Γενοκτονία Εὐρωπαίων ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ …«κληροδοτήματος» Goudenhove-Kalergi

Ἡ γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης

Τὸ σχέδιον Goudenhove Kalergi

Πρόλογος 

Ἡ ἀνθρωπότης διέρχεται τὴν δυσκολοτέρα καμπὴ στὴν ἱστορία της. Οἱ σταθερὲς ἀξίες ἐπάνω στὶς ὁποῖες ἐστηρίχθησαν οἱ κοινωνίες ἀλλάζουν καὶ ἐπιφέρουν ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον. Ἔννοιες ὅπως Πατρίς, Ἔθνος, Ἠθική, Ἀρετή, Ἐλπίς, Δικαιοσύνη, Ἀξιοκρατία, Προσωπικότης, ἀρχίζουν καὶ σβύνουν καὶ τὴν θέση τους παίρνουν ἡ φτώχεια, ἡ ἀπάτη, ἡ βία. Ὅλοι διερωτῶνται γιὰ πῶς ἐφθάσαμε μέχρι ἐδῶ καὶ ποιοὶ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἀρνητικὴ τροπὴ τῆς ἀνθρωπότητος Συνέχεια

Ποιός φταίει γιά τούς θανάτους παιδιῶν ἀπό πείνα;

Ένα από τα εκατομμύρια θύματα των Εβραϊκών τραπεζικών οικογενειών Rothschild, Rockefeller, Warburg κτλ.. Τα παιδιά αυτά δεν πεθαίνουν γιατί φταίμε “εμείς” γενικά και αόριστα.. Αυτοί που φταίνε έχουν όνομα, επώνυμο και.. φυλή!

Νά πῶ ἐγώ; Νά πῶ ἐσεῖς;
Δὲν θὰ τὸ πῶ.
Οὔτε ἀποικιακοὺς καὶ κατακτητικοὺς πολέμους ἔχουμε κάνει, οὔτε ἐκβιασμούς, οὔτε κἄν ἡ δική μας χώρα κερδίζει ἀπὸ αὐτὴν τὴν γενοκτονία.
Κι ὅμως…
Καὶ πληρώνουμε καὶ θὰ πληρώνουμε…
Βέβαια, κατὰ πῶς μᾶς τὰ ἔχουν ἑτοιμάσει, συντόμως καὶ τὰ δικά μας παιδιὰ θὰ ἔχουν ἀνάλογο κατάληξι.
Ἀλλὰ βλέπετε, δὲν εἶναι τὸ ποιὸς φταίει, ἀλλὰ τὸ πῶς ἔχουμε ἐπιτρέψῃ στὸ νὰ φθάσουμε ἔως ἐδῶ, ὅλοι ἐμεῖς τοὺ πεπολιτισμένου κόσμου.
Συνέχεια