Ὁ ἄφραγκος …«τρισεκατομμυριοῦχος» προωθεῖ νέα θρησκεία;

Ὁ ἄφραγκος ...«τρισεκατομμυριοῦχος» προωθεῖ νέα θρησκεία; 6Ἔχω ξανασχοληθεῖ μὲ τὸ θέμα τῆς θρησκείας τοῦ Μελχισεδέκ, ποὺ ἡ συμμορία τῶν ἀπένταρων καὶ κατὰ φαντασίαν πολυ-ἑκατομμυριούχων προωθεῖ.
Πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ κρύβεται τὸ φερόμενον ὡς «βασίλειον  τοῦ Μελχισεδέκ», ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ μία σπείρα …«περιουσίων» ἀπατεώνων, οἱ ὁποῖοι ἤ διώκονται ἤ ἔχουν συλληφθεῖ γιὰ διαφόρων εἰδῶν ἀπάτες. Οἱ ἴδιοι ἐκδίδουν ὁμόλογα τρισεκατομμυρίων, τὰ ὁποῖα διακινοῦν τύποι σὰν τὸν Σῶῤῤα, ἀνᾲ τῷ πλανήτῃ.
Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε λεπτομέρειες στοὺς παρακάτω συνδέσμους:

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

Πολιτικοὶ ἀπατεῶνες καὶ παγκόσμια καταπιστεύματα.

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (1)

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (2)

Ὅταν διεχωρίσθη ἡ συμμορία τῶν Σῶῤῥα-Λαμπράκη πίστεψα πὼς ἡσυχάσαμε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς  νέας θρησκείας τους, τοὐλάχιστον σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸν τομέα τοῦ Σῶῤῥα, ἐφ΄ ὅσον τὸ …«ἐγκλυκλοπαιδικό-θεωρητικό» τμῆμα τῆς συμμορίας προωθοῦσε ὁ Λαμπράκης κυρίως.
Τώρα μαθαίνω πὼς ἐπανέρχεται καὶ μαζὺ μὲ τὶς νέες ὀνειρώξεις του προωθεῖ ἐπισήμως καὶ νέα θρησκεία ἀλλὰ καὶ νέα ἀρχιεπισκοπή, ἤ κάτι τέτοιο.

Τὸ νέο κατόρθωμα τῆς συμμορίας δωδεκαθεϊστῶν Σῶῤῥα

Ἀπέκτησαν …ἀρχιεπίσκοπο, μασκαρεμένο μὲ τὸ …ὀρθόδοξο χριστιανικὸ σχῆμα!!!

Ὁ ἄφραγκος ...«τρισεκατομμυριοῦχος» προωθεῖ νέα θρησκεία; 1

Ἐκ τοῦ τίτλου τοῦ δωδεκαθεϊστοῦ ἀρχιεπισκόπου, δικαιούμαστε νὰ συμπεράνουμε ἀβίαστα, ὅτι ἡ ἴδια συμμορία δωδεκαθεϊστῶν, ἀπέκτησε καὶ …αὐτοκρατορία!!!!

Ὁ ἄφραγκος ...«τρισεκατομμυριοῦχος» προωθεῖ νέα θρησκεία; 2

Ναῖσκε τζογοῦλες μου, ναῖσκε!!!!!
Δὲν εἶχα σκοπὸ νὰ ξαναασχοληθῶ μὲ τὰ ἐπικίνδυνα γιὰ χαζοὺς νούμερα, ἀλλὰ καλοῦ-κακοῦ, τοὺς ἔχω συνδεδεμένους, γιαὰ νὰ ἔχω ἐσωτερικὴ πληροφόρηση.

Σκόνταψα σήμερα λοιπὸν (φωτογραφία 1 καὶ 2), στὸν κάλπικο ἀρχιεπίσκοπο «Μελχισεδέκ» τῆς ἀρχιεπισκοπῆς μὲ τὸν βαρύγδουπο τίτλο «ἀρχιεπισκοπὴ τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Ῥωμανίας»….
Ἱερᾶ σύνοδο ἀκόμα δὲν ἔχει, ἀλλά ποῦ θά πάη;;;;  Κάτι θὰ σκεφθῆ ἡ συμμορία δωδεκαθεϊστῶν καὶ μασόνων τοῦ Σῶῤῤα!!!!!!

Ὁ Μελχισεδὲκ δημοσιοποιεῖ καὶ ἀναλυτικὸ κατάλογο ὑποστηρικτῶν του, στὸν ὁποῖο περιλαμβάνονται 70-80 οἰκογένειες.
Οὔτε ἕνας παπάς….

Τέλος πάντων.
Σκαλίζοντας τὴν ἰστοσελίδα του, πέφτω σὲ μιὰ λακκούβα (φωτογραφία 3), ἡ ὁποία ἐμπεριέχει ὅλα κι΄ ὅλα, δύο (2) LINK τῆς ἀρχιεπισκοπῆς του (κατὰ δήλωση τοῦ ἰδίου στὴν σελίδα του!!!!)Ὁ ἄφραγκος ...«τρισεκατομμυριοῦχος» προωθεῖ νέα θρησκεία; 3
Ποιά εἶναι αὐτά τά δύο (2) LINK τῆς ἀρχιεπισκοπῆς του;;;;

  • Τὸ ἕνα εἶναι τὰ «Μυστικὰ Περάσματα», μία σελίδα ψευδοαρχαιοελληνικοῦ ἐνδιαφέροντος, μὲ παγανιστικὲς ἀναφορὲς μαγείας, μασονισμοῦ, μυσταγωγίας καὶ πλαστογραφίας τῶν μύθων τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος.
    Προωθοῦν τὸ μασονικὸ περιοδικὸ ΙΧΩΡ καὶ βιβλία φαντασίας μὲ σαχλὰ ἀνακατέματα Ἑλληνικῶν καὶ ξένων μύθων. Ὁ χῶρος αὐτός, δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὴν ὀρθοδοξία, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπηρετῇ ἕνας σοβαρὸς ἀρχιεπίσκοπος, ἔστω καὶ αὐτανακηρυγμένος!!!Ὁ ἄφραγκος ...«τρισεκατομμυριοῦχος» προωθεῖ νέα θρησκεία; 4
  •  Τὸ δεύτερο καὶ μοναδικὸ LINK τῆς ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ… Μελχισεδέκ, εἶναι τὸ SORRAS TV (YouTube GR, ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν  φαντάζεσθε πραγματικὸ τηλεοπτικὸ κανάλι), τοῦ γνωστοῦ καὶ μὴ ἐξαιρετέου δωδεκαθεϊστοῦ Ἀρτέμη Σῶῤῥα…!!!)Ὁ ἄφραγκος ...«τρισεκατομμυριοῦχος» προωθεῖ νέα θρησκεία; 5

Μπαρμπανῖκος

Γράφει κι ἄλλα ὁ Μπαρμπανῖκος, μὲ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ καταπιασθῶ τώρα.
Θὰ παραμείνω μόνον στὰ νέα του εὑρήματα, ποὺ ναὶ μὲν εἴχαμε διαπιστώσει πρὸ καιροῦ, ἀλλὰ ποὺ ἀκριβῶς διότι δὲν λαμβάνουμε στὰ λχσοβαρὰ τὶς ἀπάτες τους, τὰ ἀφήσαμε ὡς δευτερεύοντα.

Μία διευκρίνησις, πρὶν σᾶς ἀφήσω…
Δὲν λέγεται Μελχισεδὲκ ὁ φερόμενος ὡς ἀρχιεπίσκοπος ἀλλὰ δηλώνει «ἀρχιεπίσκοπος Ῥωμανίας καὶ Μελχισεδέκ». Δῆλα δὴ ἐπιβεβαιώνει αὐτὰ ποὺ ἤδη ἔχουμε καταγγείλει ἐδῶ καὶ καιρό.
Ἡ δημιουργία νέας θρησκείας ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ βρώμικα κόλπα τους, γιὰ νὰ καλύψουν ἀπάτες πολλῶν ἐκατομμυρίων, κάτω ἀπὸ τὴν κουκούλα τῆς «ἀνεξιθρησκείας». 
Μίας ἀνεξιθρησκείας ποὺ πηγαίνει «πακέτο» μὲ τὴν ἀποκοπὴ τμημάτων τῆς Ἑλλάδος καὶ φυσικὰ ἱκανοποίησιν τῶν σχεδίων τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ.
Αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι καὶ ὁ πραγματικὸς λόγος ποὺ ἡ δικαισύνη, στὸ ἄκουσμα τῆς συμμορίας Σῶῤῥα, σφυρίζει ἀδιάφορα.

Φιλονόη





3 thoughts on “Ὁ ἄφραγκος …«τρισεκατομμυριοῦχος» προωθεῖ νέα θρησκεία;

Leave a Reply