Χρηματοδοτῶνται (ἀκόμη καὶ) ὄταν …φεύγουν!!!

«Πᾶρε τὰ λεφτὰ καὶ τρέχα», θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε!

Μὲ νόµιµα βέβαια λεφτά, οἱ Καµµένος, Θεοδωράκης καὶ Καρατζαφέρης ὡς ἀρχηγοὶ τριῶν κοµµάτων ποὺ δὲν θὰ συµµετάσχουν στὴν κάλπη τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, παίρνουν τὴν κρατικὴ χρηµατοδότηση καὶ φεύγουν!

Συνέχεια

Ζήτω ὁ ἀμερικανικὸς …«ἀνθρωπιΖμός»!!!

Καὶ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνθαρρυντικό,
τὸ ὅτι ἡ USA τῶν carpet bombings σὲ Dresden καὶ Tokyo,
μὲ 135.000 καὶ 200.000 νεκροὺς ἀμάχους ἀντίστοιχα…. Συνέχεια

Ὅταν ἡ πιάτσα εἶναι καλή…

Στὴν πλατεία τῆς Καλαμάτας ὑπάρχει «στέκι» κομμάτων. Κοινῶς; Πιάτσα…
Προφανῶς ἔχουν διαπιστώσει οἱ κομματάρχες πὼς ἡ «πιάτσα» εἶναι καλὴ καὶ φέρνει κόσμο.
Κι ἔτσι βλέπουμε ἐνδιαφέροντα εὐτράπελα…

Άπὸ τὸ 2014 (google earth):

Ὅταν ἡ πιάτσα εἶναι καλή...1 Συνέχεια

Ἡ …«νεκρανάστασις» τοῦ Καρατζαπαίρνη.

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, δὲν εἶναι …«νεκρανάστασις». Εἶναι …«ὑποχρεωτικὴ στράτευσις» γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν …τοκογλύφων.  Κάτι σὰν …ἐπιστράτευσις ἕνα πρᾶγμα!!!

Ὁ Καρατζαπαίρνης ἔπνεε τὰ λοίσθια ἐδῶ καὶ μῆνες. Ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2012 καὶ μετὰ εἶπαν νὰ τὸν …ἀνασύρουν ὅμως γιὰ …ἐφεδρεῖα. Δὲν μᾶς …ἔπεισαν. «Πάτωσε», σὲ ποσοστά, περισσότερο κι ἀπὸ τὸν …πᾶτο.
Στὶς εὐρωεκλογὲς μάλιστα τὸ εἴδαμε τὸ …παραμῦθι του νὰ ἀργοανασύρεται…
Μὰ δὲν τοῦ …βγῆκε. Ἔκανε καὶ μίαν ἔνστασιν, ἀλλὰ ἐπίσης …ΔΕΝ!!!
Τὸ κόμμα του καὶ ὁ ἴδιος ἦσαν γιὰ τὴν ἀνακύκλωσιν, ἐδῶ καὶ καιρό, ἰδίως μετὰ τὴν ψήφισιν* τοῦ πρώτου μνημονίου καὶ τὴν στήριξιν τῶν GAP-Παπαδῆμου. Ἕναν Παπαδῆμο ποὺ πρῶτος (;;;) ἐπρότεινε καὶ στὴν συνέχεια ἐστήριξε.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε φυσικὰ στὰ παραπάνω καὶ τὴν πρόσφατον ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ Καρατζαφέρη, ἀπὸ τὸν Χατζηνικολάου, μὲ ἀφορμὴ τὶς …«ἀποκαλύψεις» γιὰ τὶς ἁρπακτὲς τοῦ «ἐθνοσωτῆρος», ἀπὸ τὰ «δωράκια» τῶν ἐξοπλιστικῶν, τότε συζητᾶμε γιὰ ἕναν καταποντισμό-ἀφανισμὸ τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος , μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες.
Μάλιστα στὸ πρόσωπο τοῦ Καρατζαπαίρνη ἀρχίσαμε νὰ διακρίνουμε καὶ ἕναν τέλειο ἀποδιοπομπαῖο τράγο. Συνέχεια

Ὁ Ἀλεξόπουλος στό ΛΑΟΣ;;;

Ὁ Πρόεδρος τοῦ «ὑπερ-πατριωτικοῦ» ΛΑΟΣ (καὶ τῶν offshore ἐταιρειῶν) μᾶς ἀνεκοίνωσε, μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, τὴν ἔνταξι τοῦ Ἀλεξοπούλου στὰ ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος. Συνέχεια

Μάντεψε ποιός…!!! (Ι)

Αὐτὴ ἡ ἑνότητα τοῦ «μάντεψε ποιός»,  ποὺ ξεκινῶ, ἐλπίζω νὰ σᾶς κινήσῃ τὸ ἐνδιαφέρον.
Πρόκειται γιὰ πραγματικὲς ἰστορίες, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ κληθεῖτε νὰ μαντέψετε τὸν πρωταγωνιστὴ τῆς ἱστορίας, ποὺ ἐννοεῖται ὅτι εἶναι πρόσωπο γνωστό.

Ἡ ἱστορία ποὺ ἐπέλεξα γιὰ σήμερα, ἔλαβε χώρα τὸν Μάιο τοῦ 2009.
Τὰ πρόσωπα (ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δικό μου) θὰ ἀναγραφοῦν μὲ ἀρχικά. Για παράδειγμα, ἂν εἶναι Γεώργιος Μεταξᾶς, θὰ ἀναγράφεται «Γ. Μ.», δηλαδὴ πρώτα τὸ ὄνομα καὶ μετὰ τὸ ἐπίθετο.
Καλό… «κυνήγι»! Συνέχεια