Ἔρχεται «σύγκρουσις» καὶ στάσις πληρωμῶν

Ἕνα καυτὸ φθινόπωρο (μέρος β)

Ἔρχεται «σύγκρουσις» καὶ  στάσις πληρωμῶν

Τὸ κακόγουστο παιχνίδι τῶν «δανειστῶν» κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν φαίνεται νὰ τελειώνῃ καὶ ἂς πέρασαν ἤδη ἕξι ὀλόκληρα χρόνια.
Τὸ ξανάρχισαν οἱ Γερμανοὶ μὲ δημοσίευμα τῆς Ηandelsblatt, ποὺ ἀναφέρει πὼς δὲν πρόκειται νὰ ἐγκριθῇ ἡ ἐπομένη χρηματοδότησις πρὸς τὴν Ἑλλάδα.

Ἡ ἐφημερὶς ἐπικαλεῖται τὴν μὴ ἐφαρμογὴ 13 ἀπὸ τὶς 15 μεταῤῥυθμίσεις, ποὺ εἶχαν συμφωνηθῆ, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν μὲ ἀργοὺς ῤυθμοὺς κίνηση στὴν ἰδιωτικοποίηση τῶν κρατικῶν περιουσιακῶν στοιχείων.

Ὅμως, ἡ μεγάλη ἔκπληξις ἦταν ἡ ἄμεσος καὶ παθητικὴ παραδοχὴ τοῦ ΥΠΟΙΚ!!!: «Δὲν θὰ πάρουμε ἐφέτος τὰ 2.8 δισεκατομμύρια»!!!
Μία ἀνόητη ὁμολογία ἀνικανότητος;  Ἤ μήπως ἕνας καλός συγχρονισμός;
Διότι εἶναι σὰν νὰ ἀναγνωρίζουν ὅτι, πράγματι, δὲν ἐξεπλήρωσαν κάτι ἀπὸ τὰ προαπαιτούμενα καὶ συμφωνηθέντα.!

Πῶς εἶναι δυνατόν νά συμβαίνουν ὅμως ἀκόμη ὅλα αὐτά τά ἀδιανόητα;
Γιατί δέν προχώρησε ἡ κυβέρνησις σέ γενναῖες μεταῤῥυθμίσεις, ὥστέ νά μπορέσῃ  νά βγῇ στίς ἀγορές;
Γιατί προτίμησε νά ἐξαρτᾷ τά πάντα ἀπό  μίαν ὑποθετική ἀναδιάρθρωση χρέους, γιά τήν ὁποίαν κάποιοι ἄλλοι θά ἀποφασίσουν τό ἐάν καί  πότε θά συμβῆ;
Δέν καταλαβαίνουν ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτόν κινδυνεύουν νά ἐγκλωβισθοῦν σέ ἐπικίνδυνες καταστάσεις;
Διότι ὄχι  μόνον πρωτογενῆ πλεονάσματα δὲν ὑπάρχουν, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἰ  δεῖκτες μόνον ἀνάκαμψη δὲν μαρτυροῦν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ νέα στοιχεῖα ἀποδεικνύουν πὼς οἱ ἀπλήρωτοι  φόροι καὶ τὰ ληξιπρόθεσμα χρέη φθάνουν στὸ ἀστρονομικὸ ποσὸν τῶν 90,4 δισεκατομμυρίων εὐρῶ!

Μέ ποιά «ὅπλα» λοιπόν καί  μέ ποιά «πυρομαχικά» ἑτοιμάζεται νά συγκρουσθῇ ἡ κυβέρνησις μέ τούς «δανειστές»;  
Ἤ μήπως ὅλα αὐτά, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ «πανηγῦρι» τῶν νέων τηλεοπτικῶν ἀδειῶν συμπεριλαμβανομένου, θέλουν νά μᾶς δείξουν ὅτι ἔκαναν τίς ἐπιλογές τους;
Ποὺ δὲν μποροῦν νὰ εἶναι ἄλλη παρὰ αὐτὴ τῆς συγκρούσεως, τοῦ χωρισμοῦ καὶ τοῦ διαζυγίου, τῆς στάσεως πληρωμῶν καὶ τῆς ἐλεγχομένης διαδικασίας ἐξόδου.
Ἀπλᾶ ὅλοι πλέον περιμένουν τὴν κατάλληλη χρονικὴ στιγμή, ποὺ οἱ διεθνεῖς συνθῆκες θὰ τὸ ἐπιτρέψουν.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 240 times, 1 visits today)
Leave a Reply