Τώρα ποὺ θὰ ψηφίσουμε…

Ἂς ἔχουμε κατὰ νοῦ μας τὰ ἐξῆς: Στὴν χώρα δὲν ὑπάρχει κάτι ἄλλο, πέραν τῆς οἰκογενειοκρατίας. Οἱ σημερινοὶ κούληδες καὶ οἱ ἀλέκσηδες καὶ οἱ φῶφες καὶ οἱ GAPατοι καὶ οἱ τέλος πάντων ὁποιοιδήποτε …«ἐκλεκτοὶ» κομματάρχες τοῦ κόσμου μας, ἦσαν ἐχθὲς βενιζελικοί, προχθὲς βασιλικοὶ ἀπόγονοι, πρὶν ἀπὸ αὐτοὺς κάτι ἄλλο καὶ αὔριο θὰ εἶναι κάτι παράλλο.

Πάντα ὅμως θὰ προέρχονται ἀπὸ τὶς ἴδιες ῥίζες, τῶν ἰδίων ἀνθελλήνων, ποὺ ἀνήκουν στὶς ἴδιες …«ἐκλεκτὲς» οἰκογένειες καὶ λαμβάνουν διαχρονικῶς τὰ σχετικὰ χρίσματα «κληρονομικῷ δικαιώματι», ἐν ἀγνοίᾳ μας. Τὸ ἐὰν κάποτε μᾶς ἔλεγαν πὼς «αὐτὸς εἶναι, γιατὶ ἔτσι θέλουμε» ἢ ἐὰν τώρα μᾶς λὲν πὼς «στὴν δημοκρατία δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα» εἶναι μόνον γιὰ νὰ μᾶς …«πείθουν» πὼς ἐμεῖς ἀποφασίζουμε γιὰ κάτι.
Τὸ γεγονὸς ὅμως πὼς ἅπαντα τὰ …«ἐκλεκτὰ» σαπρόφυτα» προκαθορίζονται μὲ ἀσαφεῖς καὶ σκοτεινὲς καὶ ἀδιαυγεῖς διαδικασίες, γιὰ νὰ μᾶς παρουσιασθοῦν ὡς …«ἐκλεκτοὶ» ὑποψήφιοι, οὐδόλως μᾶς ἀπασχολεῖ. Οὐδόλως θέλουμε νὰ ἐννοήσουμε πὼς τελικῶς γιὰ τὸ μόνον ποὺ ἀποφασίζουμε ἐμεῖς (κι ἐὰν) εἶναι τὸ ἐὰν ὁ δυνάστης μας θὰ εἶναι πορτοκαλοκίτρινος ἢ πρασινογαλάζιος ἢ ῥοζουλοκόκκινος.

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ στὰ ζητήματα τῶν …«ἰδεολογιῶν» τὰ πάντα ἔχουν πλήρως καταῤῤεύση…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οἱ …«λειάνσεις» εἶναι τέτοιες, ποὺ τελικῶς ἅπαντα τὰ σαπρόφυτα ἀγωνίζονται γιὰ τὴν «ἀμεσοδημοκρατία» τοῦ πSoros…..

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεσο δημοκρατία»

Κι ἀκριβῶς γιατὶ ἅπαντα τὰ κομματόσκυλα προέρχονται ἀπὸ τὴν αὐτὴν «δεξαμενὴ» τῶν προθύμων χειροκροτητῶν καὶ τῶν …«ἐκλεκτῶν ἀπογόνων»…
Καλὸ θὰ εἶναι νὰ μὴν κρατᾶμε κάποιο …καλάθι γιὰ τὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές, διότι, ὡς γνωστόν, ὄχι μόνον θὰ λάβουμε …τίποτα, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ ὐποχρεωθοῦμε νὰ πληρώσουμε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ὅ,τι πιὸ παράλογο καὶ μισάνθρωπο θὰ μποροῦσαν νὰ διανοηθοῦν (;;;-!!!) τὰ κάθε τύπου καὶ ἐκδοχῆς σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας.

Ἀφῆστε ποὺ κάπου ἐκεῖ γύρω τὰ ἄλλα, πάντα …σχετιζόμενα καὶ μυστικοπαθῆ, καλόπαιδα τῆς (κάθε εἴδους) Singular, ἀναμένουν γιὰ νὰ …«διορθώσουν» δικά μας …«σφάλματα» καὶ «ἀστοχίες.

Θὰ εὐχηθῶ λοιπὸν σὲ ὅλους ὅσους ἐτοιμάζονται νὰ ψηφίσουν «καλὴν ψῆφο».
Θὰ εὐχηθῶ ἐπίσης στοὺς προβληματισμένους συμπατριῶτες μας νὰ ξανά-ἐπεξεργασθοῦν τὶς ἀποφάσεις τους καὶ νὰ ἐπανεξετάσουν, ὅσο τὸ δυνατόν, τὸ ἐὰν καὶ ποιὸν θὰ ψηφίσουν.
Θὰ εὐχηθῶ τέλος, σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐπέλεξαν νὰ μὴν συνεργήσουν σὲ ἔνα ἀκόμη ἔγκλημα εἰς βάρος μας, ἀρνούμενοι νὰ ψηφίσουν, νὰ ὑπεραμύνονται τῶν θέσεών τους μὲ πυγμὴ καὶ ἀποφασιστικότητα, διότι τελικῶς αὐτὴ ἡ ἐπιλογή τους εἶναι καὶ ὅπλο τους. Ὅσο δὲ περισσότερο ἀποφασισμένοι εἶναι, τόσο πιὸ σαφῆ θὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὰ «μηνύματα» τῶν ἐκλογῶν. Κι αὐτὸ γιατί κάτι σημαίνει ὅλο αὐτό, ἐφ΄ ὅσον σύσσωμος ἡ «Ἠνωμένη Εὐρώπη τους» ζορίζεται ἀπὸ τὴν διαρκῶς διογκουμένη ἀποχή. Ὅλη ἡ Εὐρώπη ἀρνεῖται νὰ «νομιμοποιήσῃ» τὰ εἰς βάρος τῶν ἰθαγενῶν ἐγκλήματα καὶ αὐτὸ νὰ τὸ ἔχουμε διαρκῶς κατὰ νοῦ.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅ,τι θὰ ἐπιτύχουμε θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα μόνον δικῶν μας ἐπιλογῶν, πράξεων καὶ κινήσεων. Δὲν πρόκειται κάτι νὰ μᾶς χαρισθῇ. Ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή, μόνοι μας, πρέπει νὰ τὰ κερδίσουμε καὶ νὰ τὰ ἐπαναδομήσουμε.

3 thoughts on “Τώρα ποὺ θὰ ψηφίσουμε…

  1. Κύττα νὰ δῆς πόσο δίκιο ἔχεις: Ξέρεις γιατί ὁ σημίτης ἔχει -στὸ δῆθεν- βαφτιστῆ “Κώστας”; Τὸ ὄνομα τὸ εἶχε ἐπιλέξει ὁ πατέρας του, λόγω τῆς ἐξ αἰτίας τοῦ Μεταξᾶ (ἰουδαιάρας) συμμετοχῆς του στὸ κίνημα τῶν Ἐπιστράτων, ἐπικεφαλῆς τῶν ὁποίων, θεωρητικῶς ἔστω, ἤτανε ὁ τότε βασιλιὰς Κωνσταντῖνος.
    Καὶ μετὰ ἡ ἐν λόγῳ ἡγετικὴ φυσιογνωμία τῶν Ἐπιστράτων ὠργάνωσε τὴ σφαγὴ τοῦ Μελιγαλᾶ.

Leave a Reply