Θὰ φορεθῇ πολὺ ἐφέτος…

Γράφει ὁ φίλος Ἀντώνης:
Ἡ τρομοκρατία τοῦ πετρελαίου Θερμάνσεως δὲν θὰ περάσῃ!!!
1,30 αὐτοί; Μαλλὶ ἐμεῖς…

Θὰ φορεθῇ πολὺ ἐφέτος...Ἕνα δίκαιον τὸ ἔχει…
Δὲν μπορῶ νὰ πῶ…
Ὅμως νά… Ἔτσι ποὺ καλομάθαμε στὰ ἕτοιμα, ἄν τὲ νὰ βρῇς τώρα μαμὰ ἤ γιαγιὰ νὰ σοῦ τὸ πλέξῃ ὅλο αὐτό…

Ἀγόρια… Τὸ βλέπω τὸ σενάριο….
Ξεκινᾶτε μὲ βελόνες…
Σὰν κι αὐτές:Θὰ φορεθῇ πολὺ ἐφέτος...2

Δὲν ξέρω πῶς θὰ αἰσθάνεστε, ἀλλὰ σίγουρα θὰ ζεσταθεῖτε…

Φιλονόη

φωτογραφία καὶ σχόλιο ἀπὸ τὸν Ἀντώνη Γουλανδρῆ.
Οἱ βελονίτσες ἀπὸ ἐδῶ, γιὰ νὰ μαθαίνετε καὶ τὰ …κόλπα!

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply