Γκαγκστερισμοὶ κι ἄλλα ἀθλήματα…

Ἡ εἰκόνα, ποὺ …τρομοκράτησε τοὺς Ἑλλαδίτες, ἀλλὰ κυρίως τὰ διεθνῆ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως εἶναι πράγματι μία ἀπόλυτος ἔκφρασις τῆς σημερινῆς πραγματικότητος.


Ὅμως… γιὰ λάθος λόγους…
…πού, κυριολεκτικῶς, δὲν ἔχουν νὰ κάνουν τόσο μὲ τὸν κουμπουροφόρο σαββίδη, ἀλλὰ μᾶλλον μὲ τὸν …παρατρεχάμενό του, καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὸ περιβάλλον σκηνικό.

Ὅλοι αὐτοί, οἱ πέριξ σαββίδου παρευρισκόμενοι, ἀγρὸν ἠγόραζαν.
Ἴσως διότι ἀρκετοὶ δὲν κατάλαβαν πὼς ἕνας μαινόμενος κουμπουροφόρος εἰσῆλθε στὸν ἀγωνιστικὸ (ἀθλητικό) χῶρο…
Ἴσως διότι καὶ  κάποιοι ἄλλοι, ποὺ κατάλαβαν, τὸ θεώρησαν ἀπολύτως φυσικὸ κάτι τέτοιο…
Ὅμως ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν, ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι κι ὁ «σαββιδο-μπράβακλας», γνωρίζει ἐπακριβῶς καὶ τὸ γεγονὸς τῆς κουμπουρφορίας.. ἀδιαφορώντας πλήρως γιὰ τὸ ἐν λόγῳ …γεγονόως, ἐνᾦ παραλλήλως σπεύδει νὰ προστατεύσῃ τὸ …ἀφεντικό!!!

Κι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια εἶναι ποὺ πρέπει νὰ μᾶς κάνῃ νὰ ἀηδιάζουμε μὲ τὴν σημερινή μας πραγματικότητα. Μία λεπτομέρεια ποὺ δὲν ἀναδεικνύει μόνον τὴν κουμπουροφόρου λογικῆς ἡγεσία τοῦ τόπου… Οὔτε μόνον τὴν γενικοτέρα ἀδιαφορία… Ἀναδεικνύει κυρίως τὴν σιωπηλὴ ἀνοχή, ἔως καὶ τὴν συνενοχή, ἢ ἀκόμη καὶ τὴν συνειδητὴ συμμετοχή, σὲ κάθε ἔγκλημα εἰς βάρος τῶν κοινωνιῶν μας, ἀλλὰ κατ’ ἐπέκτασιν κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Μία λεπτομέρεια ποὺ ἀποκαλύπτει ἀμέτρητες κοινωνικές, ἠθικὲς καὶ συνειδησιακὲς προεκτάσεις, τὶς ὁποῖες ὅμως, ἐτσι-θελοτυφλικά, ἀρνούμεθα νὰ διακρίνουμε.

Ναὶ ἀγαπητοί μου.
Ἡ σημερινή μας πραγματικότης εἶναι ἡ πραγματικότης τοῦ γκαγκστερισμοῦ, τῆς ἀλητείας καὶ τῆς ἀπολύτως συνειδητῆς συννενοχῆς. Σήμερα πλέον δὲν ὑπάρχουν ἀθῷοι καὶ «δὲν ξέρω-δὲν εἶδα». Σήμερα ἢ παίζει κάποιος μὲ τοὺς κανόνες τῆς συμμορίας ἢ ἐξοντώνεται. Εἶναι πολὺ ἁπλὸ καὶ ὅποιος τὸ ἀμφισβητεῖ ἐξαφανίζεται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες.
Ὅποιος ἔχει τὴν μεγαλυτέρα συμμορία ἢ τὸν βέλτιστο ἐξοπλισμὸ ἢ τὰ καλλίτερα μπραβο-πραιτωριανὰ ἐπικρατεῖ καὶ βασιλεύει.Οἱ κανόνες τοῦ (δικοῦ τους) παιχνιδιοῦ εἶναι πάντα τὸ ἴδιο βρώμικοι καὶ διαρκῶς σκληραίνουν. Τὰ κουμπούρια ἴσως νὰ μὴν ἐμφανίζονται δημοσίως συχνά, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ στιγματίζουν τὴν πραγματικότητά μας.

Δὲν εἶναι πλέον ζήτημα δυναμικῶν ἰσοῤῥοπιῶν παρὰ μόνον ἀλητείας τὸ ὁ,τιδήποτε συμβαίνει στὴν χώρα σήμερα. Δὲν ἔχουμε νὰ πολεμήσουμε πλέον μὲ τὸ σάπιο καὶ διαβρωμένο πολιτικο-οἰκονομικό μας σύστημα, ἀλλὰ μὲ ἐμᾶς τοὺς ἰδίους, τὴν ἀδιαφορία μας, τὴν (κατὰ περίπτωσιν καὶ ἐκ τῶν συνθηκῶν) σιωπηλὴ ἀνοχή μας καί, σὲ κάποιες περιπτώσεις, μὲ τὴν ἀπολύτως συνειδητὴ συνενοχή μας!
Στὴν πραγματικότητα ὅμως, εἴτε ὡς παρατηρητές, εἴτε ὡς σφυρίζοντες ἀδιάφορα, παραμένουμε τὸ ἴδιο συνεργοὶ μὲ τοὺς ἰδίους τοὺς κουμπουροφόρους.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἄκου ἐκεῖ ποὺ ἔπαθαν, λέει, τὰ δημοσιοκαφρόπαιδα, τὸ …σὸκ τῆς ζωῆς τους!!! Ἄκου ἐκεῖ ἀπὸ τοὺς «δὲν ξέρω-δὲν εἶδα»-«πέσε καὶ λίγη προμήθεια», ποὺ ξημέρωσαν σὲ …ἄλλον πλανήτη καὶ  δὲν τὸ κατάλαβαν!!!

Υ.Γ.2. Τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι ὁ κάθε ἀποθρασυμένος σαββίδης. Τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι ὁ ἐθελοτυφλισμός. Τὸ πρόβλημά μας εἶναι οἱ ἐλπίδες πὼς κάποτε, κάπου, σὲ κάποιαν ἄλλην …ζωή, θὰ ξυπνήσουμε καὶ ὅλα αὐτὰ θὰ φαίνονται ὡς μακρυνὸς ἐφιάλτης, διότι ἀρνούμεθα νὰ ἀναλάβουμε ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν τὸ ἀναλογοῦν μερίδιον εὐθύνης καὶ νὰ καθαρίσουμε, ὁριστικῶς καὶ ἀπολύτως, τὸν τόπο, τὰ μυαλά μας καὶ τὸ μέλλον μας ἀπὸ τὰ σκουπίδια.

Υ.Γ.3. Στὴν χώρα δὲν βασιλεύουν οἱ γκάγκστερς τώρα. Ἡ χώρα εἶναι γκαγκστερικὸ δημιούργημα ἐξ ἀρχῆς της καὶ μόνον μὲ τοὺς νόμους τῶν συμμοριῶν της πορεύεται. Ἐὰν χρειαζόμασταν ἕναν (ὁποιονδήποτε) σαββίδη γιὰ νὰ τὸ ἀνακαλύψουμε, λυπᾶμαι, ἀργήσαμε…!!!

Σημείωσις: Ὑπάρχει σοβαρὴ διαφωνία κάποιων γιὰ τὸ ἐὰν ἡ παραπάνω φωτογραφία εἶναι ἢ ὄχι ἐπεξεργασμένη. Μπορεῖ καὶ νὰ εἶναι, ἀλλὰ οὐδόλως ἀλλάζει τὴν πραγματικότητά μας!

εἰκόνα

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply