Λησμονημένες ἱστορικὲς λεπτομέρειες

Κάποιος πρόεδρος δημοκρατίας μὲ κάποιους συμβούλους του κατελάμβανε, σὰν σήμερα, τὰ Ἰωάννινα, τὸ 1913, ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

Τὰ στοιχεῖα τοῦ ἐν λόγῳ προέδρου δημοκρατίας καὶ τῶν συμβούλων του ἀγνοῶνται καὶ διεξάγεται ἱστορικὴ ἔρευνα γιὰ νὰ ἀνακαλυφθοῦν. Συνέχεια

Βασιλικὲς προτιμήσεις

Ἄκόμη καὶ ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια τῆς Ὁλλανδίας ἑόρτασε τὸ Ἑλληνικὸ Πάσχα καὶ τὴν Ἀνάσταση!

Προσκεκλημένοι τῶν «τέως», ἑόρτασαν τὸ Πάσχα στὸ νησὶ τῶν Σπετσῶν, ὁ βασιλεὺς Γουλιέλμος-Ἀλέξανδρος, ἡ Μαξίμα καὶ οἱ τρεῖς θυγατέρες τους!

Συνέχεια

Ὁ τέως ΔΕΝ ἔχει ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα!

Ἔχουν οἱ εἰσβολεῖς-ἔποικοι ὅμως….

Στὴν Βρεταννία συνηθίζουν νὰ βάζουν τὴν ὑπηκοότητα ὡς κυρίαρχο ἐνῶ τὴν ἐθνότητα ὄχι, μόδα ποὺ δυστυχῶς ἔχει ἐπιβάλλει πλέον ἡ ΕΕ.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐντελῶς τυχαῖα ὅποιος γεννιέται κάπου
Συνέχεια