Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;

Ἐδῶ καὶ μῆνες, μαζὺ μὲ πολλὲς ἄλλες καταστροφές, συμβαίνουν καὶ οἱ καταστροφὲς τῶν γραφείων τῶν πΣωῤῥοελλήνων.
Αὐτῶν ποὺ δὲν θὰ μᾶς σώσουν ἁπλῶς, ἀλλὰ θὰ ἀφανίσουν τοὺς ἐχθρούς τους (δῆλα δὴ …ἐμᾶς) καὶ θὰ ἐπαναφέρουν, κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται, τὸ «ἰχὼρ τῶν θεῶν» καὶ τὴν «ἐξουσία τοῦ …Ζεύς» στὸν πλανήτη.
(Ὄχι τοῦ Ζηνός, τοῦ …Ζεύς!!!-Δική τους γραμματική, γλῶσσα καὶ φυσικὰ …«σωτηρία»!!!)

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;1

πηγὴ

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;4

βόρεια

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;5

πηγὴ

Παρόμοια περιστατικὰ συμβαίνουν ὅλο καὶ συχνότερα, ἀλλὰ ἐλάχιστα γίνονται γνωστά, ἰδίως ἐὰν τὸ indymedia  τοῦ Soros ἀναλαμβάνῃ τὴν εὐθύνη τῶν βανδαλισμῶν.

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;3 Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;2

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;6

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;7

πηγὴ

Μάλιστα, ἀκριβῶς λόγῳ τῆς σφραγίδος τοῦ Soros συνήθως ἀναφέρονται μόνον σὲ κάποιαν Μ.Κ.Ο. τὰ Μ.Μ.Ε. κι ὄχι στὰ ὄργανα τοῦ πΣῶῤῥα.
Ἐννοεῖται πὼς ἐξαπλώνεται τὸ κακό, μετατρέποντας σὲ θύματα τοὺς στοχοποιημένους καὶ ἀποδεικνύοντας, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς εἶναι ἀρκετὰ περισσότερα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γύρω μας, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ἀντιληφθοῦμε ἢ νὰ πληροφορηθοῦμε.

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;8

πηγὴ

Στόχος λοιπὸν οἱ Μ.Κ.Ο. (Μ.Κ.Ο.  εἴπαμε;;;) τοῦ πΣῶῤῥα καὶ τῶν ἑπαδῶν του, ποὺ τὴν εἶδαν …ἐθνίκια.
Δῆλα δὴ φασίστες, κατὰ τοὺς μισθοδοτουμένους ἀπὸ τὸν Soros. Δῆλα δὴ κάτι πρὸς ἐξαφάνισιν. Δῆλα δὴ ἐχθροὶ τοῦ Soros καὶ τῶν τραπεζῶν.
Γιατί; Ἀποτελοῦν κίνδυνο ἤ ὄχι;

Ὄχι σοβαρὸ κίνδυνον φυσικά, διότι στὴν πραγματικότητα οἱ ὁπαδοὶ τοῦ πΣῶῤῥα δὲν ἐπέτυχαν νὰ τὰ βάλουν μὲ τὶς τράπεζες. Οἱ θεωρίες ποὺ διακινοῦν παραμένουν ἐντὸς τῶν «ἐπιτρεπτῶν ὁρίων τῆς νομιμότητος καὶ τῆς δημοκρατίας μας», δίχως νὰ βλάπτουν σοβαρὰ τὶς κρατοῦσες δυνάμεις.
Οὔτε διότι διαδίδουν κάποιες ἀλήθειες μέσα ἀπὸ τὶς ἀτελείωτες παλαβομάρες καὶ τὰ ψέμματά τους.
Οὔτε διότι οἱ συγκεντρώσεις τους μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ κάποιον κομματικὸ παράγοντα ὑπολογήσιμο, ποὺ πρέπει, προληπτικῶς, νὰ ἀποδομηθῇ ἐν τῆ γενέσει του…
Οὔτε διότι αὐτοὶ εἶναι οἱ σωτῆρες ποὺ θὰ μᾶς σώσουν.
Οὔτε διότι οἱ …«ἀλήθειες» ποὺ διαδίδονται ἐκεῖ μέσα εἶναι ἀλήθειες, ἐφ΄ ὅσον δὲν γίνεται νὰ διαδίδονται ἀλήθειες ἀπὸ παραμάγαζα στοῶν, ἐφ΄ ὄσον ὄλες οἱ (φερόμενες ὡς) ἐγγυήσεις ἐδόθησαν ἀπὸ …μασσονικὲς στοές, μαζὺ μὲ τὶς …ἀλήθειες τους!!!
Μὰ οὔτε φυσικὰ διότι ὑπάρχει περισσότερο χρῆμα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ (ποιός ἦλθε;) διαθέτει ὁ …Wozny!!!

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;9

Ἐξαργυρώνουμε τὰ τρισεκατομμύρια τοῦ Σῶῤῥα!!!

Ἄλλο εἶναι τὸ πρόβλημα καὶ ὀφείλουμε νὰ τὸ ἐντοπίσουμε, διαθέτοντας ὄμως ἐλάχιστα στοιχεῖα.

Κατ’ ἀρχὰς νὰ θυμόμαστε πὼς ὄσοι ὑπηρετοῦν τὸν σκοταδισμό, τὴν δουλεία τῶν πληθυσμῶν καὶ τὴν ἐξάρτησίν τους ἀπὸ τοὺς τραπεζίτες παραμένουν στὸ ἀπυρόβλητον.
Ἄρα…
Πρῶτον, οἱ πραγματικὲς Μ.Κ.Ο. δὲν ἐνοχλοῦνται, ἐφ΄  ὄσον εἶναι ὄλες ἐλεγχόμενες.
Δεύτερον. Τὰ πραγματικὰ κόμματα ἐπίσης δὲν ἐνοχλοῦνται, ἐφ΄ ὄσον κι αὐτὰ εἶναι ἐλεγχόμενα.
Τρίτον. Ὁ πΣῶῤῥας χρησιμοποιεῖ μασσονικὲς πληροφορίες γιὰ νὰ ὑποστηρίζῃ τὶς θεωρίες του, μερικὲς ἐξ αὐτῶν περιλαμβάνουσες παραθρησκευτικὲς κατευθύνσεις (πανθρησκεία) καὶ κατ’ ἐπέκτασιν δὲν ἠνοχλήθη, γιὰ καιρό, ἐφ΄ ὄσον ἀναπαρήγαγε αὐτὰ ποὺ τοῦ ὑπέδειξαν οἱ ἐργοδότες τους. (Πρὸς τοῦτον καὶ οἱ εἰσαγγελεῖς τὸν …ξέχασαν!!!).

Ὁ ἄφραγκος …«τρισεκατομμυριοῦχος» προωθεῖ νέα θρησκεία;

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;15

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (2)

Τέταρτον. Οἱ θεωρίες του (ποιός ἦλθε;;;) εἶναι ἕνα μαγείρεμα θεωριῶν Λαμπράκη καὶ παραθρησκευτικῶν παραπληροφοριῶν.
Πέμπτον. Οἱ ἐπιθέσεις ξεκίνησαν μετὰ τὴν ἀποχώρησιν Λαμπράκη. (Ὀκτώβριος 2014.)
Ἕκτον. Ὁ Λαμπράκης κι ὁ πΣῶῤῥας ἔφτιαξαν κόμματα, ἀλλὰ τὸ κόμμα τοῦ Λαμπράκη ἀκόμη εἶναι ἀνύπαρκτον, ἐνᾦ τοῦ πΣῶῤῥα, ἰδίως μετὰ τὴν ἐξαγορὰ ψήφων ἀν τὶ 20.000 εὐρῶ, δυναμώνει.
(Μήπως μετά τόν ἐκτοπισμό τοῦ πΣῶῤῥα θά ἀναλάβη ἐκ νέου ὁ ἐκ τῶν στοῶν ἐξουσιοδοτημένος Λαμπράκης;)

Γιατί λοιπόν δέν μαθαίνουμε γιά ἐπιθέσεις κατά τοῦ κόμματος Λαμπράκη, πού ἐπίσης προωθεῖ πανθρησκεῖες καί παραθρησκευτικές ὑστερίες; (Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα κόμματα εἴπαμε, ἐλεγχόμενα παραμάγαζα στοῶν παραμένουν.)
Γιατί δέν δέχονται ἐπιθέσεις τά «κινήματα» τῶν ἀμεσοδημοκρατῶν καί τῶν (ἐπισήμως, λέει) διαφωνούντων μέ τίς μεθοδεύσεις ἐναντίον μας (ὄπως τοῦ Καζάκη γιὰ παράδειγμα);
Γιατί δέν καταστρέφονται τά γραφεῖα καί οἱ ἐγκαταστάσεις τῶν πιστῶν τῆς πατρώας θρησκείας, πού ἐπίσης ἐνοχλοῦν (θεωρητικῶς) κάποιους, πού, θεωρητικῶς πάντα, προωθοῦν τόν ἐπανελληνισμό μας;
Μήπως πράγματι ὁ πΣῶῤῥας διέλαθε τῆς προσοχῆς καί τοῦ ἐλέγχου τῶν σιωνιστικῶν κέντρων;

Ἔχοντας πλέον γνωρίσει ἀρκετοὺς ἀπὸ τοὺς ὁπαδούς του θὰ ἔλεγα πὼς ὄχι στὴν θεωρία, ἀλλά, ἴσως, ἐν ἀγνοίᾳ τους, στὴν πράξιν, πολὺ πιθανὸν ὁλίγον  νὰ ξέφυγαν (ἢ νὰ τείνουν πρὸς τὸ  νὰ …ξεφύγουν!!!).
Διότι…
Ὁ πΣῶῤῥας ἄν κι ἐξακολουθῇ νὰ «διδάσκῃ» τὰ λαμπράκεια μασσονιστικὰ μαθήματα κι ἐπὶ πλέον ἔχει χειροτονήσει καὶ τοὺς σχετικοὺς …«ἱερεῖς», γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὰ σχέδιά του, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ διασφαλίσῃ τὰ εἰσοδήματά του, ἐν τούτοις πλέον τὸ κάνει μόνος του μὲ μὴ σκληρὴ ἐπιτήρησιν.

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;10 Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;11 Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;12

Ὁ ἄφραγκος …«τρισεκατομμυριοῦχος» προωθεῖ νέα θρησκεία;

Ὁ πΣῶῤῤας ἐξακολουθεῖ νὰ χρησιμοποιῇ τὰ μασσονικὰ ἐργαλεῖα, ποὺ τοὺ προμήθευσαν τὰ σχετικὰ κυκλώματα, ἀλλὰ λόγῳ ἡμιμαθείας, ἀπατεωνικῆς ἀντιλήψεως καὶ μεγάλης βλακείας «ἁρπάζει» ὅ,τι τοῦ «φέρνουν» καὶ τὰ δένει μεταξύ τους, δημιουργώντας μὲν ἑστίες παραπληφορήσεως, ἐν δυνάμει κινδύνους δὲ γιὰ τοὺς κρατοῦντες, ἐφ΄ ὅσον μέσα στὶς τόσες παλαβομάρες ἀκούγονται κι ἀρκετὲς ἀλήθειες.
Ὁ πΣῶῤῥας παραμένει ἀπατεωνίσκος ἀλλὰ ὄχι ἀπατεών, μεγάλος καὶ τρανός, γιὰ νὰ τοῦ δόσουν ἰσχὺ τὰ κέντρα ἐλέγχου τῆς χώρας, ἐφ΄ ὄσον κυττᾶ τὴν πάρτη του σὲ ἄμεσα ἐπίπεδα, κάτι ποὺ τὸν μετατρέπει σὲ εὔκολα σὲ κάτι ἀνατρέψιμο καὶ κατ’ ἐπέκτασιν κίνδυνο. Ἀφῆστε ποὺ μὲ ἐλάχιστες μοχλεύσεις κι ἔρευνες ἀποδομεῖται πλήρως.
Κατ΄ ἐπέκτασιν κάτι χαραλάμπους (καθὼς καὶ λοιποὶ περὶ αὐτῶν τῶν «γραμμῶν») παραμένουν ἐπίσης μικροαπατεῶνες, ποὺ ἂν καὶ κατὰ καιροὺς ἔχουν βιοπορισθεῖ ἀπὸ δημόσια ταμεῖα (
ἑταιρεία ΑΡΣΙΝΟΗ καὶ καταστροφὴ ἀρχαιολογικῶν χώρων), ἐν τούτοις δὲν διαθέτουν καὶ τὸ ἀνάλογον σθένος γιὰ νὰ κρατήσουν τοὺς ὁπαδοὺς στὸ ἐν λόγῳ μαντρὶ γιὰ πολύ.

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;14Οἱ ἀποδείξεις τῆς ἀπάτης διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλην καὶ οἱ ὁπαδοί, σιγὰ σιγά, μέσῳ τῆς  σκληροτέρας ὁδοῦ, διαπιστώνουν πὼς ὄχι μόνον δὲν ὑπάρχει χρῆμα, ἀλλὰ θὰ πληρώσουν πολὺ ἀκριβὰ τὶς προδομένες ἐλπίδες τους.
Μὲ τὴν μόνη διαφορὰ πὼς τώρα ἔχουν ἀρχίσει, ὁλίγον, νὰ διακρίνουν τὸν πραγματικὸ ἐχθρό τους, τὴν ἴδιαν στιγμὴ ποὺ ἀνακαλύπτουν καὶ τὴν ἀπάτη πΣῶῤῥα.

Πάτρα: Χρωστάω στο δημόσιο; Βρείτε τα με τον Σώρρα! Απίστευτο περιστατικό στα Δικαστήρια – Χάος στην αίθουσα!

χρειάστηκε η επέμβαση της Ελ.αΣ.Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;13

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής στα Δικαστήρια της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, εκδικαζόταν μια υπόθεση σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο, οφειλών προς το δημόσιο ύψους 200.000 ευρώ. 

Κατηγοροούμενος, ένας πολίτης από την Ζάκυνθο. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι εκχωρεί το μερίδιό του στο δημόσιο, επικαλούμενος τον Πατρινό Αρτέμη Σώρρα ο οποίος υποστηρίζει ότι μπορεί να σβήσει το χρέος της Ελλάδας, καταθέτοντας στο δημόσιο δισεκατομμύρια ευρώ! Μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα μέσα, ξένα και ελληνικά, ενώ παράλληλα συστάθηκε και κίνημα που προωθεί τις ιδέες του. 

Μετά την κατάθεση του κατηγορουμένου στην αίθουσα προκλήθηκε πανικός! Περίπου 150 άτομα που παρακολουθούσαν την δίκη, άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα υπέρ του Σώρρα αλλά και του εν λόγω πολίτη από την Ζάκυνθο. Ακολούθησε χάος, ενώ χρειάσθηκε η επέμβαση της Αστυνομίας για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. 

Τελικά η έδρα δεν … πείστηκε από την επιχειρηματολογία του κατηγορομένου, επιβάλλοντάς του, ποινή τεσσάρων μηνών φυλακίσεως με αναστολή. 

πηγὴ

Ἰδίως μετὰ τὴν ἀπόφασιν αὐτὴν (ἰδίως μὲ τὰ «προειδοποιητικά» της βέλη) ξεκινᾶ ἡ δικαιοσύνη νὰ «ξηλώνῃ» τὴν ὑπόθεσιν τοῦ πΣῶῤῥα, ἀλλά, δὲν ἀρκεῖ. Διότι ἐφ΄ ὄσον ἀκόμη τὸν χρειάζονται, μιᾶς καὶ οἱ εἰσαγγελεῖς δὲν ἔχουν ἀκόμη κινηθεῖ ἐναντίον του, ἂν καὶ ἔχουν  ὅλα τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα, θὰ τὸ προωθοῦν «μαλακά-μαλακά».
Δῆλα δὴ θὰ τὸ πάρουν τὸ παραμυθολόι τοῦ πΣῶῤῥα, μαζύ τους, στὸν δικό τους πάτο.

Ἄρα ἡ ζημία καταλήγει νὰ εἶναι πολυεπίπεδος, ἐφ΄ ὄσον ἡ τάχα μου «ἕνωσις Ἑλλήνων» θὰ στραφῆ ἐναντίον καὶ τῶν ἐμπνευστῶν της, ἀλλὰ καὶ τῶν ὁπαδῶν. Οἱ ἐμπνευστὲς ἀποκαλύπτονται (σιωπὴ δικαιοσύνης, πολιτείας, τραπεζῶν) καὶ οἱ ὁπαδοὶ γνωρίζονται μὲν μεταξύ τους, πρὸς λάθος κατεύθυνσιν πορευόμενοι, κάτι ὅμως ποὺ εἶναι πολὺ κρίσιμο, στὰ ὄρια τοῦ κινδύνου γιὰ τὸ σύστημα δέ.
Οἱ ἐλπίδες τῶν ὁπαδῶν φυσικὰ θὰ ἐξαϋλωθοῦν καὶ θὰ καταλήξουν ἐπὶ πλέον καὶ στοχοποιημένοι. (Ἄρα, ὑπό-συνειδησιακὰ γιὰ αὐτούς, βιώνουν ἢ θὰ βιώσουν σταδιακῶς μίαν ἀπέραντη ἧττα, ποὺ θὰ τοὺς μετατρέψη
τοὺς περισσοτέρους ἐξ αὐτῶν σὲ …σκυλάκια σαλονιοῦ!!!) Ὅμως οἱ ἐστίες εἶναι ὑπαρκτὲς καὶ μποροῦν νὰ δυναμώσουν μελλοντικῶς, εἶτε ἀπὸ κάποιο λάθος, εἶτε ἀπὸ κάποιαν τυχαιότητα, εἶτε ἀκόμη κι ἀπὸ κάποιαν ἀνατροπὴ τοῦ πΣῶῤῥα. Ἑστίες δὲν θέλουν οἱ κρατοῦντες καὶ γιὰ αὐτὸ μᾶς προσφέρουν ἀμέτρητες κομματικὲς ἐναλλαγές.
Συγχρόνως τὸ θέμα ἔχει ἀρχίσει νὰ ξεφεύγῃ, ἐφ΄ ὄσον κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁπαδοὺς δὲν εἶναι καὶ τόσο …ζῴα, κατὰ πῶς τοὺς θεωρεῖ ὁ πΣῶῤῥας καὶ πλέον ὑποψιάζνονται (ἢ καὶ γνωρίζουν σὲ κάποιες περιπτώσεις) τὸ ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικός τους ἐχθρός, ἐναντίον τοῦ ὁποίου στρέφουν σιγὰ σιγὰ τὸ μένος τους. Αὐτὴ ἡ στοχοποιήσις, γιὰ τὴν ὥρα, συμβαίνει μὲ λάθος «ἐργαλεῖα» μὰ δὲν τοὺς ἐμποδίζει κάτι στὸ νὰ ἀνακαλύψουν τὰ σωστά.
Αὐτὸ ὅμως καθίσταται ἐπίσης ἐπικίνδυνον κατὰ τῶν κρατούντων. Δὲν πρέπει νὰ γνωρίζουμε τὸν ἐχθρό. Δὲν πρέπει νὰ γνωρίζουμε τὰ πραγματικά μας ὄπλα. Δὲν πρέπει νὰ συνασπιζόμεθα ἐναντίον του.
Κι ἔτσι, γιὰ τὴν ὥρα, μετατρέπουν σὲ ἐχθρὸ τὰ πρακτόρια τοῦ indymedia, γιὰ νὰ δημιουργήσουν τεχνητὲς συνθῆκες ῥήξεως καὶ ἀλλοιώσεως τῶν δεδομένων.

Καταλήγοντας.
Ἡ ἀρλουμπολογία ποὺ ἀνακατεύεται μὲ ἡμιμάθεια καὶ νεοταξίτικες κατευθύνσεις καταντᾶ ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν κοινωνία, ἀλλὰ τὴν σήμερον ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ κατεστραμμένες κοινωνίες, ἀντιλήψεις καὶ ταὐτότητες. Συνεπῶς ἀπὸ τὰ σκορποχώρια τῶν κοινωνιῶν μας εὔκολα ἀντιλαμβανόμεθα πῶς γίνεται νὰ φθάνουμε σὲ διαφόρων τύπων «ἐθνοσωτῆρες»,
σὰν τοὺς παραπάνω, ὁπαδικὲς καταστάσεις καὶ τεχνητοὺς «ἐμφυλίους».
Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχουν νομομαγειρεύσει ἐντὸς τῆς  βο(υ)λῆς τους εἶναι ἀντισυνταγματικά…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος ποὺ προωθοῦν…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὴν ἠλιθιότητα ποὺ δέρνει ἅπαντες ἐκ τῶν μελῶν τῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἀπαγορεύεται, γιὰ αὐτούς, νὰ ἑνωθοῦν πραγματικὰ οἱ Ἕλληνες…
Ἐὰν ἐπὶ πλέον συνυπολογίσουμε τὴν πτωχοποίησιν τῶν κοινωνιῶν μας, ποὺ μετατρέπεται σὲ ἰσχυρὸ ἐργαλεῖον ἐλέγχου πλέον…
…τότε ἔχουμε ἕνα τέλειον οἰκοδόμημα, ποὺ χρειάζεται ἔλεγχο ἀλλὰ ὄχι γκρέμισμα. (Μήπως ὅλα τά παραπάνω εἶναι προειδοποιήσεις γιά νά ἐπανέλθῃ ὁ λαμπράκιους;).

Οἱ ἔχοντες τὴν ἐξουσία, παγκοσμίως, διαθέτουν τὰ ἀνάλογα ὅπλα γιὰ νὰ τὴν περιφρουροῦν καὶ νὰ ἐξοντώνουν τοὺς ἐχθρούς τους πρὶν δυναμώσουν. (Στὴν περίπτωσιν τοῦ πΣῶῤῥα δὲν ἰσχύει ἀπολύτως αὐτό, ἐφ΄ ὅσον οἱ ἴδιες οἱ στοὲς τὸν προωθοῦν ὡς …«ἀντιστασιακὸ ἐργαλεῖον» καθυστερήσεώς μας, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ βγῆκε ἀπὸ τὴν ἐπιτήρησιν ὁ Λαμπράκης καὶ τοὺς δυσκολεύει!!!).
Ἀκριβῶς τὸ  ἴδιο κάνουν μὲ τὶς ἐκκλησίες, μὲ τοὺς συλλόγους ἀλλὰ καὶ μὲ κάποια πρόσωπα πού, ἐν δυνάμει, θὰ μποροῦσαν νὰ μεταλαμπαδεύσουν τμῆμα πληροφοριῶν, νὰ συγκεντρώσουν στοιχεῖα κατὰ τῶν κρατούντων ἤ, ἀκόμη καὶ νὰ στρέψουν μερίδες τοῦ πληθυσμοῦ κατὰ τῶν μοναδικῶν μας ἐχθρῶν.

Ὁ πΣῶῤῤας, δημιούργημα τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν τελειώνει, μαζὺ μὲ τὸ ἐλλαδοκαφριστάν.
Καλὸ εἶναι ὅμως τώρα πιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἄθελά του κάτι καλὸ μᾶς ἔκανε. Ὄχι τὸ μπαστάρδεμα «Ἕνωσις Ἑλλήνω» ποὺ ἔστησε ἀλλὰ τὴν πραγματικότητα τῆς Ἑνώσεώς μας, ποὺ ὁσονούπω, λόγῳ συνθηκῶν, καθίσταται  μονόδρομός μας.
Μόνον ποὺ θὰ συμβῆ ὅταν θὰ ἔχουμε πάψη νὰ ἐλπίζουμε σὲ ἐξωτερικοὺς δακτύλους, γιὰ νὰ στηριχθοῦμε μόνον στὶς δικές μας, πραγματικὲς καὶ οὐσιαστικὲς δυνάμεις.
Δῆλα δὴ ἔχουμε μακρὺ δρόμο, ἀνηφορικό, ἐμπρός μας

Φιλονόη

.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;

 1. Αυτος που αναφερετε στον Αρτεμη Σορα καλο θα ηταν να γραφη την αληθεια
  Το δηκαστηριο στην Πατρα εγινε τον Μαιο και ο κατηγορουμενοσ ηταν εργολαβοσ δημοσιον εργων για χρεοσ 250000 ευρο.στην εφορια.Σε αυτην την περιπτοση
  ο νομοσ εινε φυλακηση τουλαχιστον 7 μηνες. Γιατι το δηκαστηριο αποφασισε 4 μηνεσ με αναστολη 3 χρονια;Ημουν παρον στη δικη και ουτε αστυνομια οθτε ματ ηρθαν,εισε λασπολογος κυριε.
  Γιατι δεν συλαμβανουν τον Αρτεμη Σορα αφου εινε ψευτης; Γιατι δεν αναφερησ την μυνηση που του εκανε ο φεδροσ Αδονισ Γεοργιαδης και ο Σορας αθωοθηκε ενο ο Μυνυτης δεν παρουσιασθηκε καν και τιμοριθικε;
  εσεις οι δημοσιογραφοι εχεται την μεγαλυτερη ευθηνη για την καταντια της χωρας
  και μετα η δικαιοσηνη;

  • Τὶς ἀπαντήσεις τὶς ἔχουμε δόσει, πολλάκις. Μέσα στοὺς σχετικοὺς συνδέσμους μπορεῖς νὰ τὶς βρῇς, ἐκτὸς κι ἐὰν ἔχῃς ἀποφασίση νὰ βλέπῃς ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἐλπίδος σου (προσβλέποντας σὲ κάποιαν …«σωτηρία» σου).
   Ἐγὼ δὲν ἤμουν παρούσα στὸ δικαστήριο καὶ τὰ στοιχεῖα τὰ ἀντλῶ ἀπὸ τὸ διαδίκτυον, βασιζομένη μόνον στὰ δημοσιεύματα καὶ στὶς εἰδήσεις.
   Δὲν εἶμαι δημοσιογράφος καὶ δὲν ἔχω εὐθύνη γιὰ τοὺς δημοσιογράφους.
   Ὅσο γιὰ τὸ ἀδωναΐ, ψᾶξε, ἔχουμε καὶ μὲ αὐτὸν ἀσχοληθεῖ, ἰδίως μὲ τὸ θέμα τῆς πλαστῆς μηνύσεώς του, ποὺ «νομιμοποίησε» στὰ μάτια τῶν ὁπαδῶν του τὴν ἀπάτη.

Leave a Reply