Βλέπουμε ποδόσφαιρον ἀλλὰ ὄχι …ἐμᾶς!!!

Τὸ κάθε ποδόσφαιρο (ἐσεῖς, μόνοι σας, θὰ πρέπη νὰ ἀποφασίσετε γιὰ τὸ …«ἄθλημα» ἢ γιὰ τὴν …«ἰδέα» ἢ γιὰ τὴν …θρησκεία» ποὺ πληροῖ τὰ χαρακτηριστικὰ) δρᾶ μὲ τέτοιον τρόπο ἐπάνω μας, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει, ἀφ΄ ἑνὸς νὰ παραμένουμε ἐνεταγμένοι σὲ μίαν ὁμάδα «ὁμοϊδεατῶν», γιὰ νὰ αἰσθανόμεθα μέλη κάποιας (ἂς ποῦμε) κοινωνίας, ἀλλά, ἀφ΄ ἑτέρου, δρᾶ ἐπάνω μας μὲ τέτοιον τρόπο, ὤστὲ τὰ ὅποια παραβατικά μας χαρακτηριστικὰ νὰ μποροῦν νὰ ὑπηρετήσουν αὐτὴν τὴν ὁμάδα. Οἱ διάφοροι στρατοί, ἀναλόγως τοῦ μεγέθους τους καὶ τῆς γεωγραφικῆς τους ἐξαπλώσεως, ἐχρησιμοποιοῦντο διαρκῶς ὄχι φυσικὰ γιὰ ἐξυπηρετηθοῦ τὰ συμφέροντα τῶν στρατῶν, παρὰ μόνον γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ συμφέροντα αὐτῶν ποὺ ἤλεγχαν τοὺς ἑκάστοτε στρατούς. Συνέχεια

Δὲν σώζεται αὐτὸς ὁ τόπος…

Εἶμαι πεπεισμένος πλέον πὼς ἀκόμα καὶ ἂν ὁ Μπιλὰλ Ἐρντογᾶν ἀγόραζε μία ἀπὸ τὶς πέντε μεγάλες γνωστὲς ἑλληνικὲς ὁμάδες, ὁποιανδήποτε δὲν ἔχει σημασία, μὲ τὴν προϋπόθεσι νὰ βάλῃ ἡμισέληνο ἐπάνω ἀπὸ τὸ σῆμα τῆς ὁμάδος καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ γήπεδο ἢ στὰ καθίσματα νὰ ἀναγράφονται σοῦρες τοῦ Κορανίου, καὶ ὡς ἀντάλλαγμα νὰ εὑρίσκεται συνεχῶς μία πενταετία μὲ ντὰμπλ ἡ ὁμάδα, εἶμαι πλέον 100% σίγουρος πὼς οἱ ὁπαδοὶ θὰ τὸν ὑπεδέχοντο μὲ τουρκικὰ τραγούδια στὸ ἀεροδρόμιο…
Συνέχεια

Ἐχέσθησαν μὲ τὸ …τόπι!!!

Ἐχέσθησαν, ἐχέσθησαν γιὰ τὸ τόπι…!!!
Γελῶ!!!

Μόλις  ἡ ποινὴ γιὰ τὸν ΠΑΟΚ ἀνεκοινώθη, ἐχθές, ἔλεγα ὅτι τὸ θέμα ἔχει δρόμο καὶ καλῶς ἢ κακῶς θὰ κάνη τοὺς Θεσσαλονικεῖς νὰ νοιώσουν παρίες. Συνέχεια

Ἐπίσκυρος, ἡ τῶν ἀρχαίων ποδοσφαίρησις

Ἐπίσκυρος, ἡ τῶν ἀρχαίων ποδοσφαίρισις.!!!

Εὖ ἴστε δὲ που, ὦ φίλοι, ὅτι ἐν σταδίῳ τινι τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας μέγας ἀγὼν ποδοσφαιρίσεως τῆς Μίλαν πρὸς τὴν Γιουβέντους γενήσεται τῇ ἑκκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ Ἰανουαρίου μηνὸς.  Συνέχεια

Ὡς θέαμα λατρεύεται τό ΜΟΥΝΤΙΑΛ ἤ ὡς …ὑποκατάστατον;

Γιατί τὸ Μουντιάλ εἶναι πολύ πιὸ δημοφιλὲς ἀπὸ κάθε ἄλλην διεθνῆ διοργάνωση καὶ γιατί ἡ ἐμβέλειά του ξεπερνᾶ τὸν κύκλο τῶν ποδοσφαιροφίλων, ἀπασχολώντας καί κόσμο ποῦ δείχνει ἐλάχιστο ἐνδιαφέρον γιά τήν «μπάλα»;
Διότι ἀναπαριστᾶ συμβολικὰ μάχες ἐθνῶν. Συνέχεια

Γκαγκστερισμοὶ κι ἄλλα ἀθλήματα…

Ἡ εἰκόνα, ποὺ …κατετρομοκράτησε τοὺς Ἑλλαδίτες, ἀλλὰ κυρίως τὰ διεθνῆ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως εἶναι πράγματι μία ἀπόλυτος ἔκφρασις τῆς σημερινῆς πραγματικότητος.


Ὅμως… γιὰ λάθος λόγους…
…πού, κυριολεκτικῶς, δὲν ἔχουν νὰ κάνουν τόσο μὲ τὸν κουμπουροφόρο σαββίδη, ἀλλὰ μᾶλλον μὲ τὸν …παρατρεχάμενό του, καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὸ περιβάλλον σκηνικό.
Συνέχεια