τήν ὑποταγή τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος τόν Ἁπρίλιο τοῦ 1941 ἀπό τούς Γερμανούς, Συνέχεια

Χωροφυλακῆς θυσίες στὴν Μάχη τῆς Κρήτης

Φωτογραφία τοῦ Ἀνθυπομοιράρχου τῆς «Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς», Γεωργίου Νικ. Καρακατσάνη, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πρῶτος νεκρὸς ἀξιωματικὸς τῆς Χωροφυλακῆς κατὰ τὴν «Μάχη τῆς Κρήτης».

Συνέχεια

Κρήτη, νησί μου…

Τὸ καλοκαῖρι τοῦ 1945, ὁ Νῖκος Καζαντζάκης περιοδεύει στὴν Κρήτη ὡς μέλος τῆς κυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς Διαπιστώσεως Γερμανικῶν Ὠμοτήτων.

Τοῦ Νίκου Καζαντζάκη

     Σοβαρὸ εἶναι τὸ πρόσωπο τῆς Κρήτης, πολυβασανισμένο. Μαδάρες γυμνές, τραχειές, ἀγέλαστες. Κυττάζεις ἀπὸ τὸ ἀεροπλάνο τὴν Κρήτη ν΄ ἁπλώνεται στὴν θάλασσα καὶ νοιώθεις πὼς ἀληθινὰ τὸ νησὶ ἐτοῦτο εἶναι γιοφύρι ἀνάμεσα σὲ τρεῖς ἠπείρους. Σημαδεμένο κι΄ ἀπ΄ τὶς τρεῖς τοῦτες μεγάλες Μοῖρες. Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Εὐρώπη πήδησε κι΄ ἔκτισε φωλιὰ στὴν Κρήτη τὸ πεινασμένο ἀρπακτικὸ πουλὶ ποὺ τὸ λέμε πνεῦμα. Ἄπλωσε τὶς φτεροῦγες του στὸ Κρητικὸ χῶμα καὶ γέννησε τὸν μυστηριώδη, βουβὸ ἀκόμη, ὅλο ζωή, χάρη, κίνηση καὶ λαμπρότητα Κρητικὸ πολιτισμό. Συνέχεια

Ἀντίστροφος διαδρομὴ τιμῆς καὶ μνήμης…

Ἀκολούθησα σήμερα τὸ δρομολόγιο ὀπισθοχωρήσεως τῶν στρατευμάτων τῆς βρεταννικῆς Αὐτοκρατορίας, κατὰ τὴν ὑποχώρησί των, ἀπὸ τὴν βόρειο πλευρὰ τῆς Κρήτης.
Ἔφθασα στὴν ἡρωικὴ χώρα Σφακίων.Ἀντίστροφη διαδρομὴ τιμῆς καὶ μνήμης...1 Συνέχεια

Γερμανοὶ στὴν μάχη τῆς Κρήτης…

Γερμανικὰ στρατεύματα ἐπιβιβάζονται στὸ ἀεροπλάνο…
Προορισμός… Κρήτη!
Συνέχεια

Νὰ εἶναι ὑπερήφανοι ὅσοι ἐπολέμησαν εἰς τὴν μάχην τῆς Κρήτης…


Ἡ μάχη τῆς Κρήτης, 20 Μαΐου 1941…

«Ὅσοι ἐπολέμησαν εἰς τὴν Κρήτην τοῦ 1941 πρέπει νὰ εἶναι ὑπερήφανοι, τόσον οἱ ἐπιτιθέμενοι ὅσον καὶ οἱ ἀμυνόμενοι. Δι’ ἑμὲ ὅμως ὣς διοικητοῦ τῶν Γερμανικῶν Μονάδων Ἀλεξιπτωτιστῶν, ποὺ κατέλαβον τὴν Κρήτη, τὸ ὄνομα τῆς νήσου εἶναι συνδεδεμένον μὲ πικρὰς ἀναμνήσεις. Συνέχεια