Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ …«πρόσφυγες»!!!

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ ...«πρόσφυγες»!!!12

Ἐπεὶ δὴ τὸ παραμῦθι μὲ τοὺς …«πρόσφυγες» καλὰ κρατεῖ…

Φόβοι αὐξήσεως τζιχαντιστῶν στὴν Εὐρώπη;

…καὶ ἀκόμη καλλίτερα χρηματοδοτεῖται…
…ἂς ξαναδοῦμε, προσεκτικότερα καὶ σαφῶς μὲ ἀλλοιωμένα, ἐπίσημα, στοιχεῖα, τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει…
…ἐφ΄ ὅσον δὲν θέλουν κάποιοι νὰ γνωρίζουμε οὔτε τὸν πραγματικὸ ἀριθμὸ τῶν αὐτοχείρων, μὰ οὔτε καὶ τὸν πραγματικὸ ἀριθμὸ τῶν ἀστέγων. Ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τοὺς ἤδη ἐκτὸς χώρας Ἕλληνες, μαζὺ μὲ τοὺς οἰκονομικῶς ἐξαθλιωμένους, τότε συζητᾶμε γιὰ κανονική, συστηματική, συνειδητή, προγραμματισμένη ἀπὸ καιρό, ἀπολύτως στοχευμένη γενοκτονία τῶν ἰθαγενῶν Ἑλλήνων καὶ ταὐτοχρόνως ἀντικατάστασίν τους ἀπὸ …«πρόσφυγες».

Ἂς δοῦμε, γιὰ ἀρχή, τὸ πόσο πολὺ ἀλλοιώνονται τὰ στοιχεῖα, ἀναφορικῶς μὲ τοὺς αὐτόχειρες.
Γνωρίζουμε, ἀπὸ …«σπόντες» πὼς τὸ ΕΚΑΒ ἐδέχετο τρεῖς κλήσεις ἀνᾲ βάρδια, γιὰ αὐτοκτονίες.

«…Οἱ αὐτοκτονίες  ἔχουν κτυπήσει, πρὸ πολλοῦ, «κόκκινο». (Καταγγελία ἐργαζομένου στὸ ΕΚΑΒ ἀναφέρει γιὰ τρεῖς κλήσεις ἀνᾲ βάρδια. Δῆλα τοὐλάχιστον ἑννέα αὐτοκτονίες στὸ εἰκοσιτετράωρον…!!!)…»

Οἱ πειθήνιοι καὶ ὑπάκουοι στρατοὶ τῶν δούλων…

Τὸ 2012 (ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς) ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία εἴδαμε, γιὰ λίγες ὧρες (δὲν κράτησα ἀντίγραφο, δυστυχῶς) μάθαμε πὼς ἤδη οἱ αὐτόχειρες, βάσει τῶν ἐπισήμως καταγεγραμμένων στοιχείων, ξεπερνοῦσαν τὶς 8.700. Ἔκατσα καὶ προσέθεσα τοὺς ἀριθμούς, ἀνὰ περιοχή, γιὰ νὰ ἐπιστρέψω μερικὲς ὧρες ἀργότερα καὶ νὰ ἀνακαλύψω πὼς …ἀπωλέσθη ἡ δημοσίευσις.
Δὲν πρέπει νὰ γνωρίζουμε εἴπαμε. Δὲν πρέπει…

Τὸ πόσοι Ἕλληνες διέφυγαν στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἄγνωστον. Ἄλλοι ἀναφέρονται σὲ 500.000 κι ἄλλοι σὲ 500.000 (μόνον) ἐπιστήμονες. Πόσοι εἶναι; Θά μάθουμε;

Τὸ θέμα τῶν ἀστέγων, ὡς κοινωνικὴ βαθυτάτη πληγή, ἐπίσης ἀποσιωπᾶται. Ἀρνοῦνται νὰ μᾶς ἀνακοινώσουν στοιχεῖα σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα.  Στὰ μαῦρα σκοτάδια ὅλοι μας.
Ὅσο γιὰ τὶς δομὲς φιλοξενίες… εἶναι τοὐλάχιστον γιὰ …γέλια!!!

Τὸ 2008 ἐμφανίζεται ὁ ἀριθμὸς 20.000:

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ ...«πρόσφυγες»!!!2

καθημερινὴ

Τὰ ἴδια στοιχεῖα τὸ 2012 μὲ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ 2011:

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ ...«πρόσφυγες»!!!1

πηγὴ

Ἀπὸ τὸ 2008 ἀναπαράγονται οἱ ἴδιοι ἀριθμοί, τὴν ὥρα ποὺ οἱ πλειστηριασμοὶ ἐντατικοποιοῦνται, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Γενικὴ Γραμματεία Ἐσόδων, βγάζοντας στὸ σφυρὶ ἀκόμη καὶ κατοικίες …60 τετραγωγικῶν μέτρων, διαμερίσματα ἀπὸ …35 τετραγωνικά, ἀποθῆκες, ἀγροτεμάχια… Τὸ κάθε τί…

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ ...«πρόσφυγες»!!!4

Δημοπρατήριον ἡ «Γενικὴ Γραμματεία Ἐσόδων»!

Κι ἀπὸ πίσω ἀναμένουν τὰ κοράκια γιὰ νὰ ἁρπάξουν κοψοχρονιὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀπεκτήθησαν μὲ ἀγῶνες ζωῆς, τοὐλάχιστον μίας γενεᾶς…
…ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν, γιὰ κάθε ἀπόφασιν κατασχέσεως, ἄστεγοι, βάσει τῶν ἐπισήμων δημοσιευμάτων!!!

Πραγματικὸς ἐχθρός…

Οἱ ἄστεγοι παραμένουν στὶς 20.000 ἐπισήμως καὶ στὸ μεταξὺ οἱ κατοικίες μεταβιβάζονται.
Αὐτὲς οἱ κατοικίες λοιπὸν κάπου καταλήγουν. Κάποιοι, εἶτε ὡς ἄτομα εἶτε ὡς ἐκπρόσωποι ἑταιρειῶν, ἁρπάζουν γιὰ ψίχουλα αὐτὲς τὶς περιουσίες καὶ μετὰ τὶς ἐνοικιάζουν στὸ Δημόσιον καὶ στοὺς Δήμους, βγάζοντας τὸ …διάφορον!!!
Διάφορον ποὺ καλύπτεται ἀρκούντως ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη τους καὶ τὸν «ἀνθρωπιΖτή» ΟΗΕ.

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ ...«πρόσφυγες»!!!5

δῆμος Θεσσαλονίκης

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ ...«πρόσφυγες»!!!10

πολίτης Χίου

Ἑνὸς ΟΗΕ ποὺ ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπὸ τοὺς Rothschild, στεγάζεται σὲ κτίριά τους καὶ φυσικὰ μεριμνᾶ νὰ ὁλοκληρωθῇ ταχύτερα ἡ πολυπολιτισμένη παγκοσμοιοποίησίς μας καὶ νὰ περάσουμε στὴν νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν:

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Δὲν συζητᾶμε φυσικὰ γιὰ τὸ ὑπερκοστολογημένον τῆς δομήσεως, ἐξοπλισμοῦ, συντηρήσεως, φροντίδος καὶ περιφρουρήσεως αὐτῶν τῶν στρατοπέδων, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὰ κόστη μεταφορᾶς, ποὺ …πολλαπλασιάζονται ὅσο ἐξυπηρετεῖ τοὺς …κολλητούς.

Ἐπεὶ δὴ ὅμως δὲν μπορεῖ τὸ κράτος νὰ εἶναι ἀνάλγητον, κάπου κάπου, ἀλλὰ πολὺ …ἀραιὰ καὶ σπανίως, χρηματοδοτεῖ καὶ μερικοὺς ξενῶνες γιὰ ἀστέγους, ἔτσι, γιὰ …ξεκάρφωμα!!!
Ξενῶνες ὅμως, ποὺ ἐπίσης στηρίζονται ἀπὸ Μ.Κ.Ο., ἀλλὰ πού, πάντα βάσει τῶν ἐπισήμων στοιχείων, δύνανται νὰ φιλοξενήσουν μόλις …1.073 ἄτομα γιὰ τὴν ἐπικράτεια.

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ ...«πρόσφυγες»!!!3

νέα

Κοινῶς; Μᾶς ἐπεξεργάζονται.
Καλὴ μπίζνα τὴν σήμερον εἶναι μόνον οἱ …«πρόσφυγες». Ὅσο περισσότεροι, τόσο περισσότερο τὸ χρῆμα. Τὰ ψίχουλα αὐτῶν τῶν χρηματοδοτήσεων, κατόπιν αὐστηροῦ προγραμματισμοῦ καὶ σχεδιασμοῦ, προωθοῦνται ἐπίσης σὲ …ἡμετέρους τους, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ξεπέσῃ κάποιο περίσευμα γιὰ τοὺς πραγματικὰ ἔχοντες ἀνάγκη.

Τὴν ἰδίαν ὥρα ὅμως οἱ ἄστεγοι πολλαπλασιάζονται, οἱ διαμένοντες πέριξ τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως δεινοπαθοῦν καὶ λεηλατῶνται καὶ ἡ πολιτεία σφυρίζει ἀδιάφορα, ἐνᾦ παραλλήλως καταγγέλουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον γιὰ μεγαλύτερες …μάσες!!!

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ ...«πρόσφυγες»!!!6

Ἐμεῖς ὅμως τὶς …πολλαπλασιάζουμε τὶς Μ.Κ.Ο. μας!!!

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ ...«πρόσφυγες»!!!7

Λογαριασμὸς ἀποπληρωμῆς κόστους …προσφύγων στοὺς Ἕλληνες

Οἱ κονόμες γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ δὲν ἔχουν τέλος…

Ἰσραηλινὸ …«καλωσόρισμα» στὴν Λέσβο!!!

Χρυσοπληρωμένοι, μοναχοφάηδες …«ἀνθρωπιστές»!!!

Φασίστες Χιῶτες;

Γερμανικὴ Μ.Κ.Ο. κονομᾶ μὲ τὸ καταπατημένο ξενοδοχεῖο τῆς Παπαχελᾶ!!!

Ἡ καλλίτερη «μπίζνα» λέγεται Μ.Κ.Ο. καὶ στὴν Ἰσπανία!!!

Πάντως γίναμε ἀντικείμενον μελέτης, φαντάζομαι μὲ τὸ …ἀζημίωτον.
Μελέτη ΓΕΣΕΕ ἐδῶ.
Ἔρευνα Δήμου Ἀθηναίων, Ἡνωμένης Εὐρώπης:

Ελληνες οι περισσότεροι άστεγοι της Αθήνας

To προφίλ των αστέγων της Αθήνας σκιαγράφησε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του δήμου Αθηναίων προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την βοήθεια και την επανένταξη αυτών των ανθρώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

– Το 62% των αστέγων είναι Έλληνες.

– Στη συντριπτική τους πλειονότητα (85,4%) είναι άνδρες.

– Το μεγαλύτερο μέρος (57%) των αστέγων ανήκει στην δυναμική ηλικιακή ομάδα 35-55.

– Μεγάλο ποσοστό οδηγήθηκε στον δρόμο την τελευταία 5ετία (71%) και τον τελευταίο χρόνο το 21,7%.

– Το 29% δηλώνει ότι δεν θέλει να μετακινηθεί σε κάποια δομή φιλοξενίας

– Το 41,2% των αστέγων δηλώνουν ότι κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, το 7,3% χρήση αλκοόλ και το 2% και των δύο.

– το 47% δηλώνει ως αιτία που είναι άστεγος, την απώλεια της εργασίας του.

Την έρευνα προλόγισε ο επικεφαλής της διαχειρίσεως του προγράμματος κ. Αναστάσιος Βάλβης, επιμελήθηκε μεθοδολογικά η εταιρία Public Issue, και διενεργήθηκε από τις ειδικές συνεργάτιδες του street work του ΚΥΑΔΑ, κυρίες Χαρά Μουρτέζου και Μαρία Βανικιώτη.

Τα στοιχεία παρουσιάσθηκαν σε συνέντευξη τύπου με την συμμετοχή του δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, που πραγματοποιήθηκε στον Κόμβο Αλληλοβοηθείας Πολιτών του δήμου Αθηναίων για τα  αποτελέσματα του προγράμματος «Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Κοινωνικής Περιθωριοποιήσεως», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Νορβηγική κυβέρνηση και τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μέσω του προγράμματος δόθηκαν συνολικά 46.156 κουπόνια αξίας 1.846.240 ευρώ, σε 3.724 δικαιούχους (οικογένειες), που αντιστοιχούν σε 8.996 μεμονωμένα άτομα.

καθημερινὴ

Μαζεύουν νεκροὺς λόγῳ πείνας, κακουχιῶν καὶ ψύχους, ἀπὸ τοὺς δρόμους, τὰ παγκάκια καὶ τὶς εἰσόδους πολυκατοικιῶν, χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα, τὴν ὥρα ποὺ ὅλα τὰ ταμεῖα τῶν Δήμων ἀδειάζουν πρὸς ὄφελος τῶν «κέντρων φιλοξενίας». Κέντρα ποὺ οὐδόλως προορίζονται γιὰ Ἕλληνες.
Καὶ βέβαια συχνὰ πυκνὰ βλέπουμε καὶ αὐτὰ τὰ φαινόμενα:

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ ...«πρόσφυγες»!!!9

Χορτᾶτοι καὶ νηστικοί…

Ἐπιχορηγοῦν τὴν εἴσοδο, ἐγκατάστασιν, διαμονή, διαβίωσιν, ἀσφαλὴ μετακίνησιν καὶ κάθε εἴδους παραβατικότητα, ἀκόμη καὶ Ἀλγερινῶν ἢ Μπαγκλαντεσιανῶν ἢ Νιγηριανῶν ἢ Μαροκινῶν ἢ Μεξικανῶν ἢ Τούρκων…
…ἀλλὰ τοὺς κάνει μεγάλο βάρος ἡ στοιχειώδης προστασία τῶν συστηματικῶς διωκομένων καὶ γενοκτονημένων Ἑλλήνων.
Στὴν πραγματικότητα δὲν τοὺς ἐνδιαφέρουν οἱ Ἕλληνες, διότι δὲν ὑπάρχουν χρήματα γιὰ ὅλους. Ἄλλως τέ… Γιὰ τοὺς Ἕλληνες διατηροῦν ἐξοντωτικὲς καὶ παράλογες φορολογήσεις, πρὸ κειμένου νὰ πληρώνονται οἱ τοκογλῦφοι καὶ νὰ βγάζουν οἱ ἐνδιάμεσοι μερικὲς ἐνδιαφέρουσες προμήθειες.

Στὸ μεταξὺ ἔχουν στήσει καὶ τὶς ΕΟΖ, ὅπου συγκεκριμένες περιοχὲς θὰ ἀπασχολήσουν μόνον δούλους, δίχως ἐργασιακὰ κι ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἐνᾦ παραλλήλως προωθεῖται καὶ «νομιμοποιεῖται» τὸ δίκαιον τῶν τραπεζιτῶν, ποὺ μὲ βιτρίνα τὶς συμφωνίες CYTA, μεταξὺ Καναδᾶ καὶ Ἡνωμένης Εὑρώπης, μετατρέπουν τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἤπειρο σὲ σκουπιδότοπο δούλων.

ΕΟΖ καὶ σύγχρονοι ΔΟΥΛΟΙ μὲ ὑπογραφὴ Τσίπρα, κατ’ ἐντολὴν Soros!!!

Θὰ ἀναρωτιέται κάποιος, στοιχειωδῶς λογικός, γιὰ τὸ ποὺ ἀκριβῶς ὀδεύουμε.
Δυστυχῶς πλέον πολὺ φοβᾶμαι πὼς ὁδεύουμε γιὰ τὴν ἀπόλυτον «νομομαγειρεμένη» μας δουλοποίησιν.
Ἀπὸ τὴν μία τὰ ἐπεισόδια, ποὺ αὐξάνουν τὰ μέτρα ἐπιφυλακῆς τοῦ (ἤδη) κράτους τρομοκράτου, ἐνᾦ παραλλήλως μεγαλώνουν τὸ χάσμα μεταξὺ τῶν ἰθαγενῶν καὶ τῶν …«νεοελλήνων», ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην τὰ πολυφυλετικὰ σχήματα τοῦ κάθε ΚΕΕΡΦΑ, ποὺ ἐπιταχύνουν «ἐξ ἀνάγκης» νόμους στρατιωτικῆς δικτατορίας. Κάτι ἀνάλογον μὲ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει ἤδη στὴν Γαλλία καὶ ποὺ ἔχει καταστήση τοὺς Γάλλους, ἔως στιγμῆς, εἶδος πρὸς ἐξαφάνισιν.
Τὰ ἴδια συμβαίνουν καὶ στὴν Ἰταλία καὶ στὴν Μεγάλη Βρεταννία καὶ στὴν Ἰσπανία καὶ στὴν Πορτογαλία καὶ στὴν Γερμανία καὶ στὴν Αὐστρία καί…
…γενικῶς ὅπου ἀκόμη ὑπάρχουν στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Φιλονόη

Σημειώσεις.

Ναί, ὠθοῦν τὶς κοινωνίες μας στὸ νὰ στραφοῦν στά, ἐπίσης σοσιαλιστικά, ἀκροδεξιὰ καὶ ἐθνικιστικὰ κόμματα. Κόμματα τὰ ὁποία ἀνεβαίνουν μὲν σταθερά, στὶς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων, ἐλέγχονται δὲ σταθερότερα, μέσῳ τῶν σιωνιστικῶν μασονικῶν στοῶν τους, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ξεφύγῃ κάποιος.

Τὸ χρῆμα ποὺ κυκλοφορεῖ πολύ. Πάρα πολύ. Ἀκόμη κι ἐπιδόματα μοιράζονται, ἐπισήμως κι ἀνεπισήμως.
Ἄρα γέ νά ἀληθεύῃ αὐτό;

«…Μάθαμε για ένα περιστατικό που έγινε την προηγουμένη Τρίτη το μεσημέρι (ναι όταν ήταν ο Μπάμιας στην Αθήνα) στο χοτ σποτ στο Ελληνικό (Αττικής), όπου οι εργαζόμενοι σε ΜΚΟ πήραν μπλαβί χρώμα από το ξύλο που τους έριξαν 150-200 μετανάστες γιατί δεν ήταν καταγεγραμμένοι και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να λάβουν το επίδομα μετρητών 90 ευρώ…

Μάθαμε ότι το Σαββάτο έγινε απόβαση μεταναστών στην πλατεία Ομονοίας, οι οποίοι προέρχονταν από χοτ σποτ της Βοιωτίας και της Ευβοίας, στους οποίους χορηγήθηκε επίδομα μετρητών (μερικοί έλεγαν για 250 ευρώ), τους μισθώθηκαν λεωφορεία (τα οποία πλήρωσε το υπουργείο ελευθέρας εισόδου μεταναστών στη χώρα μας δλδ εμείς οι μ@λ@κες) και τους έφεραν στην Αθήνα για ψώνια, μόνο που έκαναν το λάθος αυτοί οι λάθρο να το πουν και τους πακιστανοαφγανούς της Ομονοίας, με αποτέλεσμα τα λεωφορεία της επιστροφή από 40 άτομα να έχουν 150…»

λαλητρὶς

Δέν σᾶς κάνει ἐντύπωσιν πού ἄν καί ὅλοι αὐτοί φέρονται ὡς μουσουλμᾶνοι, στήν πλειοψηφία τους κυκλοφοροῦν μεθυσμένοι, δημιουργώντας ἀμέτρητα προβλήματα γύρω τους;
Τό ὅ,τι τό κοράνι τούς ἀπαγορεύει τό ποτό δέν παίζει ῥόλο;
Κι ἐάν δέν εἶναι μουσουλμᾶνοι, ὄπως φυσικὰ δὲν εἶναι καὶ πρόσφυγες, οἱ περισσότεροι, τότε τί εἶναι;

Σαφῶς καὶ δὲν ἀναφέρομαι στοὺς πραγματικοὺς πρόσφυγες, ποὺ ἐὰν παρατήσουν τὴν Πατρίδα τους, φθάνουν ἔως κάποια στρατόπεδα συγκεντρώσεως προσφύγων τῆς Τουρκίας, βάσει τῶν ἀναφορῶν τῆς Ὑπάτης Ἁρμοστείας τοῦ Ο.Η.Ε..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015*

Ἡ Ὑπάτη Ἀρμοστεία γιὰ τοὺς πρόσφυγες διαψεύδει τὴν κυβέρνησιν

Ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστεία καταγράφει ἀριθμοὺς καὶ μοιράζει ἐπιδόματα σὲ ἐμπλεκόμενες Μ.Κ.Ο..
Στὴν Τουρκία παραμένουν σταθεροὶ οἱ ἀριθμοὶ τῶν Συρίων προσφύγων, κάτι ποὺ ἀποδεικνύει πὼς ἐδῶ δὲν φθάνουν Σύριοι, ἀλλὰ κάτι ἄλλο.

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply