Ἔρχεται καὶ ἡ ἀπαγόρευσις χρήσεως τῶν καυσοξύλων.

Η Νέα Τάξη των τοκογλύφων και πετρελαιάδων Rothschild…
…αποφασίζει…
…κι εμείς οι δούλοι ..πρέπει να υπακούσουμε χωρίς αντίρρηση.

Με τσαμπουκά και πάντα με όπλο τη ΔΙΚΗ ΜΑΣ ψήφο…
…θα μας εξοντώσουν με κάθε δυνατό τρόπο.
Σκεφτείτε σε μία χώρα που είναι φτωχή, όπως η Βουλγαρία… Συνέχεια

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις πρέπει νὰ καταστραφῇ…

Ἄντε νὰ ἀνοίγουν τὰ μάτια πολλῶν, ποὺ ἀκόμη πιστεύουν ὅτι ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ τύποι στὴν ΕΕ νοιάζονται γιὰ τὴν ὑγεία μας..

Παράνομο και το μαρούλι που θα φυτέψεις σε γλάστρα

Φωνές από Βορρά και Νότο προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν συναδέλφους τους στην Ευρωβουλή να καταψηφιστεί διακομματικά η νομοθετική πρόταση που υποχρεώνει τους αγρότες της Ε.Ε. να μην αναπαράγουν τους σπόρους αλλά να τους αγοράζουν μόνο από πολυεθνικές.

 

Η έγκριση του κανονισμού θα σημάνει το τέλος τοπικών ποικιλιών

Η εμπορική αξία της παγκόσμιας αγοράς σπόρων εκτιμάται σε περίπου 45 δισ. δολ. Συνέχεια

Θὰ φορεθῇ πολὺ ἐφέτος…

Γράφει ὁ φίλος Ἀντώνης:

Ἡ τρομοκρατία τοῦ πετρελαίου Θερμάνσεως δὲν θὰ περάσῃ!!!
1,30 αὐτοί; Μαλλὶ ἐμεῖς…

Συνέχεια

Γιὰ ὅσους ἔχουν τζάκι…

Τὴν ἰδέα αὐτὴν τὴν εἶδα καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα, ἀλλὰ ἔχει κάποιους περιορισμούς.
Χρειάζεται ἀπαραιτήτως τζάκι!
Ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ, τότε ἀναγκαστικὰ πρέπει νὰ εὑρεθοῦν ἄλλοι τρόποι θερμάνσεως, ἐξ ἴσου οἰκονομικοί, ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχουν σχέσι ἀκόμη καὶ μὲ τὸ ῥεῦμα.

Συνέχεια

Ἐναλλακτικές λύσεις γιά φθηνή θέρμανσιν

Ὁ χειμώνας δέν θά ἀργήσῃ. Εὑρισκόμεθα ἤδη, στό φθινόπωρο.

Οἱ Ἕλληνες πολίτες ἑτοιμάζονται νά μποῦν στό φετεινό χειμώνα μέ τίς χειρότερες προϋποθέσεις καί, ἐλπίζουν νά μήν εἶναι ὅπως ὁ περυσινός. Ἐπίσης ψάχνουν νά βροῦν ἐναλλακτικές λύσεις γιά φθηνότερη θέρμανσι.μέχρι νά φθάσουν στήν «καθόλου θέρμανσι», λόγω ἀδυναμίας νά πληρώσουν τίς ληστρικές τιμές πού ἐπιβάλλει τό ἑλληνικό κράτος-λωποδύτης, μέσω τῶν ληστρικῶν φόρων.

Δεῖτε μερικές προτάσεις: Συνέχεια