Βαλκανικὴ Κολομβία

Του γράφω κατάμουτρα του Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση   

Συνέχεια

Δικαιώνεται καὶ πάλι ὁ Φλωρᾶς

Μία ἀκόμη δικαίωσις.

Συνέχεια

Γιὰ ἀπάτες μὲ …πλάτες!!!

Ἀναστάτωση ἔχει προκαλέσῃ στὴν κοινωνία τῆς Χαλκίδος, ἀλλὰ καὶ στὴν εὑρυτέρα περιοχή, ἕνα σκάνδαλο στὸ ὁποῖον ἐμπλέκονται: ἕνας Συνεταιρισμός, μία πρῴην Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου κι ἕνας πρῴην βουλευτής.
Τὸ σκάνδαλο ἔφερε στὸ φῶς ἡ Ἀνεξάρτητος Κυβέρνησις Ἐλευθέρας Ἑλλάδος (ΑΚΕΕ).

Πρὸ μηνῶν, ἔλαβαν χώρα οἱ ἐκλογὲς στὸν Ἀγροτικὸ Συνεταιρισμὸ Ἀμπελοκτημόνων Χαλκίδος (ΑΣΑΧ), στὶς ὁποῖες ἐξελέγη πρόεδρος τοῦ Συνεταιρισμοῦ ὁ κ. Μπάος Παναγιώτης. Συνέχεια

Ἡ Ε.Υ.Π. συνεργάτης Διεθνῶν ἐγκληματιῶν;

Ἡ Ε.Υ.Π. συνεργάτης Διεθνῶν ἐγκληματιῶν;

Τὸ παρακάτω κείμενον, μὲ πάσαν ἐπιφύλαξιν γιὰ τὴν εἰλικρίνειά του, ἐφ’ ὅσον ὁ καταγγέλων δὲν εἶναι καὶ ἀπὸ τὰ …ἀγαθότερα πλάσματα, δημοσιεύεται γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγον.
Αὐτόν: Συνέχεια

Λογοκρισία (καί) στήν μουσική;

Ἡ καταγγελία ἀπὸ τὸν Χάρη Καφετζόπουλο:

Ἀδέλφια…

Τὸ τραγοῦδι «Ζωή» ἔχει πέσει στὰ γρανάζια τῆς λογοκρισίας…
Αὐτῆς ποὺ νόμιζα πὼς τελείωσε χρόνια πρίν… (τόσο μαλάκας ἤμουν!)

Ἡ λογοκρισία πάει πακέτο μὲ τὸν εὐτελισμὸ τῆς ζωῆς καὶ τὸ ξεπούλημα τῆς Πατρίδος…

Συνέχεια

Ἡ χαμένη ἀξιοπρέπεια τῶν δημοσίων νοσοκομείων

Γιὰ οἰκογενειακοὺς λόγους, βρέθηκα στὸ γενικὸ νοσοκομεῖο Ξάνθης.
Μιὰ σύγχρονη μονάδα, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1990, ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ δομὴ παροχῆς Β’ βαθμίας περιθάλψεως στὸν νομὸ Ξανθῆς, 111.000 κατοίκων.

Θὰ ἀποφύγω τὶς εὔκολες, ἀλλὰ ὑπαρκτὲς συγκρίσεις, μὲ ὁλλανδικὰ ἢ ἄλλα εὐρωπαϊκὰ νοσοκομεῖα, γιατὶ πολὺ ἁπλᾶ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ κάποια σύγκρισις. Οἱ διαφορὲς τεράστιες.
Θὰ σταθῶ μόνον σὲ πράγματα ποὺ πλέον θεωροῦνται αὐτονόητα καὶ Συνέχεια