Ὥρα νὰ παύσουμε νὰ ἤμαστε θύματα

Ὑπάρχει μία κραυγαλέα περίπτωσις στὰ δικαστικὰ δεδομένα, ποὺ ἂν καὶ ὁ ἀδικούμενος δικαστικῶς ἐδικαιώθη, ἐν τούτοις οὐδέποτε ἐφηρμόσθησαν οἱ δικαστικὲς ἀποφάσεις. Πρόκειται γιὰ τὸν καθηγητὴ Ἱστορίας Δημήτριο Μιχαλόπουλο, ποὺ ἐπὶ πλέον μὲ τιμᾶ μὲ τὴν προσωπική του φιλία, ἐδῶ καὶ χρόνια.

Το 1988 προκηρύχθηκε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο την «Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος». Υποψήφιοι για τη  θέση αυτή ήταν οι Δημήτρης Μιχαλόπουλος, επίκουρος καθηγητής τότε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο Αντώνης Λιάκος, επίσης επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τη θέση  κατέλαβε ο Αντώνης Λιάκος, αντί για τον Δημήτρη Μιχαλόπουλο. Η εκλογή  έγινε παράνομα, δηλαδή βάσει εισηγητικής εκθέσεως που είχε συνταχθεί από διμελή επιτροπή  και όχι τριμελή, όπως ρητά ορίζει ο Νόμος. Συνέχεια

Χρήσιμες ἀνακεφαλαιώσεις

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ!!!

  • Δεν εξυχνιάσθηκε ακόμη , εκείνη η σκευωρία κατά της Αριστεράς, που είχε στηθεί όταν έγινε γνωστό ότι ο Γαβρίλης ήταν αυτός που έβαζε ον κάμερα τα καρότα στον πάτο του. Συνέχεια

Χαμένη πληροφόρησις…

Τώρα τελευταία, τοὐλάχιστον στὰ θέματα γεωπολιτικῆς, ἐθνικῆς ἀμύνης καὶ ὁπλικῶν συστημάτων παρατηρῶ πὼς εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ οἱ (σχετικῶς) νεο-ἐμφανιζόμενοι εἰδησεογράφοι, ἀλλὰ κι ἀρκετοὶ παλαιώτεροι, ποὺ ἐπικεντρώνουν σὲ αὐτά, ἀφήνοντας στὸν ἀναγνώστη, μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀναγνώσεως τῶν ἄρθρων τους, ἕνα ἀμυδρὸ συναίσθημα ἐθνικῆς ἀνακουφίσεως καὶ μίαν βεβαιότητα ἐγκυρότητος. Κι ὅλο αὐτό, ἄλλοτε ἔντονα κι ἄλλοτε διακριτικά, μεγιστοποιεῖται σταδιακά, γιὰ νὰ μποροῦμε σήμερα νὰ ἰσχυρισθοῦμε πὼς ἡ σοβαρὴ ἀρθρογραφία ἐπιστρέφει καὶ μάλιστα μὲ ἐθνικὴ ταὐτότητα.
(Καλά, δὲν μᾶς πείθουν τόσο εὔκολα, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν στιγμὴ μιλᾶμε μόνον γιὰ τὶς ἐντυπώσεις ποὺ ἀφήνουν στὸ πλατὺ κοινό.) Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχουν ἐγκλήματα ὅταν πέφτῃ …χρῆμα!!!

Δὲν ὑπάρχουν ἐγκλήματα ὅταν πέφτῃ ...χρῆμα!!!30

Τὸ  παπόρο ἀπὸ τὴν …«Περσία» δὲν εἶχε ἐνόχους.
Δύο τόννοι ἡρωΐνης δὲν εἶχαν ἰδιοκτήτη.
Δύο τόννοι ἡρωΐνης, ποὺ θὰ ἐσκότωναν παιδιὰ δὲν ἔχουν προορισμό, συμφέροντα καὶ κάτι νὰ κρύψουν.
Πεντακαθαρίδηδες ἅπαντες…

Δὲν ὑπάρχουν ἐγκλήματα ὅταν πέφτῃ ...χρῆμα!!!1 Συνέχεια

Θὰ μᾶς ποῦν στὸ τέλος καὶ μ@λ@κες…

Φτού κι’ από την αρχή πάλι…

Θὰ μᾶς ποῦν στὸ τέλος καὶ μ@λ@κες...

*Το φονικό της Αίγινας κουκουλώθηκε, με συνειδητή συμμετοχή του Κούγια και κυβερνητικών παραγόντων, επάνω σε τέσσερα πτώματα, ένα νεκρό παιδάκι και δύο αναπήρους. Και κάποια κ@υλιάρα κυρία υπουργού ζεί τον έρωτα της με θετό γιό άλλου φραπεδιάρη υπουργού, μακρυά από τα αδιάκριτα βλέμματα.
Συνέχεια

Ἄνοιξαν οἱ Ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου!!!

Ἀφορμῆς δοθείσης ἀπὸ τὴν δολοφονία (διότι περὶ δολοφονίας ἐπρόκειτο) Μαυρίκου, ποὺ ἦταν τὸ σύνθημα γιὰ τὴν ὁλικὴ ἀποδόμησιν τοῦ, φαινομενικῶς, τελείου οἰκοδομήματος τῆς διαφθορᾶς…
Ἤ, έὰν θέλετε, μία δολοφονία ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι  ἡ πρώτη …
φούσκα ποὺ ἔσκασε…
…Μίας φούσκας ἀπὸ τὶς πολλές, (ὅπως κι αὐτὴ τοῦ Noor1) ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες, ποὺ πίσω τους κρύβουν, τεχνηέντως, τὴν σαπίλα αὐτοῦ τοῦ βρωμεροῦ οἰκοδομήματος, ποὺ κατήντησε (νὰ εἶναι) τὸ ἑλλαδοκαφριστάν…
…Ἑνὸς ἑλλαδοκαφριστανικοῦ μορφώματος, ποὺ μᾶς ἔπεισαν πὼς ὀφείλουμε νὰ προασπιζόμεθα ὡς πατρίδα μας, ἀποκρύπτοντάς μας τὴν οὐσιαστικὴ ἔννοια τῆς Πατρίδος, τοῦ ῥόλου μας καὶ τῆς  εὐθύνης μας.
Συνέχεια