Εὑρήκαμε τόν «ἡγέτη» μας;

Ἐγὼ δὲν ἔχω νὰ πῶ κάτι…
…μοῦ ἀρκεῖ ποὺ τὸ λέει ὁ ἴδιος…

Μοῦ ἀρκεῖ ποὺ τὸν συνιστοῦν …45 κατασκευαστὲς πλυντηρίου!
Μοῦ ἀρκεῖ ποὺ ἔχει στηθεῖ ἕνα ὁλόκληρον δίκτυον παραποιήσεως κειμένων καὶ ἀλλοιώσεως τῆς ἱστορίας μας, πίσω ἀπὸ ὅλο αὐτό.

Νὰ τὸν χαίρεσθε βρέ…
…ὅλοι οἱ πιστοί του!

Φιλονόη

Leave a Reply