Γιατί μᾶς μιλοῦν γιά …«καταγωγή» κι ὄχι γιά ἐθνικότητες;

Μὲ ἀφορμὴ ἕνα πρόσφατο δημοσίευμά μας:

Διότι καὶ ὁ ἐγκληματίας δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ ἐθνικότητα

…ἀπεφάσισα νὰ ἀπαντήσω σὲ κάποιων τὰ ἐρωτήματα.

Γιατί λοιπόν μᾶς μιλοῦν γιά …«καταγωγές»;  Μά, διότι, ἅπαντες οἱ ἀλλοδαποὶ ἐγκληματίες εἶναι σαφῶς …«ἑλληνοποιημένοι», ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ἔχουν λάβη ἐπισήμως τὰ τῆς «ἑλληνοποιήσεώς» τους ἔγγραφα.

Γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους ποὺ διέγραψαν, ἐτσιθελικά, τὶς αὐτονόητες (καὶ …ἐνοχλητικότατες!!!) διαφορὲς ἀνάμεσα σὲ ἰθαγένεια καὶ ὑπηκοότητα. Γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους ποὺ …«ἑλληνοποιοῦσαν» καὶ …«ἑλληνοποιοῦν» κατὰ ἑκατοντάδες (ἢ καὶ χιλιάδες). Γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους ποὺ χρηματοδοτοῦν κάθε εἴδους Μ.Κ.Ο. ἀπὸ τὸ πουθενιστάν. Γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους ποὺ παραβιάζουν τὸ Σύνταγμα καὶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ. Γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους ποὺ καταπατοῦν ἀνερυθρίαστα τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματά μας. Γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους ποὺ μετατρέπουν τὴν χώρα σὲ χωράφια ἁλιεύσεως δούλων.

Καί γιατί «ἐλληνοποιοῦν» ὑπερκομματικῶς ἐνᾦ παραλλήλως, ἂν κι ἔχουν πολλάκις ἀποδειχθῆ καί αὐτά τὰ ἐγκλήματα ἐσχάτης προδοσίας τους, δέν ἔχει τιμωρηθῆ κάποιος ἐξ αὐτῆς τῆς συμμορίας τῶν 300 ἐπαγγελματιῶν ἀνθελλήνων;
Διότι ἔτσι διέταξαν οἱ …θεσμοὶ τῶν Μ.Κ.Ο., τῶν πολυεθνικῶν καὶ τῶν τοκογλύφων. Δοῦλοι, μιγάδες, ἐξαθλιωμένοι, ἀμόρφωτοι, ἐξαρτώμενοι ἀπὸ τὶς ἐπιδοματικὲς πολιτικὲς τῆς διαπλοκῆς καὶ ἀπολύτως πιστοὶ ψηφοφόροι (ἢ φανατικὰ θρησκευόμενοι, ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τοὺς τοπικούς τους …«ἰμάμηδες»);;

Εἴπαμε… Ἡ γραμμὴ εἶναι μία καὶ λέγεται διὰ τῆς βίας μιγαδοποίησις τῶν πληθυσμῶν παγκοσμίως.

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Ξέρουν αὐτοὶ τὸ γιατί… Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε…

Τὸ IQ ὅλων, σὲ ὅλον τὸν κόσμο, πέφτει.
Οἱ ἐπιστήμονες δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τὸ γιατί…

πηγὴ

Βουδούρης Γεώργιος

Μιγαδοποίησις σημαίνει πολλά… Πάρα πολλά…

Τὸ μουλάρι καὶ ὁ μιγαδισμός.

Διαλύοντας τὴν λευκὴ φυλή…

Μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα σημαίνει ἀπόλυτος ἠλιθιοποίησις τῶν πάντων, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ πλανήτου μας, πλήν, βεβαίως βεβαίως, τῶν …«ἐκλεκτῶν» ποὺ μᾶς διαφεντεύουν!!!

Γλυτώσαμε ὅμως ἀπὸ τὴν ποδιά…

Καί ποιοί συνεργοῦν στό ἐν λόγῳ ἔγκλημα κατά τῆς Ἀνθρωπότητος;
Μά, φυσικά, ἅπαντες… Ἀπὸ μΠατΣοΚους ἔως ΝουΔουλάκηδες καὶ ἀπὸ τΣΥΡΙΖΑίους ἔως τοὺς γνωστοὺς ΚΚΕνταβατζῆδες μας.
Δὲν χρειάζονται ἐπὶ πλέον Ἕλληνες ἀλλὰ ἐπὶ πλέον …«ἑλληνοποιημένους» γιὰ νὰ μποροῦν νὰ τοὺς ἐλέγχουν καλλίτερα.

Δίδουν κατὰ ἑκατομμύρια τὴν Ἑλληνικὴ Ὑπηκοότητα, σὲ κάθε λογῆς βαρβάρους, ἀλλὰ ὄχι στοὺς Βορειοηπειρῶτες, κατ’ ἀπαίτησιν τῆς Ἀλβανίας.

Ἀμπατζῆς Φάνης

ΜΠατΣοΚ, γιὰ παράδειγμα καὶ φωφάρα..
Τῆς «ἑλληνοποιήσεως» τὸ ἀνάγνωσμα… Κι ἂς φώναζε τὸ ΣτΕ. Τί ἀξία ἔχουν μερικές δικαστικές ἀποφάσεις ἀνωτάτου δικαστηρίου ἐμπρός στίς ἐντολές τῶν τοκογλύφων καί, βεβαίως – βεβαίως, ἐμπρός στούς ἀνθελληνισμούς τῆς κάθε φωφάρας;

Τὸ μΠΑτΣΟΚ πάει πάλι γιὰ πρωτιὰ στὶς ἐκλογές!

Ενόψει των εκλογών της 6ης Μαϊου 2012 σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι ανωτέρω εκλογές θα διενεργηθούν με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που προκύπτουν μετά την Α΄ αναθεώρηση του 2012 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις μεταβολές που έχουν συντελεστεί έως την 29η Φεβρουαρίου 2012.
Στους καταλόγους αυτούς πιθανόν να συμπεριλαμβάνονται άτομα, για τα οποία έχουν ανακληθεί μετά την 29η Φεβρουαρίου 2012 οι αποφάσεις καθορισμού της ιθαγένειάς τους και, συνεπώς, πρέπει να διαγραφούν από τους εκλογικούς καταλόγους. Εξυπακούεται ότι εκείνοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί ανακλητικές αποφάσεις πριν από την ανωτέρω ημερομηνία πρέπει ήδη να έχουν διαγραφεί και να μην περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους.
Προκειμένου, λοιπόν, να μην ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα στις προσεχείς εκλογές εκείνοι, οι οποίοι αναφέρονται στις ανακλητικές αποφάσεις και περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στους οικείους δήμους οι αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται οι διαπιστωτικές πράξεις καθορισμού ιθαγένειας, προκειμένου αυτοί να διαγράψουν τα άτομα που αφορούν οι αποφάσεις αυτές από τα δημοτολόγιά τους και στη συνέχεια να αποστείλουν τις μεταβολές αυτές (διαγραφές) στο Υπουργείο μας, με την πρώτη μετά τις εκλογές δίμηνη αναθεώρηση.

Χάσαμε τὸν Πακιστανέλληνα…stop!!

Ἐμεῖς πρέπει νὰ σταματήσουμε τὴν νοθεία ποὺ ἑτοιμάζουν!!

Λαθρομετανάστες σκέτο ἀλλὰ …«ἑλληνοποιημένοι»!!!

Βιομηχανία Ελληνοποιήσεων δεκάδων εγκληματιών αλλοδαπών που κατηγορούνται για όλα τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα και να έχουν λευκό ποινικό μητρώο  από τους πρώην Υπουργούς Χάρη Καστανίδη και Μιλτιάδη Παπαϊωάννου με υπογραφή Παπούλια …
Με τι αντάλλαγμα ; να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ  ή και κάτι περισσότερο; 
Γιατην Ιστορία … Ο Παπαιωάννου ήταν και απο τους πρώτους  βουλευτές που έκανε αγωγή στο Ελληνικό Δημόσιο για τα αναδρομικά !!!

Ἡ βιομηχανία «ἑλληνοποιήσεων» τῶν Καστανίδου-Παπαϊωάννου.

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ …«πρόσφυγες»!!!

Γενοκτονία στοχευμένη ἡ ἀπόδοσις ἰθαγενείας!!!

Τὸ χρῆμα, ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ …ἐξειδικευμένους (καὶ μόνον) «μάνατζερς», γνωστῶν ἀποφοίτων [καὶ μόνον ἀπὸ ἐγκεκριμένα σχολεία τῶν Rothschild (ὅπως, γιὰ παράδεγμα, τοῦ London School of Economics)], δὲν ἔχει πατρίδα καὶ θεό. Δημιουργεῖται, ἐκτυπώνεται καὶ διακινεῖται δὲ μόνον ἀπὸ συγκεκριμένους τοκογλύφους, πρὸς τοὺς δικούς τους πραιτωριανούς, ἐξαπατώντας τοὺς λαοὺς παγκοσμίως καὶ ὑφαρπάζοντας τὸν παραγόμενον ἀπὸ τοὺς λαοὺς -καὶ μόνον- πλοῦτο, μέσα ἀπὸ δαιδαλώδεις νομοθεσίες καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν ἀτιμώρητα ἐγκλήματα.


Ψιλὰ γράμματα…

πηγὴ

Καὶ δὲν θὰ μιλήσουμε καὶ γιὰ τὶς ἐπὶ πλέον εὐχαριστίες τοῦ (κάθε) πάκη, καθὼς καὶ τῶν λοιπῶν σαπροφύτων ἢ γιὰ τὸ ποιὸς ἀληθῶς ἐλέγχει τὴν …«μεταναστευτικὴ πολιτική» τῆς χώρας. Αὐτὰ εἶναι ἄλλες κομπίνες, ποὺ ἔχουν σαφεῖς σχέσεις, μὲ ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες.
Σήμερα μιλᾶμε μόνον, ἀκροθιγῶς ἀλλὰ σαφῶς, γιὰ τὴν ὑπερκομματικὴ αὐτὴν ἐργολαβία, ποὺ σιτίζει πολλοὺς καὶ στρέφεται ἀνοικτὰ πλέον κατὰ τῶν Ἑλλήνων, κατὰ τῶν λαθρομεταναστῶν (ναί, «εὐαισθητοποιημένα» μου κουρούμπελα… Πρῶτο θῦμα τῶν …«ἐνσωματώσεων» εἶναι ὁ …«ἐνσωματωμένος» ποὺ χάνει τὴν ταὐτότητά του!!!) καὶ κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἐν συνόλῳ.
Ἂς παραμείνουμε μόνον στὰ ὑπερκομματικὰ παίγνια.,

Γιὰ τοὺς προλειαντικοὺς ἐκείνους λόγους, ποὺ μετατρέπουν μίαν κοινωνία ἰθαγενῶν σὲ κάτι πολυπολιτισμικότερον καί, ὁπωσδήποτε, περισσότερο διαχειρίσιμον, ἔχουμε ἤδη γράψη ἀρκετά. Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, οἱ «ἑλληνοποιήσεις» εἶναι συστηματικὲς καὶ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ …κομματικὲς γραμμές, παρὰ μόνον μὲ τὸ ποιὸς ἐλέγχει τὶς ἑκάστοτε κυβερνήσεις. Κι ὅταν αὐτὸς ποὺ ἐλέγχῃ τὶς ἑκάστοτε κυβερνήσεις εἶναι τὸ γνωστό μας πSoroμάγαζον, σὲ ὁποιανδήποτέ του ἐκδοχή, εἶναι ἀναμενόμενον νὰ ἀδιαφοροῦν ἅπαντες οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνητικοὶ παράγοντες γιὰ τὴν προάσπισιν τῶν Ἐθνικῶν συμφερόντων, καθὼς φυσικὰ καὶ γιὰ τὶς πραγματικὲς ἐπιθυμίες καὶ ἀνάγκες τῶν λαῶν καὶ δῆ τῶν Ἑλλήνων. Προέχουν οἱ λογαριασμοί τους, ποὺ εὐτυχῶς γιὰ αὐτούς, διαρκῶς αὐγατίζουν.

Οἱ ἑλληνοποιήσεις, ἀπὸ ἀρχῆς τους, ἦσαν, εἶναι καὶ παραμένουν παράνομες καὶ κυρίως ἀντισυνταγματικές. Ψιλὰ γράμματα..
Ἡ (χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνη σφυρίζει ἀδιάφορα.
Οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ λοιποὶ κρατικοὶ λειτουργοὶ ἀπολαμβάνουν εἰδικῶν προνομίων ὅταν κάνουν τὰ …στραβὰ μάτια.
Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς χώρας …ὑπακούουν σὲ ἐντολές.
Κι ἐμεῖς γίναμε παρατηρητὲς μίας ξεφτίλας…

Ὄχι, δὲν θὰ γράψη κάτι ἡ ἐπίσημος Ἱστορία γιὰ αὐτὴν τὴν μορφὴ τῆς Ὕβρεως. Ἡ ἐπίσημος Ἱστορία δὲν γράφει γιὰ τὶς Ὕβρεις ποὺ …ἀκυρώνουν τοὺς Φυσικοὺς Νόμους καὶ γιὰ τὶς …ἀποκαταστάσεις, διὰ τῆς Καθάρσεως ποὺ ἔπονται, ἀλλὰ γιὰ ἄλλα, πολὺ πιὸ ἀνόητα καὶ ἀσαφῆ, Ἡ ἐπίσημος Ἱστορία ἀγνοεῖ ὅλα αὐτὰ ποὺ συνέβησαν πρὸ τῆς …ἐνάρξεώς της. Ἡ ἐπίσημος Ἱστορία δὲν δύναται νὰ διατηρῇ (ἐπισήμως πάντα) στοιχεία γιὰ τὰ ὅσα συνέβησαν πρὸ τῶν κοινῶς παραδεκτῶν καταγεγραμμένων γεγονότων. Ἡ Ἱστορία θεωρεῖ τὸν Ἄνθρωπο ἀποτέλεσμα τυχαιότητος καὶ σὲ αὐτὴν τὴν ἄποψιν συνηγοροῦν ἅπαντες οἰ σιτιζόμενοι ἐκ τῶν κέντρων ποὺ τὴν ἐλέγχουν, ἀρχῆς γενομένης ἐκ τῶν μασσωνικῶν στοῶν.
Ἡ Ἱστορία, ποὺ δὲν γνωρίζουμε ὅμως, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, περιλαμβάνει καὶ κάτι κατακλυσμούς. Τὰ ἀληθῆ αἴτια αὐτῶν τῶν κατακλυσμῶν ἂς μὴν τὰ ἀναγάγουμε τόσο εὔκολα σὲ …τυχαιότητες, διότι, ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα στὸν κόσμο μας, οὐδόλως τυχαία τελικῶς ἀποδεικνύονται.

Φιλονόη

(Visited 219 times, 1 visits today)
Leave a Reply