Ἰπεκτσί, ῥόταρυ, ΕΛΙΑΜΕΠ κι …«ἑλληνοτουρκική» φιλία!!!

Θεωρητικῶς, μόνον θεωρητικῶς, δὲν θὰ  μποροῦσε νὰ ὑπάρχῃ αὐτὴ ἡ «ἑλληνοτουρκική» φιλία, γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: διότι ὁ Τοῦρκος, ἀκόμη καὶ σήμερα ποὺ μιλᾶμε καὶ θεωρεῖται …πεπολιτισμένος, μᾶς θεωρεῖ χαμένη του ἀποικία. Ὅταν λοιπὸν κάποιος σὲ θεωρῇ ἐν δυνάμει δοῦλο του (βλέπε κι ἀμέτρητες ἐναέριες παραβιάσεις γιὰ παράδειγμα), φιλίες ὁποιουδήποτε εἴδους δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρξουν κατ’ οὐδέναν τρόπο. Ἐκτὸς ἐὰν τραβᾷ ἡ ὄρεξίς σου μερικὲς σφαγὲς ἀκόμη, γιὰ νὰ μάθῃς νὰ μὴν σηκώνῃς κεφάλι ὁριστικῶς καὶ τελεσιδίκως. Διότι ὅσο προσκυνᾷ κάποιος τὸν ἐν δυνάμει ἀφέντη, ἐθελοτυφλώντας κι ἐλπίζοντα στὸν μικρότερο δυνατὸ …πότον, τόσο πιὸ κοντὰ στὸ τέλος του ὁδηγεῖται. Οἱ προσκυνημένοι, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦσαν πάντα ἀναλώσιμοι. Κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ μία τέτοια φιλία, αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρεται σὲ ἰδίους τρόπους ἀντιμετωπίσεως, σὲ σεβασμὸ καὶ σὲ αὐτοσεβασμό. Κι ἐπεὶ δὴ ὅλα αὐτὰ μαζὺ δὲν ὑπάρχουν, παρὰ μόνον προσκυνημένοι καὶ πρόθυμοι πολιτικάντηδες, αὐτὸ τὸ ἀνέκδοτον παρακρύωσε. Ὄχι μόνον φιλία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ ἔπρεπε καὶ νὰ στιγματίζονται ὅσοι τὴν προωθοῦν μά, κυρίως, νὰ στραβοκυττάζουμε ἀγριεμένα ὅποιον κι ὅ,τι πασχίζει νὰ μᾶς ἀλλοιώσῃ τὸ (λίγο) μυαλὸ ποὺ μᾶς ἀμέμεινε.

Ἐν τούτοις ὅμως τὸ παραμυθάκι καὶ διαφημίζεται καὶ ἀναπαράγεται καὶ προθεῖται κι ἂς εἶναι πλῆρες παρανοϊκότητος καὶ ἀσαφείας.
Εἴτε γιατὶ οἱ στοὲς αὐτὸ διετάχθησαν νὰ κάνουν…

Συνέχεια

Τὸ «δὲν πληρώνω-δὲν πληρώνω»…

Ἀπὸ τὶς 14 Ὀκτωβρίου ἔχουν ξεκινήσει οἱ παραστάσεις στὸ θέατρον ΑΛΦΑ μὲ τοὺς Στέφανο Ληναῖο καὶ Ἕλλη Φωτίου.

Συνέχεια

Ἀγανακτισμένοι γιὰ ὅλα!


Μία ἐπιστολή ποὺ ἐστάλη στὸν Στέφανο Ληναῖο, ἀπό ἕναν ἀδιόρθωτο (ὅπως ὑπογράφει ὁ ἴδιος)  80άρη. 

Ξέρετε κάτι; 

Σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ἔχει ἐπικρατήσει νὰ θεωροῦμε δυνατό κι ἀνίκητο τὸ ἄδικο. Τὸ ὅποιο ἄδικο!! 

Οὐδέποτε συνεφώνησα σὲ κάποιαν δίωξιν. Θεώρησα πάντα δικαίωμα τοῦ κάθε Συνέχεια

Μίκης-Καραμπελιᾶς, σημειώσατε τί;

Ἔφυγε ὁ Καραμπελιᾶς ἀπὸ τὴν σπίθα. Καὶ τί ἔγινε θὰ μοῦ πεῖτε; Ἀπὸ πίττα ποὺ δὲν τρῶς….

Δὲν εἶναι τόσο ἁπλᾶ τὰ πράγματα… Τί εἶναι ἡ σπίθα; Τί ῥόλο παίζει μέσα στὴν κοινωνία μας; Ποῦ στοχεύει; Τί προσπαθεῖ νὰ κάνῃ; Νὰ ἐνώσῃ ἢ νὰ κατευθύνῃ; Ἔχει καθαρὲς θέσεις ἢ «καθαρές» θέσεις;

Ἔχω γράψει πάρα πολλὲς φορὲς καὶ δὲν θὰ κάτσω σήμερα νὰ ἀσχοληθῶ μὲ ὅσα κρύβονται ἀπό πίσω. Ἔχουν γράψει κι ἄλλοι πολλοί. Θὰ σταθῶ μόνον σὲ ἕνα σημεῖον, ποὺ θὰ τὸ γράψω σὲ μορφὴ ἐρωτημάτων:

Γιατί τώρα «ἐσηκώθη» ὁ Μίκης;  Γιατί ἐπιμερίζει τὰ προβλήματά μας ὡς κοινωνίας; Γιατί δὲν «ἐσηκώθη» πρὸ δύο ἐτῶν ἢ πέντε ἢ ἔςτῳ ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009; Τί περίμενε;

Συνέχεια

Ἀποφασισμένοι.

Νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο να σκεφθούμε σοβαρά
πάνω σ’αυτά που θίγει το πιο κάτω κείμενο.
Και να θυμηθούμε, εμείς οι παλιότεροι,
ποιά είταν η επόμενη μέρα,μετά την κατοχή,τη δικτατορία
και έπειτα από κάθε ξεσηκωμό όχι κάποιων απλώς «αγανακτισμένων»
αλλά αμέτρητων, συνειδητά αποφασισμένων,Ελλήνων..
Οι δοσίλογοι και οι άκαπνοι..!!
Όπως και η επόμενη μέρα του Γαλλικού Μάη είταν.. ο Πομπιντού..!!
Αλίμονό μας αν πάθουν το ίδιο και οι νέες γενιές..
Συνέχεια

Πρὸς Καμίνη καὶ Γερουλᾶνο.

Πρότασις-πρόσκλησις γιὰ συμμετοχή στὸ ATHENS EVERY WEEK
Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση..
Δέκα χρόνια τώρα έχουμε ενδιαφερθεί και έχουμε προτείνει πολλά σημαντικά, κατά τη γνώμη μας, θέματα στο ΥΠ.ΠΟΛ.,  τα οποία  το   ΙΔΙΟ  το Υπουργείο μας ζήτησε, χωρίς όμως   να πάρουμε οποιαδήποτε απάντηση..
Ακόμη και την παραχώρηση του Θεάτρου  ΑΛΦΑ, προτείναμε,