Ψηφοθηρίες μὲ τὸν θάνατο ἀνθρώπων

Φορέστε τα αλεξιμαλάκια…

Πλησιάζει η στιγμή που εκπρόσωποι της φυλής των starxidistas, θα πλημμυρίσουν τα κοινωνικά δίκτυα, με δηλώσεις του τύπου:
«Τι είναι 15 νεκροί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, μπροστά στα θύματα της τρομοκρατίας.
Πάνω από 25.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν το 2016, εξαιτίας των τρομοκρατικών επιθέσεων. Συνέχεια

Χιονισμένες …«ὑπερθερμάνσεις» Μεσογειακοῦ μηνὸς …Ἰουλίου!!!

Χωρὶς πολλὰ πολλὰ σχόλια, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, οἱ (πραγματικά) Φυσικοὶ Νόμοι περιγελοῦν τὶς προπαγανδιστικὲς μεθόδους λεηλασίας τῆς Νέας (καὶ παλαιᾶς) Τάξεως πραγμάτων, τὶς ὅποιες «ὑπερθερμάνσεις» (ποὺ κατέληξαν …«κλιματικὲς ἀλλαγές») ἀλλὰ καὶ τὸν ἴδιον τὸν …Ἰούλιο, σὲ πείσμα κάθε ἀνακοινώσεως, σχεδιασμοῦ καὶ μεθοδεύσεως!!!

Συνέχεια

Ὑπερφορολόγησις λόγῳ τῆς …κλιματικῆς ἀπάτης!!!

Ἡ λεζάντα τῆς φωτογραφίας τοῦ Ἡφαιστείου τῆς Αἴτνας στὴν Ἰταλία, γράφει:

«Αὐτὸ τὸ μικρὸ «ῥέψιμο» ἀπὸ τὸ βουνὸ τῆς Αἴτνας, ἔχει ἤδη βάλει στὴν Ἀτμόσφαιρα, Διοξείδιο τοῦ Ἄνθρακος (CO2), Δέκα χιλιάδες (10,000) Φορὲς Περισσότερο ἀπὸ ὅσο ἔχει βάλει ἡ Δραστηριότης τοῦ Ἀνθρώπου σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος ἐπάνω στὴν Γῆ.
Ἀλλὰ μὴν στενοχωριέσθε… μία Ἀπάτη εὑρίσκεται σὲ ἐφαρμογὴ γιὰ νὰ φορολογήσῃ ἐσέναν καὶ τὸ Μικροσκοπικό σου «ἀποτύπωμα»…»

Συνέχεια

Χρήσιμες κι ἀναγκαῖες …προπαγάνδες!!!

Παλαιὸ (ἀπὸ τὸ 2013) ἀλλὰ ἐπίκαιρο. Εἰδικὰ γιὰ τοὺς ἔχοντες μνήμη χρυσοψάρου…

Ἡ πολιτικὴ τῆς Ε.Ε. γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι σωστή, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ὑπάρχει κλιματικὴ ἀλλαγή!

Συνέχεια

Γιὰ μιὰν εὔπιστο ἀνθρωπότητα, ἕνα «κλιματικό» Colpo Grosso!!!

Τὸ «κλιματικό» Colpo Grosso τῶν «κτηνῶν»
σὲ βάρος τῆς εὐπίστου ἀνθρωπότητος…

«Θὰ χρειάζεται, οἱ ἀναπτυσσόμενες χῶρες νὰ ξοδεύουν 100 δισεκατομμύρια τὸν χρόνο, γιὰ σαράντα (40) χρόνια,  σὲ ἐπενδύσεις σχετικὲς μὲ τὸ Κλίμα…»
Ἀνακοίνωσις τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης

Συνέχεια

Ὑπὲρ τῆς …κλιματικῆς ἀλλαγῆς διαδηλώνουν στὶς ΗΠΑ!

Μὲ ἀφορμὴ τὴν Πρωτομαγιὰ

Μὲ τὸν νοῦ στὴν σημερινὴ Πρωτομαγιά, τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ μηνός, ποὺ ἔλαβε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ θεότητα Μαία (ῥωμαϊκὰ Maia-Μάγια), ποὺ σημαίνει τροφὸς καὶ μητέρα, ποὺ ὅμως τελικῶς εἶναι ἡ γῆ.
Μία ἡμέρα ἑορτῆς τῶν λουλουδιῶν τῆς Ἀνοίξεως, ὡς μία εὐκαιρία νὰ ἀναλογισθοῦμε τὰ προβλήματα καὶ τὴν προστασία τοῦ πλανήτου μας. Συνέχεια