Ὑποθέσεις κι ἐρωτήματα περὶ «τεμένους» (Βοτανικός)

Ὑποθέσεις κι ἐρωτήματα περὶ «τεμένους» 5Ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ τὰ …trolls τοῦ ντάλιου (ξέρω τὶ λέω… π@υτάνες i.p. καὶ μαρτυριάρες…!!!), ξεκίνησαν τὶς ἐπιθέσεις (προειδοποιήσεις, ἀπειλὲς ἢ ἀκόμη καὶ μηνύσεις), κατὰ τῆς Καλλιόπης ἐπισήμως καὶ κατ’ ἐμοῦ ἀνεπισήμως…

«…Μετά από τόσα βλακώδη άρθρα με ανυπόστατα σχόλια και γελοίες δημοσιεύσεις ήταν φυσικό να έχετε και τα ανάλογα. Ήρθε η στιγμή να μάθετε να γράφετε με σεβασμό κυρίως προς τον αναγνώστη. Καλή τύχη στην δικαστική σας περιπέτεια, Φιλονόη και Σουφλή….»

Ἕνα ἀποκαλυπτικὸ ὁδοιπορικὸ στὴν «στέγη ἀστέγων» Βοτανικοῦ

…κι ἐνᾦ κόντευα νὰ ξεχάσω τὶς παραπλανητικές τους κινήσεις, τὶς ὅποιες βιτρίνες τους, τὸν …«ὑπερκομματικό» τους χαρακτῆρα, μαζὺ μὲ τὶς κορῶνες τους καὶ τὰ μυστικά τους…
…ποὺ συνοδεύοντο καὶ μὲ ἀκόμη περισσότερες ἀσάφειες καὶ ψέμματα καὶ μισὲς ἀλήθειες καὶ …σωῤῥοπληγμένες καταβολές… …μὲ ὑποχρεώνουν νὰ ἐπανέλθω καὶ νὰ καταθέσω μερικὰ ἐρωτήματα, σκέψεις κι ἀπορίες, ποὺ τώρα τελευταία μὲ ἀπασχολοῦν ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα.
Ἐρωτήματα ποὺ δὲν ἀπαντήθησαν ἔως σήμερα, παρὰ τὶς ὅποιες ἔρευνες ἔχουμε παρουσιάσει, καθὼς καὶ τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποία διαρκῶς αὐξάνονται, περιπλέκοντας τὴν ὑπόθεσιν.
Τὸ μόνον ποὺ (μᾶς ἔχουν ἐπιτρέψει νά) γνωρίζουμε εἶναι ἡ …βιτρίνα ντάλιος, οἱ ἔριδές του, οἱ καταγγελίες γιὰ ἐξαπατήσεις ἀπὸ πρώην (παρ΄ ὁλίγον) συνεργάτες του, ἡ  συμμετοχή του στὰ πολιτικοκομματικὰ δρώμενα γιὰ σχεδὸν τρεῖς δεκαετίες, τὸ …«ὑπερκομματικό» καὶ παντὸς καιροῦ κόμμα του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. καὶ κάτι σωῤῥοέλληνες.

Πρὶν περάσουμε ὅμως στὰ ἐρωτήματα, ἂς καταπιασθοῦμε μὲ μίαν σύντομον ἀνακεφαλαίωσιν τῶν ὅσων ἤδη γνωρίζουμε.

 • Ἔχουμε, λέει, νόμιμο κατάληψιν στὸν Βοτανικό.
 • Ἔχουμε, λέει, πρόσχημα τοὺς Ἕλληνες ἀστέγους γιὰ τὴν κατάληψιν τοῦ Βοτανικοῦ.
 • Ἔχουμε, λέει, ὑπερκομματικὴ σύμπραξιν πατριωτῶν, δίχως κομματικὲς ταὐτότητες καὶ δίχως Μ.Κ.Ο..
 • Ἔχουμε, λέει, ἀνάγκη γιὰ νὰ κερδηθῇ χρόνος (δήλωσις πρωτεργάτου), πρὸ κειμένου κάτι νὰ ἐπιτευχθῇ. (Τί;;;)
 • Ἔχουμε, λέει, ἀνακοινώσεις ἀπὸ νομικούς, συμμάχους καὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ ἐγχειρήματος, πὼς κεντρικὸς στόχος τους παραμένει ἡ ἀκύρωσις τῆς κατασκευῆς τοῦ τεμένους στὸν Βοτανικό.
 • Ἔχουμε, λέει, τὴν ἀνακοίνωσιν κωνσταντίνου (ΑΝΤΑΡCIA) γιὰ τοὺς φασίστες ποὺ κατέλαβαν τὸν Βοτανικὸ καὶ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ βγάλουν ἀπὸ ἐκεῖ μέσα τὰ παιδιὰ τοῦ Soros.
 • Ἔχουμε προσφορὲς σὲ τρόφιμα.
 • Ἔχουμε προσφορὲς σὲ χρηστικὰ εἴδη.
 • Ἔχουμε προσφορὲς σὲ χρήματα.

Δυστυχῶς ὅμως τὰ παραπάνω ἀνασκευάζονται  καὶ προσαρμόζονται στὴν …πραγματικότητα ὡς ἐξῆς:

 • Νόμιμος κατάληψις δὲν ὑφίσταται, ἐφ΄ ὅσον τὸ πρόσχημα τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως (μαζὺ μὲ αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν στὶς μὴ διώξεις τῶν πρωτεργατῶν) δὲν ἐτέθη πρωτίστως.
 • Ἕλληνες ἄστεγοι ἐκεῖ μέσα δὲν ὑπάρχουν καὶ δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρξουν, ἐφ΄ ὅσον οὔτε ὑποδομὲς ὑφίστανται, μὰ οὔτε καὶ πρόκειται νὰ γίνουν, διότι δὲν θέλουν. Ὁ μόνος Τσέχος ἄστεγος, ὁ Μάικ, βοηθᾶ ἁπλῶς.
 • Ἡ κομματικὴ ταὐτότης τῶν μελῶν (Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.) προσδίδει κομματικὸ χαρακτῆρα στὸ ἐγχείρημα. Παραλλήλως ἐδημιουργήθη καὶ ἡ σχετικὴ Μ.Κ.Ο., ποὺ χρησιμοποιεῖται, μὲ πρόσχημα τοὺς ἀνυπάρκτους ἀστέγους, γιὰ νὰ …αὐξάνονται οἱ συλλογὲς καὶ τὰ ἀποκτήματα.
 • Ἡ παράτασις τῆς καταλήψεως, ἐφ΄ ὄσον δὲν ὑφίστανται ἐντὸς τοῦ χώρου ἄστεγοι, νομικὰ δὲν στέκει καὶ τὸ πρόσχημα τῆς καταλήψεως κατέπεσε ἐν τελῶς.
 • Ἡ δόμησις τοῦ τεμένους ἐκεῖ ἔχει πολλοὺς φανερούς, καὶ μή, λόγους γιὰ νὰ …ἀκυρωθῇ!!! (Θὰ τὸ ἐξηγήσω παρακάτω.)
 • Ἡ φερομένη ὡς ἐπίθεσις τῶν τσιρακίων τοῦ κωνσταντίνου ποὺ, σὲ περιπτώσεις ἐπιθέσεώς τους, ἀριθμοῦν …στρατὸ κάποιων χιλιάδων ἐγχρώμων, οὐδέποτε συνέβη. Τὰ μόνα πρόσωπα ποὺ ἔφθασαν ἔως ἐκεῖ ἦσαν κάποιοι …ἠλίθιοι, ποὺ μᾶλλον …πληρώθηκαν μὲ ἕνα χαρτζιλικάκι, γιὰ νὰ λὲν παπαριές.
 • Τὰ τρόφιμα ποὺ ἐντὸς τοῦ χώρου εὑρίσκοντο, γιὰ τὸ διάστημα ποὺ ἐγὼ ἐπισκεπτόμουν τὸν χῶρο, ἦσαν ἐλάχιστα, ἀναλογικῶς μὲ τὶς προσφορές.
 • Τὰ χρηστικὰ ἀντικείμενα ἦσαν ἐπίσης …ἐλάχιστα καὶ μᾶλλον συγκεντρωμένα ἀπὸ τὰ …σκουπίδια.
 • Τὰ χρήματα …ἄφαντα, ἀλλά, κατὰ παραδοχὴν πρωτεργάτου, ἀρκετὰ γιὰ νὰ …ἀνακουφισθοῦν ἀρκετοὶ ἐκεῖ μέσα.

Ἀνακοίνωσις κατοίκων Ἁγίου Παντελεήμονος γιὰ τὸν Βοτανικὸ

Συνεπῶς; Τί κάνουμε; Τί ἰσχύει;

Ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ ἐὰν θὰ γίνη, ἤ ὄχι, τὸ τέμενος στὸν Βοτανικὸ (ἢ κάπου ἀλλοῦ).
Δημόσιον ἔργο (ἢ ἔργο, τοῦ ὁποίου ὁ προϋπολογισμὸς θὰ διαχειρισθῆ ἀπὸ τὸ ἀδηφάγον δημόσιον, μὲ τοὺς γνωστούς του ἐργολάβους) μὲ κόστος …μόλις ἕνα ἐκατομμύριο εὐρῶ, δὲν ὑφίσταται. Γιὰ νὰ φᾷν ὄλοι καὶ γιὰ νὰ φᾷν καλά, θὰ πρέπη νὰ ξεπερνᾷ, τοὐλάχιστον, τὰ ἑκατὸ ἑκατομμύρια καὶ …βλέπουμε. Καὶ πράγματι ὑπάρχει καὶ μία τέτοια μελέτη, γιὰ νὰ ἀποδείξη τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.
(Μελέτη τοῦ 2013 ἀνεβάζει τὸ κόστος στὰ …106 ἐκατομμύρια, γιὰ …ἀρχή!!! Ἂπὸ τότε …ἐξελιχθήκαμε, διότι λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ …τεμένη!!!)

Ὑποθέσεις κι ἐρωτήματα περὶ «τεμένους» Ὑποθέσεις κι ἐρωτήματα περὶ «τεμένους» 2 Ὑποθέσεις κι ἐρωτήματα περὶ «τεμένους» 6

Τελικῶς πόσο θά μᾶς κοστίσῃ τό τέμενος;

Ὁ πραγματικὸς λόγος ποὺ θέλουν τὸ τζαμὶ εἶναι ἡ …ΜΑΣΣΑ!!!

Ὅμως θά διατεθοῦν τά χρήματα; Καί πότε;

Ἂς ἀναρωτηθοῦμε καλλίτερα, γιὰ ἀρχή, γιὰ τὸ ἐὰν μποροῦν νὰ δομήσουν στὸν Βοτανικό…
…ἐφ΄ ὅσον, ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι εἶναι  ἀρχαιολογικὸς χῶρος (ποὺ μποροῦν πολὺ εὔκολα νὰ τὸ …ξεχάσουν), γνωρίζουμε πὼς τὸ τμῆμα τοῦ οἰκοπέδου, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, δὲν εἶναι καὶ τόσο …ξεκάθαρο γιὰ νὰ ἐμπλακοῦν κάποιοι, ποὺ θέλουν τέμενος. Κακὰ τὰ ψέμματα, ἔνα τέμενος δὲν μπορεῖ  νὰ κουβαλᾷ πίσω του …ἀνωμαλίες, ἀμφισβητήσεις καὶ πιθανότητες ἀκυρώσεώς του.
Ἀφῆστε ποὺ ὁ …«πρεσβευτής» του περὶ ἄλλων τυρβάζει… Τοῦ πέφτει πλέον …μακρυὰ ὁ Βοτανικός.

%e1%bd%91poth%e1%bd%b3sis-ki-%e1%bc%90rot%e1%bd%b5mata-per%e1%bd%b6-tem%e1%bd%b3nous-1

πηγὴ

Συνεπῶς; Θά γίνη τό τέμενος στόν Βοτανικό; Ἤ ὄχι;
Θὰ τολμήσω νὰ ἰσχυρισθῶ πὼς ὄχι, δὲν θὰ γίνη. Καὶ δὲν θὰ γίνη, διότι ὄχι  μόνον δὲν τὸ θέλουν περιφερειακά, ἀλλὰ τὸ θέλουν ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ ἐπιδείξουν καὶ νὰ ἀποδείξουν τὴν ἰσχὺ τῶν κυκλωμάτων ποὺ τοὺς στηρίζουν.
Πολὺ κέντρο. Πάρα πολὺ κέντρο. Μὲ ἔναν μιναρὲ πού, ἐὰν γίνεται, θὰ ξεπερνᾶ ἀκόμη καὶ τὸν …Παρθενώνα!!!

 Ἀπρίλιος 2013, περιοδικὸ «Ῥεσάλτο».... (Κάτι ἤξεραν οἱ συντάκτες;)

Ἀπρίλιος 2013, περιοδικὸ «Ῥεσάλτο»….
(Κάτι ἤξεραν οἱ συντάκτες;)

Θέλουν στήν Ἀκρόπολι τζαμί

Σᾶς φαίνεται περίεργον;
Κι ὄμως δὲν εἶναι. Θὰ τολμήσω νὰ ἰσχυρισθῶ, ἂν καὶ κάπως ὑπὲρ τοῦ δέοντος …τολμηρά, πὼς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ στόχος ἦταν τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν (ἐὰν ὄχι ἀκόμη κι ὁ Παρθενών!!!) κι ἂς μᾶς παραπλανοῦσαν μὲ τὰ μύρια ὅσα γιὰ τὸν Βοτανικό. Καὶ ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ στόχος τους αὐτός, ὄχι διότι θὰ ὑπερισχύση τὸ ἰσλάμ, ἀλλὰ διότι μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία, πρὶν νὰ περάσῃ στὴν πανθρησκεία της, ἐξισώνει τὶς ἐπικρατοῦσες θρησκεῖες. Ἀναγκαῖον βῆμα γιὰ νὰ αἰσθάνονται ὅλοι οἱ  πιστοί, κάθε δόγματος, αἱρέσεως καὶ …θρησκεύματος ἴσοι  ἀπέναντι στὸν νόμο καὶ στὴν πολιτεία.
Κι ἔτσι, ἂν καὶ πρὸς ὥρας φαίνεται  νὰ ὑπερισχύῃ τὸ ἰσλάμ, ἐν τούτοις μόνοι τους οἱ (φερόμενοι ὡς) κρατοῦντες θὰ τὸ …φρενάρουν, ὅταν θὰ δοθῆ τὸ σύνθημα. Γιὰ τὴν ὥρα τὰ παπαγαλάκια, ὅπως διαβάσατε παραπάνω, ἀναπαράγουν τὶς …«παλαβὲς προθέσεις» τοῦ (φερομένου ὡς) ἐκπροσώπου τῶν ἰσλαμιστῶν.

Ἄρα; Ποῦ πραγματικά θά στήσουν τό τέμενός τους; (Ἤ μήπως ἤδη τό …ἔστησαν καί δέν μᾶς τό ὁμολογοῦν;;;)
Διότι ὁ Βοτανικὸς βγαίνει  ἀπὸ τοὺς …στόχους καὶ προωθοῦν ἄλλες, πιὸ …«συμβατές», μὲ τὰ σχέδια τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως, λύσεις.

Ἐάν ὅμως ἔχω δίκαιον, ποιός ὁ λόγος τῆς (νομίμου, κατὰ τοὺς ἰσχυρισμούς τους) καταλήψεως τοῦ Βοτανικοῦ;
Δέν γνώριζαν τούς πραγματικούς σχεδιασμούς τῶν (φερομένων ὡς) κρατούντων;
Εἶναι τυχαία ἡ δήλωσις (ναί, αὐτὴ ποὺ δὲν ἄρεσε στὰ παπαγαλάκια καὶ τὴν …«ἀπαξιώνουν»!!!) τοῦ Ἐλγαντοῦρ στίς 23 Αὐγούστου; Ἤ μήπως οἱ («νόμιμοι»;;;) καταληψίες δέν γνώριζαν αὐτές τίς λεπτομέρειες;
(Δυστυχῶς γιὰ αὐτοὺς θὰ ἰσχυρισθῶ, ὄχι τραβηγμένα πλέον, πὼς καὶ γνώριζαν καὶ συνήργησαν…!!!)

Πᾶμε λοιπὸν νὰ ἐξετάσουμε τὸ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ (φερόμενοι ὡς «νόμιμοι») καταληψίες.
Πρωτεργάτες (ἐπισήμως) οἱ Ἰωαννίδης Ἰωάννης καὶ Χριστοδούλου Εὐγένιος (πρόεδρος καὶ ἀντιπρόεδρος, ἀντιστοίχως, τῆς ἀνυπάρκτου Μ.Κ.Ο. ντάλιου, «Ἑλλήνων ἐφέδρων πολιτῶν ὁπλιτῶν», παραμαγαζακίου τοῦ κόμματός του), Πουλῆς Σπυρίδων (πρόεδρος τοῦ ἐπίσης παραμαγαζίου ντάλιου, ἀνυπάρκτου Μ.Κ.Ο., τῶν «Ἑλλήνων πτωχῶν»), Ἀθανασίου Χρῆστος (πρόεδρος τῆς ἀνυπάρκτου Μ.Κ.Ο, παραμαγαζίου κόμματος ντάλιου, «Ἐλλήνων ἀνέργων»). Ἀπὸ κοντὰ κι ὁ Σπυρίδων Κούλης (ἀγνοῶ τὸ ἐὰν ἔχῃ κι αὐτὸς ῥόλο προέδρου κάπου).
Ὅμως…
Χριστοδούλου, Ἰωαννίδης, Κούλης εἶναι καὶ …σωῤῥοέλληνες, ἐκτὸς ἀπὸ …ἔφεδροι.
Τὸ ὁποῖον σημαίνει πὼς ἔχουν διπλὸ ῥόλο, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὅποιες κομματικές τους ταὐτότητες (Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.) καὶ τὶς …«πατριωτικές» τους ἐξάρσεις.

Καί ὁ Ἀρτέμης Σῶῤῤας μέ τούς «ἐφέδρους» στήν «στέγη»;

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (4)

Κοινῶς; Παραμένουν, ἐκτὸς ἀπὸ μέλη κόμματος, μὲ τὶς ἐπίσημες κομματικές τους ταὐτότητες, τὰ προεδριλίκια καὶ τὶς (νεοσύστατες πλέον) Μ.Κ.Ο. τους, καὶ πσωῤῥοέλληνες.
Ἄλλως τέ…Ποιός, λογικός, πατριώτης θά ἔσπευδε νά ὑποστηρίξῃ μίαν πσωῤῥοκαμένη ἐνέργεια;
Μὰ …οὐδείς!!! Κι ἀκριβῶς ἐδῶ ἔρχεται  νὰ κολλήσῃ ὁ …ὑπερκομματικὸς ντάλιος, ποὺ ὅμως ἡ τελευταία του στάσις ἦταν στοὺς ΑΝΕΛ!!!

«…Στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ τον κάλεσε ο αείμνηστος φίλος του Ανδρέας Λεντάκης ο οποίος είχε διαφωνήσει με την πρόταση της υποψηφιότητας του Κωστή Στεφανόπουλου και τον πρότεινε για την Προεδρία της Δημοκρατίας γνωρίζοντας το πολύχρονο κοινωνικοπολιτικό έργο του.

Το 2000 τον κάλεσε ο Κ. Σημίτης αποδεχόμενος να εντάξει τις ΕΝΩΣΕΙΣ του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. στο νέο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και συνεργάστηκε προεκλογικά με το ΠΑΣΟΚ. Οι υποψήφιοι του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. πήραν περισσότερους από 70000 ψήφους και έδωσαν την Κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ. Αντί για το Υπουργείο του πολίτη έγιναν τα ΚΕΠ.

Το 2004 συνεργάστηκε προεκλογικά με την ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχοντας πάλι την υπόσχεση από τον Κ. Καραμανλή για την ίδρυση του Υπουργείου του πολίτη. Και σε αυτές τις εκλογές οι ψήφοι του ΛΕΥΚΟ έδωσαν τη διαφορά και έγινε κυβέρνηση η Ν.Δ.

Στις επόμενες εκλογές συνεργάστηκε προεκλογικά με τον Αλέκο Αλαβάνο και συμμετείχε και ο ίδιος συμβολικά ως υποψήφιος σε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις εκλογές για την περιφέρεια συνεργάστηκε με τον Γ.Δημαρά και επάνδρωσε τα ψηφοδελτια του ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ με στελέχη του. Στις τελευταίες εκλογές συνεργάστηκε με τον Π. Καμμένο υπογράφοντας ως πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. τον συνασπισμό και συμμετέχοντας τιμητικά στην τρίτη θέση του  ψηφοδελτίου Επικρατείας του συνασπισμού της Εθνικής Πατριωτικής Δημοκρατικής Συμμαχίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ….»

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (1)

Κι ἐνᾦ ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται ντάλιος νὰ κερνᾷ καὶ ντάλιος νὰ πίνῃ, κάτι (κάποιος συγκεκριμένα) δὲν…κολλᾶ μὲ τὰ παραπάνω ἀσύνδετα στοιχεῖα καὶ ἀποδεικνύει πὼς ἐδῶ συμβαίνει κάτι ἄλλο, μὲ πρόσχημα ἀστέγους καὶ τεμένη καί, πάντα εἰς βάρος ἡμῶν, ποὺ σπεύδουμε νὰ ἀγκαλιάσουμε καὶ νὰ στηρίξουμε κάθε, φαινομενικῶς, «ἀκομμάτιστη» πατριωτικὴ κίνησιν, ἐφ΄ ὅσον πήξαμε στὴν βρωμιὰ καὶ στὴν ἐξαπάτησιν.

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖον ποὺ διαθέτουμε εἶναι τὸ μὴ ἀκομμάτιστον τῆς ὑποθέσεως.
Πέραν τοῦ κόμματος ντάλιου (Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.) καὶ τοῦ κόμματος Ῥῆγα (Λ.Ε.Π.Ε.Ν.), ἔχουμε ἐπίσης:

 • Πρώτη βουλευτικὴ ἐπίσκεψις ἀπὸ τὸν ἐξάδελφο καμμένο, μὲ  …ψωμιά, μὲ τὸ …«καλημέρα»!!! Δηλωτικὴ κίνησις ὑποστηρίξεως καὶ συνεργασίας καὶ ἀποδοχῆς ἀπὸ τοὺς ΑΝΕΛ.
 • Δευτέρα βουλευτικὴ ἐπίσκεψις ἀπὸ τὸν παναγιώταρο (χρυσῆ αὐγή), ἐπίσης ὑποστηρικτικὴ στὸ ἐγχείρημα καὶ δηλωτικῆ κίνησις μελλοντικῆς συνεργασίας.
 • Τρίτη, ἀλλὰ σὲ πολλὲς διαφορετικὲς ἐκδοχές, τΣυριζαίων, ἀναρχικῶν, ἀριστεριστῶν, μΠατΣοΚων, πρακτόρων καὶ γενικῶς κάθε ἀριστεριζούσης καὶ «ἀντιφασιστικῆς» (ποιός ἦλθε;) καὶ «πατριωτικῆς» ἐκδόσεως.

Μά γίνονται αὐτά;
Σαφῶς καὶ γίνονται. Τὸ μαγαζάκι τοῦ Βοτανικοῦ εἶναι ὑπερκομματικό.
Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του ἀποδεικνύεται μὲ κάθε εὐκαιρία.

Συνεπῶς; Τί θέλουν νά ἕλξουν οἱ (φερόμενοι ὡς) …«ὑπερέλληνες» στόν Βοτανικό;
Κάτι μεγάλο; Κάποια …«ὀρφανά»;  Κάτι καινούργιο;
Πάντως σίγουρα δὲν θέλουν καὶ δὲν μποροῦν καὶ δὲν προτίθενται νὰ ἕλξουν αὐτὰ ποὺ διατυμπανίζουν.
Νὰ ἕλξουν λοιπὸν ἀστέγους ὄχι.
Ὑπερκομματισμὸ ναὶ μέν, ἀλλὰ μὲ τὰ γνωστὰ κόμματα ὄχι. (Ἂν καὶ στηρίζονται ἀπὸ κομματικὰ στέλεχη αὐτῶν τῶν κομμάτων.) Ἀνακοπὴ τοῦ τεμένους (ἂν καὶ δίχως πολλὲς ἀποδείξεις ἀκόμη) ὄχι.
Ἀντίδρασιν-ἀντίστασιν κατὰ τῶν κρατούντων ὄχι, ἐφ΄ ὅσον διὰ στόματος χριστοδούλου μάθαμε πὼς δὲν θὰ ἀντιταχθοῦν στὰ (ἀδέλφια τους;;; τά) ἀστυνομικὰ ὄργανα.
Ἀντισταθμιστικά ὀφέλη, ἀπό τίς ἐμπράγματες δραστηριότητες; Ὄχι, ἐφ’ ὄσον δὲν νομιμοποιοῦνται, μιᾶς καὶ δὲν ἔχουν φιλοξενία ἀστέγων.
Χῶρο γιά ἀστέγους μελλοντικῶς ἤ χῶρο πολιτισμοῦ καί παιδείας;; Ὄχι, ἐφ΄ ὅσον μὲ τοὺς ῥυθμοὺς ποὺ προχωροῦν, ὄχι τέλος Σεπτεμβρίου, μὰ οὔτε καὶ τέλος τοῦ …ἐρχομένου Αὐγούστου, θὰ ὑπάρχη κάποιος ἀσφαλὴς καὶ στεγανὸς χῶρος γιὰ ἀστέγους, μὰ καὶ κάτι ἄλλο…

Ἄρα τί;
Τί δέν κολλᾶ στά παραπάνω;;
Εἴπαμε… Χριστοδούλου, Ἰωαννίδης καὶ Κούλης πσωῤῥοέλληνες. Γιὰ τὸν Πουλῆ δὲν ἔχουμε ἀκόμη ἀρκετὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ γιὰ τὸν ἀθανασίου ἔχουμε κάποια. Κι αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουμε, ἂν καὶ ἀποδεικνύουν πὼς εἶναι πρόεδρος σὲ (ἀνύπαρκτον) Μ.Κ.Ο., (παραμαγαζάκιον κόμματος ντάλιου), παρουσία σὲ κάθε γνωστὴ (κατὰ δικήν του ὁμολογία) πολιτικοκομματικὴ κίνησιν, ἐν τῇ γενέσει της, ἀλλὰ κατόπιν ἀποχώρησίν του καί, κυρίως, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ παραμένει ὁ κύριος (ἴσως κι ὁ μοναδικός) διαχειριστὴς τῶν μέσων ἐνημερώσεως, ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἐγχείρημα.
Πσωῤῥοέλλην δὲν εἶναι, ἀλλὰ εἶναι ἀρκούντως δραστήριος, βάσει πάντα δικῶν του ὁμολογιῶν, γιὰ νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίσῃ ἢ νὰ μᾶς …προσδιορίσῃ τὸ πῶς ἐπέτυχαν καὶ …κόλλησαν ἀσύνδετα πρόσωπα μεταξύ τους.
Καὶ σᾶς ὁμολογῶ πὼς μὲ προβλημάτισε σοβαρότατα αὐτή, ἡ (φαινομενικῶς) μὴ σύνδεσις τῶν ἐν λόγῳ (φερομένων ὠς) πρωτεργατῶν.

Ἠ ἀπάντησις ἀναζητᾶται στὸ «ὑπερκομματικό», γιὰ τὴν ὥρα. Ἐκεῖνο τὸ «ὑπερκομματικό» τοῦ ντάλιου, σὲ πιὸ …«πατριωτική» ἔκδοσιν. Μίας ἐκδόσεως ποὺ θὰ δρομολογήση τὴν ἐπαναδημιουργία ἑνὸς πατριωτικοῦ χώρου, μὲ ἄλλες ταμπέλες, ἄλλες κορῶνες, μὰ πάντα τὰ ἴδια κεντρικὰ πρόσωπα.
Πρόσωπα ποὺ δὲν θὰ τὰ ἤξερε ἡ μάννα τους, ἀλλὰ ποὺ σήμερα, μὲ τὸν «ὑπερκομματικὸ πατριωτισμό» τους, ἀποκτοῦν ὑπόστασιν καὶ …κοινό!!!

Παραλλήλως συμβαίνουν τὰ ἐξῆς:
Ὁ πσῶῤῥας τελειώνει.
(Ἐπιτρέψτε μου νὰ γνωρίζω μερικὰ ἀκόμη στοιχεῖα, ποὺ ἀδυνατῶ, γιὰ τὴν ὥρα, νὰ δημοσιεύσω, τὰ ὁποία ἐπιβεβαιώνουν τὸ συμπέρασμα τοῦ παρακάτω κειμένου:)

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;

Ὁ Λαμπράκης ἀναμένει, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιον πὼς θὰ ἀναλάβη. (Βάσει πάντα τῶν τελευταίων ἐξελίξεων.)
Ἡ χρυσῆ αὐγὴ πρέπει νὰ «καθαρίσῃ» ἀπὸ τὰ «κακά της δαιμόνια» καὶ γιὰ αὐτό, μόλις, ξανὰ ἔβαλαν ἐμπρὸς τὴν δίκη της.

Ὑποθέσεις κι ἐρωτήματα περὶ «τεμένους» 4

ἑνικὸς

Ὁ ντάλιος εἴπαμε, παντὸς καιροῦ, μὰ ὄχι καὶ ἱκανὸς νὰ ἡγηθῇ ἐνὸς μεγάλου σχήματος…
Καμμένος  τέλος…
Νουδουλάρα τέλος (σχεδόν)…
Τσύριζα καὶ μΠατΣοΚόσκυλα τέλος…
Ἠ ζωὴ τράβηξε γιὰ τὶς ἀμεσοδημοκρατίες τοῦ Soros, πρὸ κειμένου νὰ δομήσῃ, μαζὺ μὲ τὰ περισσεύματα τοῦ «προοδευτικοῦ χώρου» τὸ …«ἀντίπαλον δέος» (καζάκηδες καὶ ὅ,τι ἄλλο…!!!).
Ἐναλλακτικὲς στὸν ὁρίζοντα, αὐτῆς τῆς λογικῆς καὶ τοῦ τρόπου ἐλέγχου, δὲν ὐπάρχουν…
…ἀλλὰ καὶ χρόνος γιὰ νέα μαγαζάκια, γιὰ τὴν ὥρα πάντα, δὲν τοὺς εὑρίσκεται…
Οἱ ὁπαδοὶ – ψηφοφόροι παραμένουν πάντα ἴδιοι σὲ ἀριθμὸ καὶ …ἀπαιτοῦν κομματικὴ στέγη…
Ἄρα τί κάνουν ὅλοι αὐτοί ἐκεῖ μέσα;
Νά τολμήσω νά ἀπαντήσω ἤ καταλάβατε;

Φιλονόη

Σημειώσεις

 1. Τὸ κόστος τοῦ τεμένους ἤδη τὸ ἔχουμε πληρώσει καὶ  μάλιστα πολὺ ἀκριβά. Τὸ ἐὰν θά, ἢ δὲν θά, γίνη μέσα (ἢ καὶ κάτω) ἀπὸ τὸν Παρθενῶνα, θὰ ἀποδειχθῆ συντόμως. Ἐὰν ἔχω δίκαιον, τότε θὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀκοῦμε γιὰ …«ἐπενδύσεις» καὶ γιὰ «ἐπενδυτές» ἰσλαμιστές, μὲ πολλὰ δολλάρια… Πάρα πολλά… Τόσα ποὺ τὸ τσιμπλιασμένο, ἀπὸ την πείνα, μάτι μας, θὰ γυαλίση…
 2. Οἱ βιτρίνες θὰ ἐξαφανισθοῦν συντόμως, μὰ θὰ μᾶς μείνουν τὰ …ἀπόνερά τους πού, ἐπὶ πλέον, θὰ …μεταλλαχθοῦν σὲ «ἥρωες». Ἐκεῖ νὰ δεῖτε …«ἐθνοσωτηρίες» ποὺ θὰ ζήσουμε.
 3. Τὰ χρήματα ποὺ μπαίνουν στὸν Βοτανικὸ δὲν ξέρουμε ποῦ καταλήγουν καὶ φαντάζομαι πὼς δὲν θὰ μάθουμε συντόμως. Ὅμως, πάντα βάσει τῶν δικῶν τους λεγομένων, χρήματα μπαίνουν καὶ εἶναι ἀρκετά, ἀλλὰ δὲν στοχεύουν σὲ ἀνακούφισιν τῶν ἀστέγων. Πόσα εἶναι καί ποῦ καταλήγουν; 
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply