Ὑπερτυχεροί…!!!

Ὑπερτυχεροί...!!!

Για να καταφέρνει μία γυναίκα μόνο να κερδίζει τόσους διαγωνισμούς, σημαίνει πως η τηλεθέαση πρέπει να έχει πέσει σε επίπεδα τρομακτικά ….χαμηλά!!! Συνέχεια

Βρὲ τὸν ἀθῶο τὸν Μπένυ…

Μωρέ…
Τὸ παρεξηγήσαμε τὸ πιντί…
Τί κακιασμένοι πού εἴμαστε;
Τί ἀφιλότιμοι;
Τόν Μπένυ βάλαμε ἐμπρός; Αὐτό τό ἅγιο παλληκάρι; Φτοῦ μας!!!

Τί ἔκανε μωρέ;
Ἐπενόησε τό χαράτσι; Ἔ καί; Αὐτὸς ὁ ἅγιος ἀνθρώπάριος νὰ σώσῃ τὴν χώρα ἤθελε…
Τί ἄλλο ἔκανε;
Πέταξε τούς Ἕλληνες στόν μαρασμό καί ἐνδυναμώνει κάθε εἰσαγώμενο εἶδος;
Συνέχεια