Ἡ καλλίτερη «μπίζνα» λέγεται Μ.Κ.Ο. καὶ στὴν Ἰσπανία!!!

Πακετάκι μπογιόκο 83,4 μιλιόνια εὐρόπουλα ἐνέκρινε καὶ ἡ Ἰσπανικὴ Κυβέρνησις πρὸς τὶς Μ.Κ.Ο., ποὺ βοηθοῦν πρόσφυγες ἀπὸ Συρία καὶ Ἰράκ, ὅταν φθάσουν στὴν Ἰσπανία, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἤδη φθάσει.

Ἡ καλλίτερη μπίζνα τελικὰ εἶναι οἱ Μ.Κ.Ο. κι ἐμεῖς πάλι στὴν ἀπ΄ ἔξω ῥὲ γ@μῶτο….

Ἡ καλλίτερη «μπίζνα» λέγεται Μ.Κ.Ο. καὶ στὴν Ἰσπανία!!!

It takes 601 years for Spain to fulfil quota of refugee acceptance: labor union

Ἡ Ἰσπανία δέχεται 2,2 πρόσφυγες τὸν μῆνα καὶ μὲ τὸν ῥυθμὸ αὐτὸν θὰ χρειασθοῦν 601 χρόνια γιὰ νὰ ἐλέγξῃ ὅλες τὶς αἰτήσεις, λέει μία Μ.Κ.Ο….

(Ἄρα ἀφῆστε τους νά μποῦν, μιᾶς καί δέν ἔχουμε 601 χρόνια ὑπομονή; Ἤ νά περιμένουμε;) 

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 149 times, 1 visits today)
Leave a Reply