Μέ 15.000 εὐρῶ ἐτησίως νά πληρώνουμε τόν κάθε ἕναν πού θά …αἰτεῖται ἄσυλο;

«…Πρώτον, η ΕΕ πρέπει να δέχεται τουλάχιστον ένα εκατομμύριο αιτούντες άσυλο ετησίως για το προβλέψιμο μέλλον. Και, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μοιραστεί το βάρος δίκαια – μια αρχή που η ειδική πλειοψηφία διεπίστωσε τελικώς, στην σύνοδο κορυφής της περασμένης Τετάρτης….

Μέ 15.000 εὐρῶ ἐτησίως νά πληρώνουμε τόν κάθε ἕνα πού θά ...αἰτεῖται ἄσυλο;2

 

Μέ 15.000 εὐρῶ ἐτησίως νά πληρώνουμε τόν κάθε ἕνα πού θά ...αἰτεῖται ἄσυλο;6 Μέ 15.000 εὐρῶ ἐτησίως νά πληρώνουμε τόν κάθε ἕνα πού θά ...αἰτεῖται ἄσυλο;4 Μέ 15.000 εὐρῶ ἐτησίως νά πληρώνουμε τόν κάθε ἕνα πού θά ...αἰτεῖται ἄσυλο;3

…Εάν η εκπαίδευση, η κατάρτιση και άλλες βασικές ανάγκες συμπεριληφθούν, το ετήσιο κόστος είναι τουλάχιστον 5.000 € ανά πρόσφυγα ή 20 δισεκατομμύρια €. Η βοήθεια της ΕΕ προς την Τουρκία σήμερα, αν και διπλασιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, εξακολουθεί να ανέρχεται σε μόλις 1 δισεκατομμύριο €. Επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών με το καθεστώς προτιμησιακού εμπορίου στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Τυνησίας και του Μαρόκου, για την προσέλκυση επενδύσεων και την δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο για ντόπιους όσο και για πρόσφυγες….»

Rebuilding the Asylum System

‘Self-appointed advocate of new Ukraine’: Soros emails leaked by anti-Kiev hackers

George Soros funds Ferguson protests, hopes to spur civil action

Μέ 15.000 εὐρῶ ἐτησίως νά πληρώνουμε τόν κάθε ἕνα πού θά ...αἰτεῖται ἄσυλο;5

Σόρος: «Η Ευρώπη να δέχεται ένα εκατομμύριο αιτούντες άσυλο ετησίως. Να τους αφήνει να πηγαίνουν όπου θέλουν και να δίνει 15.000 € στον καθέναν μόλις μπει»

Μέ 15.000 εὐρῶ ἐτησίως νά πληρώνουμε τόν κάθε ἕνα πού θά ...αἰτεῖται ἄσυλο;1

Ο εβραϊκής καταγωγής «φιλάνθρωπος» μεγαλο-επενδυτής Σόρος, οπαδός των «ανοικτών κοινωνιών» (ηγείται των ‘Open Society Foundations’), χρηματοδότησε την εξέγερση τόσο στην Ουκρανία, όσο και εκείνη των Αφροαμερικάνων στο Ferguson του Μιζούρι. Ο ίδιος χρηματοδότησε επίσης την «Επανάσταση των Ρόδων» στην Γεωργία πριν από μερικά χρόνια. Ετοιμάζει «υλικό» για νέες εξεγέρσεις στην θνήσκουσα Ευρώπη; – Γράφει στο Project Syndicate:

Πρώτον, η ΕΕ πρέπει να δέχεται τουλάχιστον ένα εκατομμύριο αιτούντες άσυλο ετησίως για το προβλέψιμο μέλλον. Και, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μοιραστεί το βάρος δίκαια – μια αρχή που η ειδική πλειοψηφία διεπίστωσε τελικώς, στην σύνοδο κορυφής της περασμένης Τετάρτης.

Η επαρκής χρηματοδότηση είναι κρίσιμη. Η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει 15.000 € ($ 16.800) ανά αιτούντα άσυλο για καθένα από τα δύο πρώτα χρόνια για να βοηθήσει την κάλυψη του κόστους της στεγάσεως, της υγειονομικής περιθάλψεως, της εκπαιδεύσεως – και να κάνει την αποδοχή των προσφύγων πιο ελκυστική για τα κράτη μέλη. Μπορεί να αυξήσει αυτά τα κεφάλαια με την έκδοση μακροπροθέσμων ομολόγων, χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες δυνατότητες ΑΑΑ δανεισμού της, που θα έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα της παροχής φορολογικών κινήτρων που δικαιολογούνται στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Είναι εξίσου σημαντικό να επιτραπεί στα κράτη και στους αιτούντες άσυλο να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερο εξαναγκασμό. Η τοποθέτηση των προσφύγων όπου θέλουν να πάνε – και όπου τους θέλουν – είναι εκ των ων ουκ άνευ για την επιτυχία.

Δεύτερον, η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί της παγκόσμιας προσπάθειας για την παροχή επαρκούς χρηματοδοτήσεως για τον Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία για την στήριξη των τεσσάρων εκατομμυρίων προσφύγων που ζουν σήμερα στις χώρες αυτές.

Εάν η εκπαίδευση, η κατάρτιση και άλλες βασικές ανάγκες συμπεριληφθούν, το ετήσιο κόστος είναι τουλάχιστον 5.000 € ανά πρόσφυγα ή 20 δισεκατομμύρια €. Η βοήθεια της ΕΕ προς την Τουρκία σήμερα, αν και διπλασιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, εξακολουθεί να ανέρχεται σε μόλις 1 δισεκατομμύριο €. Επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών με το καθεστώς προτιμησιακού εμπορίου στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Τυνησίας και του Μαρόκου, για την προσέλκυση επενδύσεων και την δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο για ντόπιους όσο και για πρόσφυγες.

Η ΕΕ θα πρέπει να προβεί σε ετήσια δέσμευση για τις χώρες της πρώτης γραμμής 8-10 δισεκατομμυρίων τουλάχιστον €, ενώ το υπόλοιπο να προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να προστεθεί στο ποσό των μακροπροθέσμων ομολόγων, που θα εκδοθούν για την υποστήριξη των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη.

Τρίτον, η ΕΕ πρέπει να αρχίσει αμέσως την δημιουργία ενός ενιαίου Οργανισμού για το Άσυλο και την Μετανάστευση στην ΕΕ και τελικά ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σώμα συνοριοφυλάκων. Το σημερινό συνονθύλευμα από 28 διαφορετικά συστήματα ασύλου δεν λειτουργεί: είναι ακριβό, αναποτελεσματικό και παράγει άγρια ​​αντιφατικά αποτελέσματα στον προσδιορισμό του ποιος είναι επιλέξιμος για άσυλο. Ο νέος οργανισμός θα βελτιώσει σταδιακά τις διαδικασίες, θα θεσπίσει κοινούς κανόνες για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, καθώς και για τα οφέλη, και θα αναπτύξει μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφής των μεταναστών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το άσυλο, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

(Visited 228 times, 1 visits today)
One thought on “Μέ 15.000 εὐρῶ ἐτησίως νά πληρώνουμε τόν κάθε ἕναν πού θά …αἰτεῖται ἄσυλο;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅ,τι ἑλληνικό… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply