Ἡ βιομηχανία «ἑλληνοποιήσεων» τῶν Καστανίδου-Παπαϊωάννου.

 Τί; Πιστέψαμε πώς μόνον ἡ Φωφάρα ἔχει τέτοιες τάσεις; Χμμμ…
Λαθέψαμε!
Πρὸ τῆς Φωφάρας βασίλευαν ἄλλοι κι ἄλλοι…
Δουλέμποροι νὰ δοῦν τὰ μάτια μας… Παρέα μὲ μαστρωποὺς καὶ δοσιλόγους..
Κι ἐπεὶ δὴ ὅταν βρίσκῃ ὁ γύφτος τὴν γενεά του ἀναγαλλιάζει ἡ καρδιά του, κι ἀπὸ τὶς πολλὲς χαρὲς στήνει γλέντι τρικούβερτο, εἶπαν τὰ σιχαμερὰ ὑπανθρωπάρια νὰ τὸ γλεντήσουν. Κι ἔπιασαν τὶς «ἑλληνοποιήσεις»…

Συνέχεια

Νὰ τὶ πρέπει νὰ κάνουμε μὲ τὰ σκουπίδια μας.

Ἕνα τέτοιο λοφάκι ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τους κάθε πρωΐ θὰ ἦταν μία θαυμάσια καλημέρα!

Δὲν ἔχω παρακολουθήσει σὲ βάθος τὶς αἰτίες καὶ τὶς ἀφορμὲς γιὰ τὶς κινητοποιήσεις τῶν ἐργαζομένων στὴν καθαριότητα. 

Διάβαζα ὅμως πρὸ ὁλίγου πὼς ἑτοιμάζονται κάποιοι (φωστῆρες θὰ εἶναι κι αὐτοί) νὰ «ῥίξουν» τὸ βαρύ τους πυροβολικό. Δῆλα δή ἑτοιμάζουν ἰδιῶτες νὰ τοὺς ἀναθέσουν τὴν ἀποκομιδή. (Σᾶς βρωμάει Κερκόπορτα;)

Συνέχεια

Ῥατσιστής γεννιέσαι δέν γίνεσαι

Δηλαδή, προσπαθοῦν νά ἐλέγξουν τά συναισθήματά μας; Αὐτό εἶναι κάτι πού δέν γίνεται. Τό νά ἀγαπῶ, νά μισῶ ἤ νά φοβᾶμαι τούς ὀμοφιλοφύλους, τούς λαθροεισβολεῖς ἤ τά ζῶα….εἶναι δικαίωμά μου (ἤ ἔνστικτο;) ἐλεγχόμενο μόνον ἀπό τήν φύσι καί κανέναν ἄλλον. Ῥατσιστής Συνέχεια

Ἠθικοί αὐτουργοί ἤ ἄλλως, νὰ οἱ δολοφόνοι!

Πρὸ ἡμερῶν ἔγραφα γιὰ τὶς εὐθύνες κάποιων. Ζητῶ ἐδῶ καὶ καιρό παραιτήσεις. Ἤ καλλίτερα, ΑΠΑΙΤΩ παραιτήσεις. Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀναζητοῦμε ἐνόχους μέσα στὸ πλῆθος, ὅταν οἱ κύριοι ἔνοχοι εἶναι ἐμπρός μας καὶ μᾶς περιγελοῦν! Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀναζητοῦμε τοὺς δολοφόνους τῶν ἀστυνομικῶν ὅταν αὐτοὶ ποὺ ὁπλίζουν τὰ χέρια τῶν δολοφόνων νομοθετοῦν!

Ὁ Γεώργιος Ἱεροδιάκονος ἁπλῶς καταγράφει ὅσα ὅλοι γνωρίζουμε. Κι ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον! Ἀπόλυτον!

Συνέχεια

Ποιός ἀπεφυλάκισε τοὺς δολοφόνους;

Νὰ ῥωτήσω τὸν Καστανίδη;

Ἐρωτῶ λοιπόν:

Ἐὰν δὲν σοῦ φθάνουν οἱ φυλακές, γιατί δὲν κλείνεις τὰ σύνορα;

Ἐὰν δὲν μπορῆς νὰ συντηρήσῃς τόσους ἐγκληματίες, γιατί δὲν τοὺς ἀπελαύνεις;

Ἐὰν δὲν μπορῇς νὰ ἀνταποκριθῇς ὡς ὑπουργός, προασπίζοντας τὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλλήνος πολίτου, γιατί δὲν παραιτεῖσαι;

Θὰ πρέπῃ νὰ ἀπαντήσω; Ἢ νὰ περιμένουμε τὴν πλήρη ἀποδυνάμωσι τῶν πολιτῶν;

Συνέχεια

Τελικῶς, λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ νὰ καταπατήσετε μίαν ἄλλην χώρα;

Τί νά πῶ; Μπορῶ νὰ πῶ κάτι; Ὅ,τι καὶ νὰ πῶ θὰ ἀφορᾷ στὴν ἀπαξίωσι καὶ στὴν αἰσχίστη γνώμη ποὺ ἔχω γιὰ ἐσᾶς…. Κουδουνίστρες… Θὰ μᾶς καταντήσετε λοιπὸν καὶ καταπατητές μίας ἄλλης χώρας; Τόσο ἄθλιοι εἶσθε;

Μὲ ποιό δικαίωμα, ἐσεῖς, μία «δημοκρατική» κυβέρνησις, εἰσβάλετε σὲ μίαν ξένη χώρα; Μὲ στὸχο τὴν «ἀποκατάστασιν» τῆς δημοκρατίας;  Ποιᾶς Συνέχεια