Ἐμεῖς πρέπει νὰ σταματήσουμε τὴν νοθεία ποὺ ἑτοιμάζουν!!


Φαντάζομαι πὼς θὰ ἔχετε διαβάσει τὰ σχετικὰ μὲ τὶς ἀποφάσεις ποὺ ἔχουν βγεῖ, κι ἔχουν κρίνει ὥς παράνομες τὶς ἑλληνοποιήσεις. Φαντάζομαι πὼς ἐπίσης θὰ γνωρίζετε τὴν κάψα τῆς Φωφάρας νὰ «ἑλληνοποιήσῃ» ὅ,τι πετᾶ, σέρνεται καὶ περπατᾶ… Φαντάζομαι ἐπίσης πὼς θὰ γνωρίζετε ὅτι ὑπάρχει πλέον μεγάλη κάψα νὰ διαγράψουν ὅλους τοὺς παρανόμως ἑλληνοποιηθέντες, διότι κι αὐτὸ τὸ Σύνταγμα εἶναι ἄτιμο. Δὲν ἔκατσε ἥσυχα πρὸ κειμένου νὰ τοῦ ἀλλάξῃ ὁ Μπένυ ἐν τελῶς τὰ φῶτα!!!

Διαβάζουμε τὸ παρακάτω καὶ τὸ διαδίδουμε!!!!! Εἶναι ἀνάγκη!  

Συνέχεια

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply