Ἐμεῖς ὅμως τὶς …πολλαπλασιάζουμε τὶς Μ.Κ.Ο. μας!!!

Αϊτή, Αφρική, Λέσβος…
Παντού πανηγύρι απατεώνων που παριστάνουν τους ανθρωπιστές.

Ἐμεῖς ὅμως τὶς ...πολλαπλασιάζουμε τὶς Μ.Κ.Ο. μας!!!

Εμπόριο παιδιών, γυναικών, φαγοπότι κρατικών και ιδιωτικών χορηγήσεων…
Τα πάντα όλα.
Πράκτορες, απατεώνες, δουλέμποροι μπλέκουν τα μπούτια τους και μοιράζονται τα ίδια συμφέροντα, με τα πραγματικά θύματά τους να πολλαπλασιάζονται.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply