Ἰσραηλινὸς ἐπεκτατισμὸς

κύριος Μιχαλόπουλος μὲ …ἐμάλωσε (καὶ καλῶς ἔκανε) σὲ σχόλιον του (ἐδῶ), διότι τὸ κείμενον του ἔγινε ὀλίγον …σαλάτα, ἐφ΄ ὅσον τὸ κόψαμε σὲ …κομματάκια, γιὰ νὰ μὴν κουράσῃ τοὺς φίλους μας ἀναγνῶστες. Πρὸς τοῦτον καὶ δημοσιεύεται σήμερα ὁλόκληρον πλέον, πρὸ κειμένου νὰ ἀποκατασταθοῦμε στὰ μάτια του.
Συνέχεια

Ἰουδαϊσμός, Σιωνισμός, Ἀντι-Σημιτισμὸς

Ἡ κριτικὴ πρὸς τὸ Ἰσραὴλ δὲν εἶναι Ἀντί-Σημιτική, εἶναι Ἀντί-Ῥατσιστική.

Τὶ εἶναι Ἀντί-Σημιτισμός: Ὁ Ἀντισημιτισμὸς εἶναι προκατάληψις καὶ ἔχθρα ἐναντίον τῶν Ἑβραίων.

Οἱ πιὸ δηλητηριώδεις φόρμες τοῦ Ἀντισημιτισμοῦ δημιουργήθηκαν στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ῥωσσία. Περιελάμβαναν καταδιώξεις, γενοκτονίες, ἀπομονώσεις καὶ στοχοποίηση τῶν Ἑβραίων, στηριζόμενες σὲ ῥατσιστικὰ στερεότυπα καὶ περιελάμβαναν πολιτικὲς ἀποδιοπομπαίου τράγου καὶ θρησκευτικῆς καταστολῆς. Συνέχεια

Βιαία ἐπιβολὴ νέου ἀνθρωπίνου εἴδους

Διαβᾶστε κι ἀναδημοσιεύστε!!!!!!!!
(ὅποιος / ὅποια διαθέτει «κοχόνες» τέλος πάντων…)

«Ὁ Τελικὸς Στόχος εἶναι ὁ Διὰ τῆς Βίας συντονισμὸς ὅλων τῶν χωρῶν τοῦ κόσμου: Αὐτό, θὰ ἐπιτευχθῇ μὲ τὴν μίξη τῶν φυλῶν, μὲ στόχο νὰ δημιουργηθῇ στὴν Εὐρώπη μία μελαμψὴ (ψευδο)-φυλή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, 1.5 (ἐνάμιση) ἑκατομμύριο «μετανάστες» ἀπὸ τὸν «τρίτο κόσμο», θὰ ἀποικίζουν τὴν Εὐρώπη κάθε χρόνο. Συνέχεια

Δημιουργία Μαρξισμοῦ καὶ σύνδεσίς του μὲ τὸν καπιταλισμὸ

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ;
(ZOO) 02-08-10
Η δημιουργία του Μαρξισμού και οι συνδετικοί του κρίκοι με το κεφάλαιο.

εἰκὼν Συνέχεια

Ἀνασχηματισμός;

Σύ-Φιλης τέλος!
CIA-Τραγομαλλοπατσόγρια τέλος!
Λαμόγιο- Πατομπούκαλο τέλος!
Δρίτσας τέλος!

Εἶναι τὸ μέλι ἐπάνω στὰ σκατὰ ποὺ ὅμως δὲν τὰ μεταμορφώνει σὲ μαρμελάδα.
Συνέχεια

Ὃλοι ἤξεραν γιὰ τὸ …«πραξικόπημα»!!!

Ὃλοι ἤξεραν γιὰ τὸ …«πραξικόπημα»!!!18

Αὐτὸ ἀντιλαμβανόμεθα ἐκ πρώτης ὄψεως.
Γιὰ τὴν ὥρα. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει πὼς δὲν θὰ τὸ …παλέψουν ἔως τὸ τέλος τοῦ Ἐρντογᾶν ἢ ὅτι ὁ Ἐρντογὰν δὲν θὰ χρησιμοποιηθῆ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐλέγχουν, στὴν πραγματικότητα, καὶ τὴν Τουρκία.

Ἀπόγευμα Παρασκευῆς,  θρησκευτικῆς ἀργίας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους,  μὲ ἥλιο.
Πραξικόπημα στὴν γείτονα… Στόχος ὁ «σουλτάνος» Ἐρντογάν.
Στρατὸς  κατὰ ἀστυνομίας… Ἐμφύλιος δῆλα δή…
Καὶ μάλιστα ἐμφύλιος κατ’ ἐντολὴν ξένων χρηματοδοτῶν, ἐφ΄ ὅσον ὁ Ἐρ Συνέχεια