Γιὰ ὅσους ἔχουν τζάκι…

 

Γιὰ ὅσους ἔχουν τζάκι...φωτογραφία

Τὴν ἰδέα αὐτὴν τὴν εἶδα καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα, ἀλλὰ ἔχει κάποιους περιορισμούς.
Χρειάζεται ἀπαραιτήτως τζάκι!
Ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ, τότε ἀναγκαστικὰ πρέπει νὰ βρεθοῦν ἄλλοι τρόποι θερμάνσεως, ἐξ ἴσου οἰκονομικοί, ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχουν σχέσι ἀκόμη καὶ μὲ τὸ ῥεῦμα.

 Μερικὲς λοιπὸν οἰκονομικὲς ἰδέες γιὰ τὴν μετατροπὴ τζακιοῦ σὲ ἐνεργειακό. 
Σὲ κάθε περίπτωσιν τὸ κόστος δὲν ξεπερνᾶ τὰ 100 εὐρόπουλα.  

Φυσικὰ ἐὰν κάποιος δὲν μπορῇ νὰ τὸ κάνῃ μόνος του, μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθῇ σὲ κάποιον εἰδικό…

Τοὐλάχιστον τὸ δωμάτιο ποὺ περιλαμβάνει τὸ τζάκι, θὰ εἶναι ζεστό. Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα βλέπουμε…

Φιλονόη. 

(Visited 205 times, 1 visits today)
Leave a Reply