Δὲν σώζεται αὐτὸς ὁ τόπος…

Εἶμαι πεπεισμένος πλέον πὼς ἀκόμα καὶ ἂν ὁ Μπιλὰλ Ἐρντογᾶν ἀγόραζε μία ἀπὸ τὶς πέντε μεγάλες γνωστὲς ἑλληνικὲς ὁμάδες, ὁποιανδήποτε δὲν ἔχει σημασία, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ βάλῃ ἡμισέληνο ἐπάνω ἀπὸ τὸ σῆμα τῆς ὁμάδος καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ γήπεδο ἢ στὰ καθίσματα νὰ ἀναγράφονται σοῦρες τοῦ Κορανίου, καὶ ὡς ἀντάλλαγμα νὰ εὑρίσκεται συνεχῶς μία πενταετία μὲ ντὰμπλ ἡ ὁμάδα, εἶμαι πλέον 100% σίγουρος πὼς οἱ ὀπαδοὶ θὰ τὸν ὑπεδέχοντο μὲ τουρκικὰ τραγούδια στὸ ἀεροδρόμιο…
Συνέχεια

Ἐχέσθησαν μὲ τὸ …τόπι!!!

Ἐχέσθησαν, ἐχέσθησαν γιὰ τὸ τόπι…!!!
Γελῶ!!!

Μόλις  ἡ ποινὴ γιὰ τὸν ΠΑΟΚ ἀνεκοινώθη, ἐχθές, ἔλεγα ὅτι τὸ θέμα ἔχει δρόμο καὶ καλῶς ἢ κακῶς θὰ κάνη τοὺς Θεσσαλονικεῖς νὰ νοιώσουν παρίες. Συνέχεια

Ὁ λαμπερὸς …«παράλληλος» κόσμος τοῦ ποδοσφαίρου!!!

Σε επαγγελματικούς χώρους, όπου επιβιώνουν μόνον ψυχροί επαγγελματίες κι όπου το μόνο που μετράει είναι το ΧΡΗΜΑ, πώς γίνεται να υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες φανατικοί αιμοδότες, που το μόνο που βλέπουν είναι …«ιερές» ριγέ φανέλες, «ιερές» μπάλες, με φόντο το Βυζάντιο στις δόξες του;
Σε ποιον παράλληλο κόσμο ζουν οι συνάνθρωποί μας; Ὁ λαμπερὸς ...«παράλληλος» κόσμος τοῦ ποδοσφαίρου!!!7 Συνέχεια

Εἰκόνες ἀπὸ τὸ …μέλλον ΜΑΣ!!!

Mundial  καὶ θάνατος. Ἀλλὰ τὸ θέαμα θέαμα…
Μὴ χαλάσουμε τὶς βολές μας… Οὔτε τὴν καλοπέρασίν μας…
Ἀλήθεια; Διαφέρει σέ κάτι ὅλο αὐτό ἀπό τίς ῥωμαϊκές δόξες τοῦ Κολοσσαίου;Δἐν μέ πιστεύετε; Συνέχεια