Γενοκτονία Εὐρωπαίων ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ …«κληροδοτήματος» Goudenhove-Kalergi

Ἡ γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης

Τὸ σχέδιον Goudenhove Kalergi

Πρόλογος 

Ἡ ἀνθρωπότης διέρχεται τὴν δυσκολοτέρα καμπὴ στὴν ἱστορία της. Οἱ σταθερὲς ἀξίες ἐπάνω στὶς ὁποῖες ἐστηρίχθησαν οἱ κοινωνίες ἀλλάζουν καὶ ἐπιφέρουν ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον. Ἔννοιες ὅπως Πατρίς, Ἔθνος, Ἠθική, Ἀρετή, Ἐλπίς, Δικαιοσύνη, Ἀξιοκρατία, Προσωπικότης, ἀρχίζουν καὶ σβύνουν καὶ τὴν θέση τους παίρνουν ἡ φτώχεια, ἡ ἀπάτη, ἡ βία. Ὅλοι διερωτῶνται γιὰ πῶς ἐφθάσαμε μέχρι ἐδῶ καὶ ποιοὶ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἀρνητικὴ τροπὴ τῆς ἀνθρωπότητος Συνέχεια

Κι ἄλλο ἐμβόλιον δολοφονεῖ κι ἀποσύρεται.

Ἔπρεπε τὰ ἀθῶα θύματά τους νὰ φθάσουν τὰ εἴκοσι ἕξι γιὰ νὰ ἀρχίσουν νὰ ἀμφιβάλουν γιὰ τὸ εἶδος τῶν ἐμβολίων ποὺ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ στὰ παιδιά μας. Διότι τὰ ἐπιβάλλουν, γιὰ λόγους ποὺ μόνον αὐτοὶ γνωρίζουν…
Ἐμβόλια, ποὺ τελικῶς ἀποδεικνύονται φονικὰ ἐργαλεῖα ἀποπληθυσμοῦ…
Παραμένουν φυσικὰ πάντα ἐντὸς τοῦ πειραματισμοῦ… Διότι, ἐὰν τὸ καλοσκεφθοῦμε, τὸ Ἄλφα πείραμα, ποὺ γίνεται, ἄς ποῦμε στὴν Κορέα, δημιουργεῖ ὑποδοχὲς στὰ κύτταρά μας, πρὸ κειμένου νὰ δεχθοῦμε τὴν ἐπίθεσιν ἀπὸ τὸν «ἰὸ τῆς γρίππης». Συνέχεια

Γλυκόῤῥιζα. Καταπολεμᾶ ἔως καὶ ἰοὺς ἀνθεκτικοὺς στὰ ἀντιικά φάρμακα.

H γλυκόρριζα  Glycyrrhiza glabra (Leguminosae),  έχει μια πλούσια και αρχαία ιστορία  χρήσης ως φάρμακο,  ριζωμένη στην ινδική, κινεζική, ελληνική όσο και στην αιγυπτιακή παράδοση.

Ρίζες γλυκόρριζας είχαν βρεθεί για παράδειγμα στον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών (1398 π.Χ.).

Σύμφωνα με το Θεόφραστο (3ος αιώνας π.Χ), οι Σκύθες, οι οποίοι είχαν μυηθεί στη γλυκόρριζα από τους Έλληνες, μασούσαν γλυκόρριζα και μπορούσαν να ζήσουν 12 μέρες χωρίς νερό.

Ο Θεόφραστος την αποκαλούσε «ρίζα των Σκυθών» και την έδινε για το άσθμα.

Συνέχεια