Βαθύτατα περιπεπλεγμένα καὶ ἀσαφῆ τὰ …λεφτὰ τοῦ Σῶῤῥα!!!

Βαθύτατα περιπεπλεγμένα καὶ ἀσαφῆ τὰ ...λεφτὰ τοῦ Σῶῤῥα!!!15Πρὸ μερικῶν μηνῶν, σὲ μίαν ἐνδιαφέρουσα συζήτησιν μὲ φίλους, ἠκούσθη καὶ ἡ ἐξῆς ἄποψις: «Νομίζω πὼς ναί, μποροῦμε νὰ ξεχρεώσουμε μὲ τὰ «λεφτά» τοῦ Σῶῤῥα, ἐφ΄ ὅσον κι αὐτά, ἀλλὰ καὶ τὸ περίφημον «χρέος» τῆς χώρας εἶναι ἐξ ἴσου πλαστά. Συνεπῶς τὰ πλαστὰ χρέη μόνον μὲ πλαστὰ δισεκατομμύρια ἐξοφλῶνται…»!!!

Στὴν οὐσία τοῦ θέματος λοιπὸν παραμένοντας, ναί, μποροῦμε καὶ πρέπει κι ὀφείλουμε νὰ πάρουμε τὰ ὁμόλογα, τὰ καταπιστεύματα, τὰ τέλος πάντων ὅποια προσφερόμενα «ἐργαλεῖα» ἐκ τοῦ πΣῶῤῥα, γιὰ νὰ ἐξοφλήσουμε κάτι ἀνύπαρκτον. Τόσο ἀνύπαρκτον ὅσο καὶ τὰ χρήματα τοῦ πΣῶῤῥα. Συνέχεια

Περὶ ὑβριδίων

πάρχουν κάποιοι, οἱ ἄνθρωποι μὲ ἀναπηρία, ποὺ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ μὲ συγκινοῦν, μὲ συναρπάζουν μὲ τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς, τῆς δυνάμεως ποὺ διαθέτουν.

Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, δὲν ζητοῦν τὸν οἶκτο κάποιου.
Γνωρίζουν τὸ πρόβλημα, τὴν ἀσθένεια καὶ τὶς ἐπιπλοκές της καλλίτερα ἀπὸ τὸν ἰατρό τους, μὰ δὲν ζοῦν σὰν ἄῤῥωστοι. Μαθαίνουν, βίαια καὶ ἀπότομα πολλὲς φορές, νὰ εἶναι ἀνεξάρτητοι κι αὐτόνομοι.
Χαίρονται μὲ τὶς χαρὲς καὶ τὶς ἐπιτυχίες τῶν ἄλλων ἁπλᾶ γιατὶ γνωρίζουν νὰ ζοῦν τὴν στιγμή, νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ζωή, μέσα ἀπὸ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν.

Συνέχεια

Πανταχοῦ παρόντες ἐπιτήδειοι…

Στὴν ἐποχὴ τῶν πονηρῶν… Οὐδεὶς δικαιοῦτναι νὰ δηλώνῃ, ἢ καὶ νὰ εἶναι, ἀφελής…
Οἱ ἐπιτήδειοι εἶναι πανταχοῦ παρόντες καὶ  μὲ στόχους συγκεκριμένους: τὴν ἐξουσία!!!
Οἱ ὀρδὲς τῶν ἀφελῶν ἂς προσέχουν… Συνέχεια

Τὰ ἐπικίνδυνα «φίδια» τοῦ Σῶῤῥα

«Ὅταν κλωσσᾷς αὐγὰ φιδιοῦ, μὴν περιμένῃς νὰ βγοῦν ἀηδόνια».

Τὰ ἐπικίνδυνα «φίδια» τοῦ Σῶῤῥα

Δεῖτε τὸν ὅρκο τῶν μελῶν τῆς ὀργανώσεως Σῶῤῤα καὶ τὸ πῶς μυοῦνται οἱ «πολεμιστὲς τοῦ φωτός»!
«Ὁρκίζομαι ὑπακοὴ στὰ ἑλλάνια ἀξιακὰ πρωτόκολλα καὶ στὸν πολέμαρχο (προφανῶς τὸν Σῶῤῥα) Συνέχεια

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (4)

Ὅταν ξεκινήσαμε νὰ ὑποστηρίζουμε τὴν «στέγη ἀστέγων» Βοτανικοῦ, σὰν ἄτομα καὶ σὰν ἱστοσελίς, δὲν φανταζόμουν πὼς θὰ βροῦμε ἐμπρός μας τόσα πολλὰ …ἐρωτηματικά.
Ἐρωτηματικὰ ποὺ μόλις ἀπαντῶνται, αὐτομάτως γεννοῦν ἄλλα, σοβαρότερα.
Ἰδίως γιὰ τὸ ποιός, πραγματικά, κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ ἐγχείρημα.
Ἐγχείρημα ποὺ τελικῶς ἁπλῶς ἦταν μόνον προσχηματικό, ἐφ΄ ὅσον ἐκμεταλλεύθηκε τὸν ἐθελοντισμό, τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν καλὴ πίστη τῶν συμπατριωτῶν μας, γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ, τύποις, δικαίωμα σὲ «ἐμπράγματες δραστηριότητες», σὲ ῥευστὸ καί, ἴσως, σὲ νέες κομματικὲς γραμμές, δηλητηριάζοντας, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τὴν πραγματικὴ ἑνωτικὴ ἀνάγκη τῶν Ἐλλήνων.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;8 Συνέχεια

ΑΚΚΕΛ κατὰ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ῦ…

ΑΚΚΕΛ κατὰ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ῦ...1«…Σου χρωστώ μιαν απάντηση στην επιστολή που μου έστειλες, Κωνσταντίνε Ντάλιε και στη οποία μεταξύ άλλων γράφεις πως είσαι ηθικό στοιχείο και δεν εξαπάτησες ποτέ κάποιον.

Μετά από όλα αυτά, δεν ξέρω αν αξίζει να σου απαντήσω… 

Θα το σκεφθώ…

Να εύχεσαι να μην σου απαντήσω, γιατί θα είμαι ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΕΗΤΗ… έτσι όπως είμαι σε κάθε έναν, που υποτιμά την νοημοσύνη μου….» 
Συνέχεια