Διαστημικὸς σταθμὸς τοῦ …Τρᾶμπ!

Ὁ διαστημικὸς σταθμὸς τοῦ Τρᾶμπ ἔρχεται!

«Τὴν δημιουργία μιᾶς «διαστημικῆς δυνάμεως», ὡς νέου σώματος τῶν ἀμερικανικῶν ἐνόπλων δυνάμεων, ἡ ὁποία θὰ διασφαλίση τὴν ἀμερικανικὴ κυριαρχία στὸ διάστημα, ἀνεκοίνωσε ὁ Ντόναλτ Τρᾶμπ».

Συνέχεια

Μεγέθη κι ἀναλογίες τοῦ κόσμου μας…

Ὑποθέτοντας ὅτι ὁ Ἥλιος μας ἀναπαριστᾶται μὲ σφαῖρα (μεγέθους) διαμέτρου 10 ἑκατοστῶν, τότε ἡ Γῆ τοποθετεῖται περίπου 11 μέτρα μακρυὰ καὶ ἔχει μέγεθος μόλις 1 χιλιοστό. Ὁ Ἑρμῆς καὶ ἡ Ἀφροδίτη εὑρίσκονται στὰ 4.2 καὶ 7.7 μέτρα μακρυὰ ἀντιστοίχως. Τὸ ἐσωτερικὸ ἡλιακὸ σύστημα ὁλοκληρώνεται μὲ τὸν Ἄρη σὲ ἀπόστασι 16.3 μέτρων ἀπὸ τὸν Ἥλιο μας καὶ μέγεθος μόλις μισὸ χιλιοστό. Συνέχεια

Μὲ ὁδηγὸ τὰ …ἀστέρια!!!

Κι ὅμως… Δὲν εἶναι ἀστεῖο… Καὶ οὔτε θὰ σᾶς προτείνω νὰ μελετήσετε τὸν …ζωδιακό σας κύκλο…
Ὅμως ἡ παρατήρησις τοῦ νυκτερινοῦ οὐρανοῦ εἶναι κάτι θαυμάσιον. Καὶ τὰ θαυμάσια,ποὺ εἶναι θαυμαστά, εἶναι ἀπαραίτητα κι ἀναγκαία στὴν ζωή μας.

Οὔτε περιττὸ λοιπὸν εἶναι, ἀλλὰ οὔτε χάσιμο χρόνου. Θὰ ἔλεγα πὼς εἶναι μᾶλλον ἀναγκαῖον κι αὐτό…
Κάπου κάπου, ὅταν ἔχουμε ξαστεριά, ἀξίζει νὰ ῥίχνουμε ματιὲς στοὺς οὐρανούς. Συνέχεια

Μὲ ΜΟΝΟΝ 70 ἐκατομμύρια οἱ Ἰνδοὶ ἔφθασαν στὸν Ἄρη κι ἐμεῖς ξεπεράσαμε τὰ 13 Δὶς ΜΟΝΟΝ γιὰ τὰ ὀλυμπιακὰ ἔργα!!!

Κι ἐμεῖς ἀκόμη ἀναζητοῦμε τὰ 600 δισεκατομμύρια τῶν …«προμηθειῶν», τῶν μιζῶν, τῶν …«δανείων»!!!
Συζητᾶμε γιὰ τὸ μεγαλύτερον ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ τοῦ αἰῶνος!!
Οἱ Ἰνδοὶ τοῦ 1,2 δισεκατομμυρίου κατοίκων πλήρωσαν ΜΟΝΟΝ 70 ἐκατομμύρια γιὰ νὰ φθάσουν στὸν Ἄρη, κάτι ποὺ ἀπαιτεῖ ὑψηλὲς ἐπενδύσεις σὲ διαστημικὴ τεχνολογία καὶ τεχνογνωσία.
Κι ἐμεῖς ΞΕΠΕΡΑΣΑΜΕ τὰ 13 δισεκατομμύρια, ΜΟΝΟΝ γιὰ τὰ «δωράκια» ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὰ …«ὀλυμπιακά» games!!! Συνέχεια

Καλὰ ξεκουμπίδια…

Τώρα ἐγὼ ἡσύχασα… Σὲ λίγα χρόνια τὰ σούργελα τοῦ πλανήτου ἐξαφανίζονται ἀπὸ τὸν πλανήτη καὶ θὰ μᾶς ἀφήσουν τὸν πλανήτη ἐλεύθερο γιὰ νὰ τὸν ξεβρωμίσουμε…
Βέβαια, πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς δὲν θὰ ζήσουν αὐτὲς τὶς ἱστορικὲς στιγμές, ἀλλὰ δὲν πειράζει… Θὰ τὶς ζήσουν τὰ παιδιά μας καὶ τὰ ἐγγόνια μας…

Ἡ ΝΑΣΑ, καθὼς θὰ γνωρίζετε ἴσως, ἔως τὸ 2030 θὰ καταφέρη, λέει, νὰ στείλῃ ἐπανδρωμένη ἀποστολὴ στὸν Ἄρη.
Ξέρετε, πειρματόζωα…
Θὰ πᾶν λοιπὸν αὐτὰ τὰ πειραματόζωα στὸν Ἄρη γιὰ νὰ ἐλέγξουν τὸ ἐὰν οἱ ὑπάρχουσες ἐγκαταστάσεις εἶναι ἱκανὲς νὰ τοὺς συντηρήσουν, θὰ μαζέψουν κι ἕναν σκασμὸ προβλήματα ὑγείας, πρὸ κειμένου ὅταν θὰ ἐπιστρέψουν, ἐὰν θὰ ἐπιστρέψουν φυσικά, νὰ ἐρευνηθοῦν ἔως καὶ τῆς τελευταίας σταγόνας τοῦ αἵματός τους καὶ μετὰ θὰ ἀφεθοῦν νὰ …ψοφήσουν.

Στὸ μεταξὺ ὅμως αὐτὰ τὰ πειραματόζωα θὰ φέρουν τόσο σημαντικὲς πληροφορίες, σχετικὰ μὲ τοὺς πραγματικοὺς κινδύνους, ποὺ ἐντὸς ὁλίγων ἐτῶν θὰ καταφέρουν πράγματι νὰ ἀποκτήσουν ὅλην τὴν ἀπαραίτητον τεχνογνωσία, πρὸ κειμένου νὰ προετοιμαστοῦν γιὰ τὸ μεγάλο ταξείδι…
Τὸ ταξείδι, ἐλπίζω, ἄνευ ἐπιστροφῆς… (Ἀλλὰ κάτι μοῦ λέει πὼς δὲν θὰ μοῦ τὴν κάνουν τὴν χάριν…!!!)

Στὸ μεταξὺ θὰ ἀφήσουν πίσω τους συντρίμια…. Συνέχεια

Καί πῶς ἐπικοινωνοῦν τά διαστημόπλοια μέ τήν γῆ μας;


Ἔ ῥὲ δούλεμα καὶ χονδροδούλεμα ποὺ μᾶς κάνουν…
Θυμᾶσθε τά νετρίνα καί τήν ἱστορία γύρω ἀπό αὐτά; Ἔ… Τότε ἔσπευσαν νὰ διαψεύσουν τὰ πειράματα καὶ νὰ ἀπολύσουν τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς… Συνέχεια