Τὸ ἀντικαπνιστικὸ εἶναι ΜΙΤΟΣ.

Ὅταν λέω προσέχετε τὸ ἀντικαπνιστικό, εἶναι ΜΙΤΟΣ, δὲν ἀστειεύομαι. Ὁ πλέον διεφθαρμένος ὀργανισμὸς τοῦ πλανήτου, ὁ WHO (ἡ διαπλοκὴ του μὲ ψυχοπαθεῖς σὰν τὸν Μ. Bloomberg εἶναι γνωστὴ καὶ πρόσφατα τὸ περιοδικὸ ΤΙΜΕ ἔκανε εἰδικὸ ἀφιέρωμα), ἀφοῦ μᾶς ζάλισε τόσα ἔτη μὲ τὴν “ἀκλόνητη βεβαιότητά” του ὅτι τὸ …κακό τσιγάρο φταῖει γιὰ ὅλους τοὺς καρκίνους στὸν πλανήτη, καὶ γεμίσαμε φόρους, καπνοαπαγορεύσεις -καὶ βεβαίως σκευάσματα νικοτίνης ποὺ προωθοῦν οἱ μεγαλοφαρμακευτικὲς ποὺ δίνουν μίζες στὸν WHO- τώρα οἱ Κλουζὼ του ἔχουν ταχθεῖ ὑπὲρ τῶν κλιματικῶν ἀπατεώνων καὶ πιέζουν γιὰ ὑψηλότερους φόρους βενζίνης καὶ νέα ὑπερρεγουλαρίσματα κατὰ τῶν αὐτοκινήτων… καὶ σὲ αὐτὰ τὰ εὐτράπελα ἐντάσσεται καὶ ἡ ἀπάτη μὲ τὰ τζάκια.

Βέβαια μόνον οἱ μεγάλες πόλεις ἔχουν νέφος κι αὐτὸ λόγῳ κακῆς ἀρχιτεκτονικῆς σχεδιάσεως. Νὰ ἐπανέλθῃ ἡ παραδοσιακὴ ἀρχιτεκτονική, μὲ μικρότερα κτίρια, μεγαλύτερους δρόμους, περισσότερους κήπους, περισσότερες μικρότερς πόλεις καὶ πολὺ καλὴ πολεοδομία καὶ νὰ σταματήσῃ τὸ χάλι-μεγαλούπολη. Καθαρὸς ἀέρας εἶναι ὁ ἀέρας ποὺ κυκλοφορεῖ κι ἀνανεώνεται, πολὺ ἀπλά.

Ὅσο γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν καυσαερίων ἢ ἄλλων καύσεων π.χ. ξύλα, ὁ καθηγητὴς Enstrom τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνια, μὲ μία πολὺ προσεκτικὴ ἔρευνα ἀπέδειξε ὅτι οἱ ἰσχυρισμοὶ τῶν περιβαλλοντιστῶν εἶναι μᾶλλον τραβηγμένοι. Aὐτὸ ἐνόχλησε τὸ περιβαλλοντικὸ κατεστημένο τῶν συναδέλφων του καὶ τὸ πανεπιστήμιο ἀπέλυσε τὸν Enstrom. Ἐπρόκειτο γιὰ μία καθαρὰ ἰδεολογικὴ δίωξη καὶ ὁ καθηγητὴς Enstrom μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ American Center for Law and Justice (ACLJ), μήνυσε τὸ Πανεπιστήμιο. Ἐπιπλέον οἱ ἔρευνες τοῦ πανεπιστημίου αὐτοῦ ποὺ ὑποστήριζαν τὴν περιβαλλοντικὴ ὀρθοδοξία χρησιμοποιοῦταν γιὰ νὰ αἰτιολογοῦν νομοθεσίες ἀσφυκτικοῦ περιορισμοῦ στὴν πολιτεία τῆς Καλιφόρνια. Ὅπως ἀποκαλύφθη ἕνα στέλεχος-κλειδι τῆς πανεπιστημιακῆς ἐπιτροπῆς τέτοιων περιβαλλοντικῶν εἰσηγήσεων ἦταν κάτοχος πλαστοῦ πτυχίου. Ἡ δίκη προχωρεῖ κανονικὰ παρὰ τὶς προσπάθειες τοῦ πανεπιστημίου νὰ σταματήσῃ τὴν πορεία τῆς μηνύσεως. Περισσότερες πληροφορίες:

ACLJ Files Suit Against UCLA After Professor is Fired for Blowing Whistle on Junk Science

UCLA Scientist Battles Environmental Establishment, Loses Job

Scientist Who Challenged Environmental Regulation in California Sues UCLA

Δυστυχῶς τὸ διεφθαρμένο κύκλωμα τοῦ WHO ἔχει γίνει ἄκρως ἐπικίνδυνο… Πρέπει νὰ εἴμαστε ἐξαιρετικὰ δύσπιστοι σὲ ὁποιαδήποτε ἀνακοίνωση τοῦ συγκεκριμένου ὀργανισμοῦ, ποὺ ἡ μόνη του λειτουργία εἶναι νὰ ἐξυπηρετῇ συγκεκριμένα συμφέροντα μὲ τὴν χρήση ψευδῶν στοιχείων καὶ παραποιημένων ἐρευνῶν. Ἡ δὲ ἐπικεφαλῆς τοῦ ὀργανισμοῦ, “δρ.” Margaret Chan εἶναι μία ἀπλὴ ἀπόφοιτος ἰατρικῆς σχολῆς ποὺ δὲν ἔχει ἐργασθεῖ οὔτε μία ὥρα στὴν ζωὴ της ὡς γιατρός. Ὁ WHO στελεχώνεται ἀπὸ καρριερίστες γραφειοκράτες, δίχως γνώση τοῦ ἀντικειμένου τους καὶ μὲ πολὺ στενὲς σχέσεις μὲ τὸ μεγαλοφαρμακευτικὸ λόμπι καὶ μὲ τοὺς ὁπαδοὺς τῆς ἀνθρωπογενοῦς πλανητικῆς ὑπερθερμάνσεως. Ἔχει ἐπανειλημμένα κατηγορηθεῖ γιὰ κατασκευὴ στοιχείων καὶ γιὰ ψευδεῖς ἀνακοινώσεις καὶ θεωρεῖται ὁ κύριος ἔνοχος πίσω ἀπὸ τὴν προπαγάνδα περὶ τοῦ “παθητικοῦ καπνίσματος” ποὺ κορυφαίοι ἐπιστήμονες ἔχουν ἐξηγήσει ὅτι δὲν ἰσχύει, ἐφιστώντας τὴν προσοχὴ στὶς ἀντιεπιστημονικὲς μεθόδους τοῦ WHO:

Philippe Even: They have created a fear based on nothing

Bogus science at your expense: Professor Philippe Even debunks so-called danger

Φρούριον

H αιθαλομίχλη «καίει» όσους χρησιμοποιούν τζάκι-Πρόστιμα «φωτιά» από 2.500 ευρώ και άνω

Την επιβολή χρηματικού προστίμου στους υποτιθέμενους παραβάτες προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της αιθαλομίχλης, μαζί με την ακραία και ανεφάρμοστη απαγόρευση να καίνε εκ περιτροπής τζάκια και ξυλόσομπες, λόγω υψηλής ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οπως αναφέρουν απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας», η κοινή υπουργική απόφαση, που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των έκτακτων επεισοδίων αιθαλομίχλης, συνδέει την απαγόρευση για τα τζάκια και τις ξυλόσομπες με την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση, παραπέμποντας σε ελέγχους και σε επιβολή προστίμων από κλιμάκια υπαλλήλων των Περιφερειών και από το σώμα των Επιθεωρητών και από το σώμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν φαίνεται να απασχολεί τους αρμόδιους της διυπουργικής επιτροπής και του υπουργείου Περιβάλλοντος, που προέβλεψαν τη σχετική ρύθμιση, ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο είναι πολυδιάστατο και ασαφές, ενώ δεν υπάρχει στη νομοθεσία προσδιορισμένο πρόστιμο, δηλαδή «ταρίφα» για υπερβολική ρύπανση από τζάκια και ξυλόσομπες είτε παραβίαση της απαγόρευσης λειτουργίας τους.

Βάσει του νόμου 2947/2001, τα πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις, που επιβάλλει η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), προκύπτουν από αλγόριθμο. Ισχύουν συντελεστές, ανάλογα με το είδος και την έκταση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, ενώ η τιμή βάσης υπολογισμού του προστίμου για «μικρής έκτασης δραστηριότητες», όπως μπορεί να θεωρηθεί η ρύπανση του τζακιού, ξεκινά από το εξωπραγματικό ποσόν των 2.500 ευρώ.

Τα αντίστοιχα πρόστιμα, που επιβάλλουν τα κλιμάκια των Περιφερειών, για εκπομπές καυσαερίων κεντρικής θέρμανσης, επίσης δεν είναι απολύτως προσδιορισμένα, καθώς κυμαίνονται από 200 έως 1.000 ευρώ και υπολογίζονται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μία απολύτως έωλη και ανεφάρμοστη επιβολή των συγκεκριμένων προστίμων.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Τὸ ἀντικαπνιστικὸ εἶναι ΜΙΤΟΣ.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *