Ψηφοφόρων (σαφῆ) ἀδιέξοδα

Σχεδὸν δέκα ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσεως ποὺ βουλιάζει τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἡ κατάστασις, στὰ καθ’ ἡμᾶς δρώμενα, ἀκόμη χειροτερεύει. 
Οἱ ἐξελίξεις, πολιτικές, κοινωνικές, οἰκονομικὲς ὁδεύουν καθημερινῶς ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερον.  Συνέχεια

Εὑρήκαμε τόν «ἡγέτη» μας;

Ἐγὼ δὲν ἔχω νὰ πῶ κάτι…
…μοῦ ἀρκεῖ ποὺ τὸ λέει ὁ ἴδιος…

Μοῦ ἀρκεῖ ποὺ τὸν συνιστοῦν …45 κατασκευαστὲς πλυντηρίου!
Μοῦ ἀρκεῖ ποὺ ἔχει στηθεῖ ἕνα ὁλόκληρον δίκτυον παραποιήσεως κειμένων καὶ ἀλλοιώσεως τῆς ἱστορίας μας, πίσω ἀπὸ ὅλο αὐτό. Συνέχεια

Ὥρα μας νὰ ἀποφασίσουμε γιὰ το ἐὰν χρωστᾶμε ἢ ὄχι!!!

Πόσα καὶ ποῦ.
Διότι, πολὺ φοβᾶμαι πὼς ὁ μόνος στὸν ὁποῖον πράγματι χρωστᾶμε κάτι, εἶναι ἡ …Μιχαλοῦ!

Εἶναι χρόνια τώρα ποὺ ἔγραφα (μὲ ἀφορμὴ τὰ πσωῤῥο-λαμπρακηκά, καζακηκὰ καὶ τΣΥΡΙΖΑϊκὰ μορφώματα), καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἐνασχόλησιν πολλῶν «διαφωτιστῶν» μας μὲ τὸ ζήτημα τῶν (πραγματικῶν πρὸς ἐμᾶς)  γερμανικῶν χρεῶν (λόγῳ κατοχικοῦ δανείου, λόγῳ ἀποζημιώσεων ποὺ δὲν ἐδόθησαν -ἀτομικῶν καὶ ἐθνικῶν), πὼς ἐὰν θέλουμε νὰ συζητήσουμε γιὰ ὕπαρξιν «χρέους» θὰ πρέπη νὰ γνωρίζουμε τὶς συνθῆκες δημιουργίας του, τὸ πόσο νόμιμον εἶναι αὐτὸ (ἀφήνουμε γιὰ τὴν ὥρα τὸ συνταγματικό) καί, κυρίως τὸ ἐὰν πράγματι ὑπῆρξαν οἱ ἀναγκαῖες συνθῆκες δημιουργίας του, λόγῳ δικῆς μας ἀδυναμίας νὰ παράξουμε ἔργον καί, κατ΄ ἐπέκτασιν, πλοῦτο καὶ οἰκονομική/κοινωνική/πολιτειακὴ ἀνεξαρτησία, ἀμέσως μετὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821.
Συνέχεια

Γιατί δέν ἐξαργυρώνουν μόνοι τους οἱ ὁπαδοί τοῦ Σῶῤῥα;

 Ἡ πλέον καλοδουλεμένη ἀπάτη!
Γιατί δέν ζητοῦν νά ἐξαργυρώσουν ὅσοι τόν ὑποστηρίζουν ἀκόμη;

εὐγενὴς προσφορὰ ἐκ φίλου, μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μας ταχυδρομείου ἡ εἰκών.

 Η απάτη Σώρρα είναι μια από τις πιο καλοδουλεμένες, αλλά ηλίθιες απάτες στην ελληνική ιστορία. Ήλθε ο καιρός όμως να μιλήσουν τα έγγραφα και να δείτε με τα μάτια σας τα «χρεόγραφα» που θα έσωναν την χώρα μας, χωρίς σβησμένα πεδία και σημειώσεις.

Τελευταία, οι υπερασπιστές του Σώρρα θεωρούν ότι χτυπώντας εμένα, θα βελτιώσουν τη θέση του/των πελατών τους. Το κακό είναι πως οι όψιμοι νομικοί του εκπρόσωποι, δεν γνωρίζουν ούτε το βάθος, ούτε την έκταση του αρχείου μου. Πιστεύω πως είναι δουλειά των δικηγόρων να υπερασπιστούν ακόμη και τον χειρότερο εγκληματία. Η δημοσίευση αυτή γίνεται μόνο για όσους πίστεψαν τα παραμύθια του Σώρρα και των υπολοίπων οργανωμένων μελών της ομάδας του. Συνέχεια

Φαήλου νέες ἐλπίδες…

Δὲν θέλω νὰ γράψω ἢ νὰ πῶ πολλά.
Θυμᾶμαι μόνον πὼς ὁ, κατὰ πολλοὺς συμπαθής, Φαῆλος, διετέλεσε (καὶ διατελεῖ) στενὸς φίλος, μὰ κυρίως σύμβουλος σαμαρᾶ.
Σύμβουλος σαμαρᾶ κατὰ τὴν περίοδο διακυβερνήσεως τοῦ ἀντωνακίου, ὅταν σύσσωμη ἡ Ἑλλὰς φασκέλωνε μὲ χέρια καὶ μὲ πόδια τὰ ψηφίσματά τους.
Ναί, τὰ ψηφίσματα τοῦ ἀντωνακίου, ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐμπεριεῖχαν καὶ κάτι μνημονιακὲς ὑπογραφές.

Φαήλου νέες ἐλπίδες...6 Συνέχεια

Ὥρα ἦταν νὰ προστατεύουμε καὶ τὸν Σῶῤῥα…

Ὥρα ἦταν νὰ προστατεύουμε καὶ τὸν Σῶῤῥα...1

Ὡς λαὸς ἐννοεῖται.
Διότι ἀπὸ δημόσια ταμεῖα πληρώνονται ὅλα τὰ σώματα ἀσφαλείας, τὰ ὁποία καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς προστατεύουν ἀπὸ ἐσωτερικὲς κι ἐξωτερικὲς ἀπειλές. Θὰ ἔπρεπε…
Ἀντ΄ αὐτοὺ προστατεύουν μόνον τοὺς διαχειριστὲς αὐτῶν τῶν ταμείων, πού, «συμπτωματικῶς» εἶναι κι ἐχθροί μας…
Συνέχεια